رهن دین و منفعت

رهن دین و منفعت رهن دین و منفعت و شرایط قاونی آن
رهن دین و منفعت چیست؟ رهن دین و منفعت چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به رهن دین و منفعت چیست؟ آیا برای رهن دین و منفعت شرایط خاصی در نظر گرفته شده است؟ آیا رهن دین و منفعت صحیح است؟ شرایط صحت رهن دین و منفعت چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رهن دین و منفعت جیست؟ آیا رهن دین و منفعت از اقسام رهن است؟ نظر قانون در خصوص رهن دین و منفعت چیست؟ کدام مرجع قضایی در خصوص رهن دین و منفعت نظر می دهد؟ آثار رهن دین و منفعت چیست؟
رهن دین و منفعت را به واقع نمی توان یکی از انواع رهن بر اساس قانون دانست. در واقع نکته ای که وجود دارد این است که بر اساس ماده 774 قانون مدنی، تنها عین مال قابلیت رهن را دارد. بنابراین نمی توان آن دین یا منفعت را به عنوان وثیقه در عقد رهن معرفی کرد. بنابراین عملا عقد رهنی که بر اساس دین یا منفعت صورت بگیرد، عملا باطل است.
به طور مثال فرض کنید، فردی صد میلیون تومان از شخص الف قرض می گیرد. در برابر این قرض وی طلبی 150 میلیون تومانی از فرد ب را به عنوان وثیقه ارائه می دهد. این عقد به عنوان یک عقد رهن مورد قبو..

دفاع در اتهام کلاهبرداری

دفاع در اتهام کلاهبرداری دفاع در اتهام کلاهبرداری و شیوه های آن
دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟ دفاع در اتهام کلاهبرداری به چه شکلی ممکن است رخ دهد؟ انواع شیوه دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟ چرا نیاز به دفاع در اتهام کلاهبرداری وجود دارد؟ مسئول دفاع در اتهام کلاهبرداری کیست؟ آثار دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟ آیا نیاز به دفاع در اتهام کلاهبرداری وجود دارد؟ دفاع در اتهام کلاهبرداری شامل چه مراحلی است؟ اولین گام در دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟ چگونه می توان بهترین دفاع در اتهام کلاهبرداری را داشت؟ آثار یک وکیل در دفاع در اتهام کلاهبرداری چیست؟
دفاع در اتهام کلاهبرداری یکی از اقداماتی است که انتظار می رود در دادگاه کیفری مربوط به جرم کلاهبرداری شاهد باشیم. به نوعی می توانیم اینگونه بیان کنیم که زمانی جرمی علیه یک فرد در خصوص کلاهبرداری اقامه می شود انتظار می رود که این فرد از خود در دادسرا و دادگاه مربوطه دفاع کند. همچنین طرف شاکی یا خواهان نیز این حق را دارد که در خصوص ادعای خود و همچنین در برابر دلایل ارائه شده ت..

الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای

الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای بر اساس قانون
الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چگونه است؟ شرایط الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ چرا از الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای استفاده می شود؟ مهمترین نکات مربوط به الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ مراحل الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ لزوم استفاده از الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ کارکرد الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟ طرفین دعوی الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چه کسانی هستند؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای چیست؟
الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم قانونی برای خریدار محسوب می شود که به واسطه آن می تواند نسبت به صدور سند رسمی ملک بر اساس قولنامه – یا بهتر بگوییم بر اساس مبایعه نامه – اقدام کند. نکته مهمی که مسئله الزام به تنظیم سند یک ملک قولنامه ای را مهمتر می کند این است که سند رسمی ملک ..

