لایحه دفاعیه جرم تخریب

لایحه دفاعیه جرم تخریب موارد لازم برای لایحه دفاعیه جرم تخریب:
لایحه دفاعیه جرم تخریب از لوایح بسیار مهم می باشد. تخریب به معنای آسیب رساندن عمدی به مال دیگران است که باعث تلف شدن و از بین رفتن اموال خواهد شد.
جرم تخریب علیه اموال دیگران صورت می پذیرد. اگر شخصی به تخریب مال متعلق به خودش اعم از منقول و غیر منقول بپردازد، مشمول این جرم نمی شود. زیرا این جرم درباره ی آسیب رساندن به اموالی که به دیگران مربوط است صدق می کند.
جرم تخریب:
جرم تخریب یک جرم عمدی است که فرد برای انجامش باید سوء نیت داشته، قصد وارد کردن صدمه یا تخریب مال دیگری را داشته باشد. اگر فردی بدون قصد تخریب باعث آسیب رسیدن به مال دیگران شود، فقط مسئولیت مدنی این کار را به عهده دارد. بنابراین مسئولیت کیفری از او ساقط خواهد شد.
لایحه دفاعیه جرم تخریب (4) کاربرد لایحه دفاعیه جرم تخریب: اموال اشخاص همیشه مورد حمایت قانون گزار است. شخصی که مال منقول یا غیر منقول او به سبب اقدام فرد دیگری صدمه دیده و تخریب شده است، یا از کار افتاده ‌و دیگر قابلیت استفاده ندارد، می‌تواند برای گرفتن حق خود لایحه دفاعیه جرم تخریب را تنظیم کند..

لایحه دفاعیه طلاق توافقی

لایحه دفاعیه طلاق توافقی مطابق با قوانین ایران منظور از طلاق توافقی چیست؟
به طور کلی طلاق یکی از شیوه های انحلال و پایان یافتن رابطه زوجیت دائم است. طلاق از ایقاعات به شمار می رود و مطابق با حقوق اسلامی، اعمال آن با اراده یکجانبه شوهر صورت می پذیرد. طلاق از منظر های گوناگون تقسیم بندی شده و به دو گروه اصلی طلاق توافقی و طلاق غیر توافقی تقسیم می شود. در حقوق فعلی ایران اصلی ترین احکام و قواعد مربوط به طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بیان گردیده است. طلاق توافقی در برابر طلاق غیر توافقی قرار دارد و منظور از آن طلاقی است که به درخواست یکی از زوجین صورت می گیرد. طلاق غیر توافقی به موجب قانون محدود به موارد خاصی است. مواردی از قبیل این که یکی از همسران شرایط ویژه ای مثل بیماری مقاربتی، اعتیاد به مواد مخدر و یا سو معاشرت داشته باشد. در مقابل طلاق توافقی در شرایطی اجرا می شود که هیچ کدام از زوجین حاضر به ادامه زندگی مشترک با همسر خود نیست.
لایحه دفاعیه طلاق توافقی (4) شیوه نگارش و تقدیم لایحه دفاعیه طلاق توافقی به دادگاه خانواده طلاق خواه توافقی باشد، خواه غیر توافقی مطابق با ماده..

آشنایی با انواع طلاق

آشنایی با انواع طلاق در حقیقت یکی از راه های پایان دادن به زندگی مشترک، طلاق می باشد. هنگام ازدواج بسیاری از زوجین بر این باور هستند که زندگی مشترک آن ها سرشار از خوشی بوده و تا پایان عمر به خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اما واقعیت چنین نیست و مشکلات زندگی بسیار جدی و گریزناپذیر می باشد. در همین راستا نهاد طلاق پیش بینی شده تا زن و مرد به صورت شرعی به اختلافات خود خاتمه داده و از یکدیگر جدا شوند.
طلاق، همانند دیگر اعمال حقوقی تشریفات خاصی داشته و به انواع مختلفی تقسیم می شود که هرکدام از این موارد، شرایط خاصی دارد. در این نوشتار در نظر داریم طلاق و انواع طلاق را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.
آشنایی با انواع طلاق (2) طلاق به چه معناست؟ ابتدا قبل از بررسی انواع طلاق، به توضیح مفهوم طلاق خواهیم پرداخت. طلاق واژه ای عربی از مصدر طلق و به معنای آزادی و رها کردن است. اما در اصطلاح حقوقی به معنای منحل نمودن ازدواج دائم با شرایطی ویژه از سوی مرد و یا نماینده قانونی او می باشد. به طور معمول این طلاق فقط در صورت ازدواج دائم اتفاق می افتد. اما انحلال در ازدواج موقت هنگامی صورت می..

لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود

لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود اهمیت لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود
لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود موضوع مورد بررسی در این مقاله است. برای بهتر درک کردن این مهم، ابتدا باید با عناوینی همچون لایحه، شرکت مسئولیت محدود، و انحلال شرکت مسئولیت محدود آشنا شوید.
لایحه چیست؟ لایحه در معنا لغوی به طرح مکتوبی که وکلای عدلیه به منظور دفاع از دعوی به محکمه ارائه می دهند، گفته می شود. در بیان ساده تر لایحه دفاعی است که فرد از حقوق خود انجام می‌دهد. این دفاع ها که به صورت کتبی نوشته شده اند و دارای استناد و استدلال های حقوقی هستند دارای اهمیت ویژه ای هستند. در دادخواست ها مطالب مشخص و معینی هستند که به دادگاه ارائه می‌شود. لایحه ها در حقیقت تکمیل کننده دادخواست ها هستند. لایحه ها مطالبی را که ضروری هستند؛ اما در دادخواست قید نشده اند، را در دل خود جای داده اند. یکی از انواع لایحه ها، لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود است.
لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود (2) چرا وجود لایحه اهمیت دارد؟ لایحه در خصوص انحلال شرکت مسئولیت محدود و به طور کلی هر لایحه ای یک عامل ..

لایحه تجدید نظر برای حکم طلاق

لایحه تجدید نظر برای حکم طلاق ازدواج از بهترین سنت ها در اسلام و در فرهنگ ایرانیان شناخته شده است. در خصوص ازدواج و تشویق به آن، روایات زیادی در قرآن و سیره پیامبر و ائمه وجود دارد. به طور مثال پیامبر اسلام در خصوص ازدواج می فرمایند: هرکس ازدواج کند، نصف دین خود را کامل نموده است. هم چنین در علم جامعه شناسی و روانشناسی بر ازدواج تأکید فراوانی شده است. ازدواج، آرامش روح و روان را فراهم می کند و موجب مسئولیت پذیری زن و مرد می شود. به عبارت دیگر، زن و مرد با ازدواج به ثبات خواهند رسید. اما متأسفانه در پاره ای از موارد، ازدواج ها به طلاق منجر می شوند. همان قدر که دین و فرهنگ ما بر ازدواج تأکید نموده و آن را امری پسندیده می داند، به همان نسبت طلاق را ناپسند می شمارد. ناگفته نماند که طلاق، اختیاری قانونی و شرعی است و در بسیاری موارد می تواند بهترین راه حل موجود باشد.
در این نوشتار در نظر داریم لایحه تجدید نظر برای حکم طلاق را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.
لایحه تجدید نظر برای حکم طلاق (3) انواع و اقسام طلاق طلاق واژه ای عربی و از مصدر اطلاق یا تطلیق می آید. این لغت در فارسی به معنای جدا..

لایحه توقف عملیات اجرایی

لایحه توقف عملیات اجرایی مقدمه
منظور از لایحه توقف عملیات اجرایی، لایحه ای است که با نوشتن و تقدیم آن به مقامات صلاحیتدار می توان از عملیاتی شدن یک اجراییه جلوگیری کرد. اجراییه برگه ای است که توسط دادگاه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ می شود. عملیات اجرایی یک حکم توسط دادورز یا مامور اجرا انجام می گیرد. در حال حاضر مطابق با قوانین و مقررات حقوقی ایران، موارد متعددی وجود دارد می توان از اجرای حکم جلوگیری کرد. این کار به این صورت انجام می گیرد که با حصول برخی از شرایط خاص، فردِ ذینفع می تواند با تقدیم لایحه توقف عملیات اجرایی از اجرای حکم به صورت دائم و یا موقت جلوگیری کند. برای مثال اگر دادگاه حکم قلع و قمع بنایی را به استناد تصرف عدوانی سازنده آن صادر نموده باشد، هر ذینفعی که ملک در تصرف او است، می تواند مانع از تخریب ساختمان شود.
لایحه توقف عملیات اجرایی (2) موارد تنظیم لایحه توقف عملیات اجرایی اکنون به مواردی که به استناد آنها محکوم علیه می تواند لایحه توقف عملیات اجرایی را تنظیم نموده و به دادورز یا دادگاه تقدیم کنند، اشاره می شود:
واخواهی؛ به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مد..

 وکیل منطقه یک

وکیل منطقه یک وکیل در منطقه یک وکیل منطقه یک
وکیل منطقه یک در چه حوزه ای وکالت می کند؟ وکیل منطقه یک چه اختیارات و وظایفی در مقابل موکلان خود دارد؟ وکیل منطقه یک دارای چه ویژگی هایی است؟ آیا وکیل منطقه یک با دیگر وکلایی که در مناطق دیگر مغول فعالیت هستند تفاوت دارد و عرصه کاری گسترده تری دارد؟ عموما چه ککسانی ترجیح می دهند که به وکیل منطقه یک مراجعه کنند و جریان پرونده خود را به او بسپارید؟ چگونه می توان به وکیل منطقه یک اعتماد کرد و جریان دادرسی پرونده خود را به او واگذار کرد؟ وکیل منطقه یک برای پیشبرد یک پرونده حقوقی چه می کند و چه اقداماتی را به کار می گیرد؟
وکیل منطقه یک در سال های اخیر تعداد زیادی از پرونده های مختلف را وکاالت کرده است و جریان آنها را با نتیجه ای مناسب روبرو کرده است. وکیل منطقه یک در شرایط مختلف می تواند عملکرد های متفاوتی را در جریان دادرسی نشان دهد و بهترین و تخصصی ترین خدمات را به موکلان خود ارائه دهد. در صورتی که وکیل منطقه یک وکالت یک پرونده حقوقی را بر عهده گیرد معمولا آن را به نحوی مناسب مدیریت می کند و شرایط نسبتا مساعدی را بوجود میاورد تا موکل او کمتر ..