فرق سود و ربا

فرق سود و ربا فرق سود و ربا بر اساس قانون و شرع
فرق سود و ربا چیست؟ فرق سود و ربا بر اساس قانون چیست؟ فرق سود و ربا بر اساس شرع چیست؟ فرق سود و ربا چه تاثیری در معامله دارد؟ فرق سود و ربا در چه مواردی است؟ آیا فرق سود و ربا می تواند شرایط قانونی معامله را مشخص کند؟ فرق سود و ربا در وام های بانکی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ شرایط مهم در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ مهمترین نکات در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ مرز تعیین کننده فرق سود و ربا چیست؟ شباهت و فرق سود و ربا در کدام موارد است؟
فرق سود و ربا یکی از مهمترین سوالاتی است که در خصوص جرم ربا و مجازات مربوط به آن وجود دارد. در واقع بسیاری از افراد جامعه بر این عقیده هستند که سود هایی مانند سود بانکی از جنس ربا بوده. بنابراین دولت و قانون اگر ربا را جرم دانسته باید در ابتدا با بانک ها مقابله کند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که ربا چیست و در ذات و بنیاد چه تفاوتی با سود دارد؟ همچنین می خواهیم بدانیم بر اساس تعاریف گفته شده آیا می توان سود های بانکی را از جنس ربا دانست؟ با توجه به این که قانون سود بان..

آیا خرید و فروش ارز جرم است؟

آیا خرید و فروش ارز جرم است؟ آیا خرید و فروش ارز جرم است؟
خرید و فروش ارز چه حکمی دارد؟ چرا خرید و فروش ارز جرم است؟ در چه حالتی خرید و فروش ارز جرم است؟ چرا باید خرید و فروش ارز جرم باشد؟ مهمترین نکات مربوط به خرید و فروش ارز چیست؟ در چه موقعیت هایی خرید و فروش ارز جرم است؟ جرم خرید و فروش ارز چیست؟ مجازات خرید و فروش ارز به صورت غیر مجاز چیست؟ حکم خرید و فروش ارز به صورت غیر مجاز چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خرید و فروش ارز چیست؟ مهمترین نکات مربوط به خرید و فروش ارز چیست؟ در خرید و فروش ارز باید به چه نکاتی توجه کرد؟
خرید و فروش ارز یکی از اتفاقات رایجی است که در تمامی کشورهای جهان رخ می دهد. این مسئله به اندازه ای رایج است که بازار جهانی در خصوص خرید و فروش ارز ایجاد شده است. بدین ترتیب شما می توانید ارزهای کشورهای مختلف را بر پایه یک دیگر خرید و فروش کنید. اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران، عملا شرایط خرید و فروش انواع در ایران کمی متفاوت است. حتی در مواردی نیز این خرید و فروش جرم تلقی شده است. مجازات تعیین شده برای این دسته از جرایم نیز عبارت..

تخلیه اماکن آموزشی

تخلیه اماکن آموزشی تخلیه اماکن آموزشی بر اساس قانون
تخلیه اماکن آموزشی چگونه است؟ شرایط تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ مهمترین نکات تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ چگونه می توان برای تخلیه اماکن آموزشی اقدام کرد؟ نظر قانون در خصوص تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ مهمترین مسئله تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ آیا قانون نظر خاصی در خصوص تخلیه اماکن آموزشی در نظر گرفته است؟ قانون تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ مسیر تخلیه اماکن آموزشی چیست؟ آیا قانون جایگاه خاصی برای تخلیه اماکن آموزشی در نظر گرفته است؟
تخلیه اماکن آموزشی یکی از مسائل و چالش های مهمی است که قانونگذار با آن سر و کار دارد. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که اماکن آموزشی از ابزارهای اساسی در هر جامعه شناخته می شود. در کلام ساده تر بر اساس قانون اساسی دولت و حکومت موظف است آموزش رایگان را برای تمامی افراد فراهم کند. برای تامین این نیاز لازم است ابزارها و عناصر مختلفی وجود داشته باشد که اماکن آموزشی از جمله آن ها محسوب می شود. درصدی از این اماکن تحت تملک اداره و وزارت آموزش و پرورش است و ه..

تخلیه اماکن تجاری

تخلیه اماکن تجاری تخلیه اماکن تجاری و شرایط آن در قانون
تخلیه اماکن تجاری چیست؟ تخلیه اماکن تجاری چه شرایطی دارد؟ قانون تخلیه اماکن تجاری چیست؟ چگونه می توان از قانون تخلیه اماکن تجاری استفاده کرد؟ حکم تخلیه اماکن تجاری توسط کدام نهاد صادر می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تخلیه اماکن تجاری چیست؟ مهمترین نکات مربوط به تخلیه اماکن تجاری چیست؟ تخلیه اماکن تجاری در قانون تصویب سال 1356 چگونه است؟ تخلیه اماکن تجاری بعد از سال 1376 چگونه است؟ شرایط تخلیه اماکن تجاری چیست؟ چه زمانی امکان صدور تخلیه اماکن تجاری ایجاد می شود؟ نحوه پرداخت سرقفلی در شرایط تخلیه اماکن تجاری چگونه است؟
تخلیه اماکن تجاری یکی از احکام و دستوراتی است که توسط نهاد قضایی مانند دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر می شود. همچنین در شرایطی این امکان وجود دارد که موجر می تواند بدون مراجعه به نهادهای قضایی و تنها از طریق اداره ثبت نسبت به گرفتن این حکم اقدام کند. بنابراین تخلیه اماکن تجاری در حالت کلی بدین معنی است که موجر بنا به دلایلی بخواهد مستاجر خود را از ملک خارج کند. اگر این دلایل منطقی و قابل قبول باشد دا..

تخلیه سرقفلی مشاعی

تخلیه سرقفلی مشاعی تخلیه سرقفلی مشاعی از نظر قانون
تخلیه سرقفلی مشاعی چیست؟ تخلیه سرقفلی مشاعی به چه معنی است؟ تفاوت تخلیه سرقفلی مشاعی و خلع ید چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تخلیه سرقفلی مشاعی چیست؟ چرا از تخلیه سرقفلی مشاعی استفاده می شود؟ چه زمانی باید از تخلیه سرقفلی مشاعی استفاده شود؟ مهمترین نکات مربوط به تخلیه سرقفلی مشاعی چیست؟ تخلیه سرقفلی مشاعی در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ چرا از تخلیه سرقفلی مشاعی در قانون استفاده شده است؟ مواد قانونی مربوط به تخلیه سرقفلی مشاعی چیست؟
تخلیه سرقفلی مشاعی یکی از چالش برانگیزترین عناصری است در قانون وجود دارد. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که ممکن است فردی سرقفلی مغازه خود را به فردی اجاره داده باشد. حال با اتمام قرارداد اجاره و یا انحلال آن، این حق برای مالک سرقفلی وجود دارد که بتواند آن را به فرد دیگری منتقل کند. بنابراین مستاجر سرقفلی باید نسبت به تخلیه و تحویل آن به مالک اقدام نماید. در غیر این صورت دادگاه دستور تخلیه سرقفلی مشاعی را صادر می کند.
ما در ادامه می خواهیم بدانیم که تخلیه سرقفلی مشاعی چیست و..

اجرای حکم تخلیه

اجرای حکم تخلیه اجرای حکم تخلیه
حکم تخلیه به چه نوع حکمی گفته می شود؟ حکم تخلیه باید دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشد تا بتوان از ان استفاده کرد؟ مدت زمان اجرای حکم تخلیه چقدر است؟ چه کسانی می توانند برای حکم تخلیه اقدام کنند؟ حکم تخلیه در قانون کشور ما دارای چه شرایط و مقرراتی است که باید رعایت شود؟ حکم تخلیه دارای چه کاربرد هایی است و چگونه می توان از آن برای احقاق حقوق خود استفاده کرد؟ آیا مستاجر میتواند دستور حکم تخلیه را از طریق قانون متوقف کند؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در این زمینه به افراد کمک کند تا از تضییع حقوق خود در حکم تخلیه جلوگیری کنند؟
حکم تخلیه یکی از ان دسته مسائلی است که در قانون موجر و مستاجر بسیار به آن اشاره شده است و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. کسانی که می خواهند در مورد حکم تخلیه اطلاعات کافی و دقیقی بدست اورند می توانند به راحتی به قانون موجر و مستاجر مراجعه کنند تا از تمامی جزئیات قانونی و حقوقی آن اطلاع کسب کنند.
اجرای حکم تخلیه (2) حکم تخلیه و جریان موجر و مستاجر حکم تخلیه در جریان روابط میان موجر و مستاجر مطرح می شود. قانون موجر..