وکیل مطالعه پرونده

وکیل مطالعه پرونده وکیل مطالعه پرونده
وکیل مطالعه پرونده یکی از ان دسته وکلایی است که کمتر کسی با آن آشنایی دارند. برای انکه بتوان به وکیل مطالعه پرونده بهتر است در ابتدا اطلاعات جامع و کاملی را در مورد این وکیل حرفه ای و میزان توانایی های او بدست آورید تا بتوانید جریان پرونده های خود را به او بسپارید و از خدمات حقوقی او به بهترین نحو ممکن استفاده کند؟ آیا شما میدانید که وکیل مطالعه پرونده چه تفاوتی با دیگر وکلای پایه یک دادگستری دارد؟ وکیل مطالعه پرونده به چه کسی گفته می شود و این وکیل حرفه ای دارای چه ویژگی هایی است؟ وکیل مطالعه پرونده را چگونه در محل زندگی خود باید پیدا کنیم؟ آیا عموم مردم میتوانند به وکیل مطالعه پرونده مراجعه کنند و از خدمات حقوقی او استفاده کنند؟
حقیقت آن آن است که وکیل مطالعه پرونده یکی از وکلای پایه یک دادگستری به حساب می آید که دارای توانایی ها و تخصص هایی است که شاید دیگر وکلا کمتر انن را داشته باشند. همانطور که از نام وکیل مطالعه پرونده پیداست شما باید بدانید که این وکیل حرفه ای کسی است که با تکیه بر دانش و مهارت هایی که دارد به مطالعه و بررسی انواع پرونده ..

وکیل تامین دلیل

وکیل تامین دلیل وکیل تامین دلیل
وکیل تامین دلیل را چقدر میشناسید؟ وکیل تامین دلیل دارای چه نقش اساسی و مهمی در جریان پرونده های مختلف است؟ اصلا وکیل تامین دلیل چگونه می تواند به موکلان خود کمک کند تا حقوق آنها مورد تضییع واقع نگردد و احتمال پیشبرد پرونده آنها بیشتر باشد؟ وکیل تامین دلیل دارای چه مهارت ها و تخصص هایی است که در جریان دادرسی پرونده های مختلف کاربردی هستند؟ وکیل تامین دلیل در جریان چه پرونده هایی می تواند شرکت کند؟ وکیل تامین دلیل را از کجا پیدا کنیم؟ بهترین وکیل تامین دلیل در تهران چه کسی است و دفتر وکالت او کجاست؟
وکیل تامین دلیل یکی از ان دسته وکلایی است که بسیاری از افراد در سال های اخیر در مراجع قضایی بسیار به او نیاز پیدا می شود. وکیل تامین دلیل دارای شرایط کاری حساسی است و جریان پرونده های او نسبتا پیچیده است، چراکه تامین دلیل کار راحتی نیست و در جریان دادرسی دارای شرایط نسبتا خاصی است که تشریفات مختلفی دارد و تنها کسی می تواند این تشریفات را طی کند که دارای تجربه و تخصص در این زمینه باشد.
وکیل تامین دلیل بهترین کسی است که می تواند در رابطه با تامین دلیل عملکرد ن..

وکیل مستثنیات دین

وکیل مستثنیات دین وکیل مستثنیات دین
وکیل مستثنیات دین در چه مواردی می تواند ورود پیدا کند و چه مسائلی را می تواند به بهترین نحو ممکن مورد بررسی قرار دهد؟ وکیل مستثنیات دین چگونه می تواند جریان پرونده های مختلف را در جلسات مشاوره حقوقی مورد بررسی قرار دهد و راه حل مناسبی را به مراجعان خود ارائه دهد؟ برای استفاده از خدمات وکیل مستثنیات دین باید برای انعقاد قرارداد اقدام کرد یا در حالت عادی نیز می توان از این خدمات استفاده کرد؟ وکیل مستثنیات دین چه ویژگی هایی دارد و این ویژگی ها دارای چه تفاوت هایی با دیگر وکلای پایه یک دادگستری است؟ وکیل مستثنیات دین از چه راه های حقوقی می تواند استفاده کند تا جریان دادرسی پرونده های مختلف را با موفقیت روبرو کند و شرایط مساعدی را برای موکلان خود ایجاد کند؟ آیا تاکنون برای شما پیش امده است که به وکیل مستثنیات دین احتیاج داشته باشید و این وکیل متخصص و حرفه ای در اطراف محل زندگی شما حضور نداشته باشد؟
وکیل مستثنیات دین یکی از وکلای پایه یک دادگستری است که می تواند در جریان پرونده های مربوط به مستثنیات دین نقش اساسی داشته باشد و جریان پرونده های مختلف را به..