خسارت معنوی

خسارت معنوی خسارت معنوی چیست؟
خسارت معنوی به چه معنی است؟ خسارت معنوی چه کارکردی دارد؟ چرا از خسارت معنوی استفاده می شود؟ مهمترین نکات مربوط به خسارت معنوی چیست؟ شرایط خسارت معنوی چیست؟ چگونه خسارت معنوی ثابت می شود؟ آیا خسارت معنوی قابل اثبات است؟ چگونه خسارت معنوی اثبات می شود؟ شرایط اثبات خسارت معنوی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خسارت معنوی چیست؟ خسارت معنوی در قانون چگونه تعریف شده است؟ نظر قانون در خصوص خسارت معنوی چیست؟ خسارت معنوی در کدام دادگاه مورد بررسی می شود؟ خسارت معنوی توسط کدام نهاد تعیین می شود؟ خسارت معنوی در خصوص چه مسائلی قابل بررسی است؟ آثار خسارت معنوی چیست؟
خسارت معنوی یکی از انواع خسارت هایی است که در قانون تعریف شده است. در کلام ساده تر قانون گذار خسارت های غیر از خسارت های فیزیکی و قابل رویت را نیز به عنوان خسارت قبول کرده است. به طور مثال آسیب های روحی و یا هتک حرمت خانوادگی را به عنوان خسارت معنوی تعریف کرده است. همچنین قانون گذار بر اساس تعریف ارائه شده برای جبران این خسارت شرایطی را در نظر گرفته است که در عمده موارد به صورت پرداخت جریمه م..

سردفتر و مسئولیت های آن

سردفتر و مسئولیت های آن سردفتر و مسئولیت های آن
سردفتر به چه کسی گفته می شود؟ سردفتر چگونه می تواند به افراد جامعه کمک کند تا در مسیر حقوق خود قدم بردارند؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که نیاز به سردفتر داشته باشید و ندانید که چگونه از او کمک بگیرید؟ سر دفتر در چه شرایطی می تواند مسئولیت های خود را به درستی انجام دهد؟ چه کسانی می توانند سردفتر شوند و چه کسانی نمی توانند این مسئولیت را بر عهده گیرند؟ سر دفتر در چه شرایطی مرتکب جرم می شود؟ ممنوعیت های شغلی سردفتر چیست؟ اگر سردفتر نتواند به خوبی وظایف و مسئولیت های خود را انجام دهد تکلیف چیست؟ آیا سردفتری دارای محدودیت های شغلی قانونی است؟
سردفتر یکی از کسانی است که امروزه در جامعه حقوقی و مسائل قانونی تاثیر بسزایی دارد و همه ما با این شغل تا حد زیادی آشنایی داریم. سردفتر مسئول كليه امور دفترخانه بر اساس قانون به حساب می آید و دفتریارانی که تحت نظارت او فعالیت می کنند وظیفه دارند تا قوانین را رعایت کنند.
سردفتر و مسئولیت های آن (1) سردفتر و دفتر یاران چه می کنند؟ سردفتر و دفتر یارانی که در ای دفاتر مشغول فعالیت هستند باید شرایط ..

رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان

رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بر اساس قانون
رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چگونه است؟ شرایط رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چیست؟ برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان باید چه مواردی مهیا شود؟ مهمترین نکات مربوط به رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چیست؟ چرا برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان روند جداگانه ای در نظر گرفته است؟ رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چه تفاوتی با روند عادی دارد؟ آثار رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تخفیف قانونی در نظر گرفته می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چیست؟
رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین مسائل قانونی است که جامعه جهانی به جداسازی روند آن تاکید دارد. در کلام ساده تر قوانین بین المللی معتقد است که کودک حتی در صورتی که مرتکب جرمی شود باید به شیوه ای مجزا از افراد بزرگسال مورد بازخواست قانونی و مجازات قرار بگیرد. از طرف دیگر کودک این حق را دارد که بتواند از تخفیفات ویژه قانونی استفاده کند. به نوع..

دستور تخلیه فوری

دستور تخلیه فوری دستور تخلیه فوری ملک تجاری
دستور تخلیه فوری در چه مواردی صادر می گردد؟ قوانین مربوط به دستور تخلیه فوری ملک به چه نحو است؟ ایا عموم مردم می توانند از دستور تخلیه فوری ملک استفاده کنند؟ در جامعه ما چه کسانی درگیر پرونده های مربوط به دستور تخلیه فوری ملک می شوند؟ دستور تخلیه فوری ملک دارای چه مراحل قانونی است؟ یک وکیل پایه یک دادگستری در چه مدت زمانی می تواند دستور تخلیه فوری ملک را از طریق مراجع قانونی اخذ کند؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که نیاز به مشاوره حقوقی در مورد دستور تخلیه فوری ملک داشته باشید؟
دستور تخلیه فوری ملک یکی از ان دست مسائلی است که امروزه در مورد پرونده های املاک تجاری و بازرگانی بسیار مطرح می گردد و دارای اهمیت بسیار زیادی است و به همین دلیل بهم به افراد توصیه می گردد که برای آن که بتوانند اطلاعات خود را در مورد دستور تخلیه فوری ملک افزایش دهند تا کمتر دچار آسیب و ضرر و زیان شوند. کسانی که دقیقا در مورد مراحل و شرایط دستور تخلیه فوری ملک اطلاع ندارند ممکن است با آسیب ها و خسارت هایی روبرو شوند که نتوانند راه حلی مناسب برای آن پیدا کنند و د..

فرق وقف و حبس

فرق وقف و حبس فرق وقف و حبس از منظر قانون و شرع
فرق وقف و حبس چیست؟ چگونه می توان فرق وقف و حبس را متوجه شد؟ آیا می توان فرق وقف و حبس را مشخص کرد؟ فاکتورهای تاثیرگذار در خصوص فرق وقف و حبس چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرق وقف و حبس چیست؟ فرق وقف و حبس در عاقبت مال چه تاثیری دارد؟ اساسی ترین فرق وقف و حبس چیست؟ شباهت و فرق وقف و حبس چیست؟ فرق وقف و حبس از نظر قانون چیست؟ فرق وقف و حبس از نظر شرع چیست؟ چرایی فرق وقف و حبس از نظر قانون و شرع؟
فرق وقف و حبس یکی از چالش های شرعی است که در مسائل قانونی نیز تاثیر گذاشته است. در واقع به نظر می رسد هدف و مسیر هر دو این مفاهیم یکی است. توسط هر دو مفهوم مالی توسط فردی در اختیار جامعه قرار داده می شود تا از منافع آن بهره مند شوند. اما از نظر شرعی و قانونی تفاوت های عمده و بنیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت های بنیادی باعث شده است که تفاوت های عملکردی در خصوص این دو مفهوم ایجاد شود. مسئله ای که شاید بسیاری از افراد نسبت به آن آگاهی نداشته باشند.
از این رو ما در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت که فرق وقف و حبس چیست و چه تفاوتی ا..

کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی

کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی بر اساس قانون
کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟ کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی به چه معنی است؟ کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چه کارکردی دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟ کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چه زمانی تشکیل می شود؟ تاثیر کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟ چرا کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی تشکیل می شود؟ کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی متشکل از چه کسانی است؟ مهمترین نکات مربوط به کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟ کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی توسط کدام نهاد تشکیل می شود؟ قانون کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟ کارکرد کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی چیست؟
کمیسیون پزشکی برای قصور پزشکی یکی از مراحل بررسی دعوی مربوط به اشتباهات پزشکی است. در واقع این کمیسیون بر اساس اتفاق پیش آمده و بر اساس شرایط پزشکی و قوانین مربوط به این حوزه، دعوی را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه را به سازمان نظام پزشکی و همچنین دادسرا انتظامی پزشکی ارجاع می دهند. بنابراین می توان گفت که رای و نتیجه ک..

لایحه دفاعیه جرم ربا

لایحه دفاعیه جرم ربا لایحه دفاعیه جرم ربا و تدوین آن
لایحه دفاعیه جرم ربا چیست؟ لایحه دفاعیه جرم ربا چه کارکردی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه دفاعیه جرم ربا چیست؟ آیا لایحه دفاعیه جرم ربا کارایی دارد؟ چه انتظاراتی می توانیم از لایحه دفاعیه جرم ربا داشته باشیم؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه جرم ربا چیست؟ آثار لایحه دفاعیه جرم ربا چیست؟ در تدوین لایحه دفاعیه جرم ربا باید به چه نکاتی توجه کرد؟ ویژگی های یک لایحه دفاعیه جرم ربا خوب چیست؟ آیا خودمان می توانیم لایحه دفاعیه جرم ربا را تدوین کنیم؟ شرایط لایحه دفاعیه جرم ربا چیست؟ چه زمانی از لایحه دفاعیه جرم ربا استفاده می شود؟
لایحه دفاعیه جرم ربا یکی از مهمترین ابزارهایی است که در حین دادرسی و رسیدگی به جرم ربا مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهمترین آثار لایحه دفاعیه جرم ربا را می توان در مفهوم جرم ربا جست و جو کرد. در واقع در مسئله جرم ربا، طرفین قرارداد ربا و حتی واسطه این قرارداد مجرم شناخته شده اند. بنابراین لایحه دفاعیه جرم ربا، لایحه ای است که طرفین می توانند از آن بهره ببرند. اما چگونه و در چه زمانی؟
م..

طلاق از شوهر معتاد

طلاق از شوهر معتاد طلاق از شوهر معتاد بر اساس قانون
طلاق از شوهر معتاد چگونه است؟ روش طلاق از شوهر معتاد چیست؟ چگونه می توان برای طلاق از شوهر معتاد اقدام کرد؟ مهمترین نکات مربوط به طلاق از شوهر معتاد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طلاق از شوهر معتاد چیست؟ طلاق از شوهر معتاد توسط کدام نهاد قضایی مورد بررسی قرار می گیرد؟ نظر قانون در خصوص طلاق از شوهر معتاد چیست؟ زوجه چگونه می تواند برای طلاق از شوهر معتاد اقدام کند؟ مهمترین نکات مربوط به طلاق از شوهر معتاد چیست؟ چرا قانون اجازه طلاق از شوهر معتاد را صادر کرده است؟ مهم ترین مسیر طلاق از شوهر معتاد چیست؟
طلاق از شوهر معتاد یکی از شرایطی است که قانون برای زوجه در نظر گرفته است تا وی بتواند به زندگی عادی خود بازگردد. در کلام ساده تر اعتیاد می تواند یکی از مهمترین دلایلی باشد که به زوجه این حق را بدهد تا از زندگی زناشویی خارج شود. نکته ای که باید بدانید این است که در این مسیر، تمام حقوقی مالی زن از جمله مهریه و نفقه باید پرداخت شود. اما اعتیاد زوج دلیل کافی برای گرفتن حضانت از فرزند محسوب می شود. در واقع باید ثابت شود که ای..

دفاع در اتهام فروش مال غیر

دفاع در اتهام فروش مال غیر دفاع در اتهام فروش مال غیر بر اساس قانون
دفاع در اتهام فروش مال غیر چیست؟ دفاع در اتهام فروش مال غیر چه شرایطی دارد؟ مهم ترین نکات مربوط به دفاع در اتهام فروش مال غیر چیست؟ چرا از دفاع در اتهام فروش مال غیر استفاده می شود؟ در دفاع در اتهام فروش مال غیر باید به چه مواردی توجه کرد؟ بهترین راه برای دفاع در اتهام فروش مال غیر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دفاع در اتهام فروش مال غیر چیست؟ بهترین روش برای دفاع در اتهام فروش مال غیر چیست؟ دفاع در اتهام فروش مال غیر بر اساس کدام مواد قانونی امکان پذیر است؟
دفاع در اتهام فروش مال غیر یکی از اقداماتی است که در دادگاه اقامه شده در خصوص جرم فروش مال غیر انتظار می رود انجام شود. در واقع فردی که به این جرم متهم شده این حق را دارد که شرایط خود و مسائلی که فکر می کند می تواند وی را از این اتهام تبرئه کند عنوان نماید. در مقابل نیز طرف شاکی نیز سعی می کند تا جایی که امکان دارد ادعای خود را ثابت کرده و دلایلی برای اثبات ادعای خود تقدیم دادگاه کند. بنابراین دفاع در اتهام فروش مال غیر یک مفهوم عملکرد کلی در دادگ..

مسیر قضایی کوتاه تر و کم هزینه تر به کمک وکیل تغییر اسم

مسیر قضایی کوتاه تر و کم هزینه تر به کمک وکیل تغییر اسم مسیر قضایی کوتاه تر و کم هزینه تر به کمک وکیل تغییر اسم
وکیل تغییر اسم می تواند به عموم کسانی که قصد دارند نام خود را تغییر دهند کمک کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به خواسته خود برسند. آمار و ارقام بدست آمده در مورد پرونده های مربوطه در سال های اخیر باعث شده است تا بسیاری از افرادی که قصد تغییر نام دارند به دلیلی طولانی بودن و پر دغدغه بودن این مسیر قانونی از تصمیم خود منصرف شوند اما وکیل تغییر اسم کسی است که می تواند با تکیه بر تجربیات و مهارت هایی که دارد در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین نحو مراحل دادرسی را به نفع موکل خود طی کند.
دقت داشته باشید که تغییر اسم مسئله ای است که دارای حساسیت بسیار بالایی است؛ چرا که نام و مشخصات هر فردی نشان دهنده هویت او است و در صورت اسان بودن مراحل قضایی تغییر نام، هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد و بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی باعث ایجاد جرائم گوناگون می گردد، پس کاملا طبیعی است ک سازمان ثبت احوال و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی به راحتی هر تقاضایی را نپذیرند.
وظیفه وکیل تغییر اسم آن است ک..

قانون یک سوم ارث

قانون یک سوم ارث قانون یک سوم ارث و شرایط آن
قانون یک سوم ارث چیست؟ قانون یک سوم ارث چه شرایطی دارد؟ نکات مهم مربوط به قانون یک سوم ارث چیست؟ چه زمانی از قانون یک سوم ارث استفاده می شود؟ چرا از قانون یک سوم ارث استفاده می شود؟ قانون یک سوم ارث در خصوص چه موضوعی است؟ قانون یک سوم ارث چگونه تعیین می شود؟ آیا بدهی در قانون یک سوم ارث تاثیرگذار است؟ شرایط استفاده از قانون یک سوم ارث چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قانون یک سوم ارث چیست؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص قانون یک سوم ارث کدام است؟
قانون یک سوم ارث یکی از مهمترین قوانینی است که در خصوص وصیت تملیکی وجود دارد. بر اساس این قانون هر فرد حق دارد تنها برای یک سوم از اموال و دارایی های خود وصیت کند. در کلام ساده تر هر فرد این حق را دارد تنها برای یک سوم از اموال خود تعیین تکلیف کند. این تعیین تکلیف می تواند مشخص کردن مالک، وقف مال، هبه یا … باشد.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که بر اساس قانون هیچ فردی نمی تواند برای بیش از یک سوم از اموال خود تصمیم گیری کند، مگر این که تمامی وراث نسبت به این موضوع رضای..