اهمیت حضور وکیل رباخواری

اهمیت حضور وکیل رباخواری اهمیت حضور وکیل رباخواری در جامعه و ملاک های شناخت او
وکیل رباخواری جزء آن دسته از وکلایی است که به خوبی با پیچیدگی ها و سختی های مربوط به به پرونده های رباخواری آشنایی دارد و میداند که برای احقاق حقوق موکل خود باید از چه راهکار هایی استفاده کند و چگونه شرایط مناسب را برای به نتیجه رساندن این پرونده ها ایجاد کند.
رباخواری یکی از سنگین ترین جرایمی است که در هر جامعه ای دارای آثار مخرب بسیار زیادی است و باعث تضییع حقوق مردم آن جامعه می گردد. چنین جرمی دارای مجازات های سنگینی در قانون کشور ما است و از آنجایی که آثار مخربی همچون آسیب های اجتماعی و مشکلات اقتصادی را به همراه دارد، قانونگذار کشور ما توجه ویژه ای به این پرونده ها کرده است و مراحل دادرسی حساسی را برای آن در نظر گرفته است.
اهمیت حضور وکیل رباخواری (1) مشاوره حقوقی با وکیل رباخواری یکی از مهمترین خدماتی که در سال های اخیر توسط وکیل رباخواری به عموم مردم ارائه شده، مشاوره حقوقی به صورت حضوری غیرحضوری است. آمار و ارقام بدست آمده در سال های اخیر به خوبی نشان دهنده این موضوع است که افراد با دانش حقوقی عمل..

جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن

جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن
جرایم رایانه ای چیست؟ جرایم رایانه ای چه شرایطی دارد؟ نحوه اثبات جرایم رایانه ای چگونه است؟ مجازات جرایم رایانه ای چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم رایانه ای چیست؟ مرجع رسیدگی به جرایم رایانه ای کدام نهاد است؟ قانون مربوط به جرایم رایانه ای چیست؟ ادله اثبات در جرایم رایانه ای چیست؟ مهمترین شرایط جرایم رایانه ای چیست؟ نکات مربوط به جرایم رایانه ای چیست؟ چرایی جرایم رایانه ای در قانون کیفری چیست؟
جرایم رایانه ای از جمله جدید ترین جرایم تدوین شده در قوانین کیفری محسوب می شود. این دسته از جرایم بنا بر شرایط ایجاد شده و استفاده از تجهیزات جدید تحت عنوان رایانه ایجاد شده است. به طور کلی این قوانین به جرایمی می پردازد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مفاهیم رایانه ای مرتبط شده باشد. به طور مثال در مواردی ممکن است جرم به صورت مستقیم به رایانه یا دستگاه های نزدیک به آن ارتباطی نداشته باشد، بلکه صرفا از این دستگاه ها در جهت انجام جرم دیگر استفاده کرده باشد. در این شرایط نیز علاوه بر بررسی جرم انجام..

انواع دعاوی حقوقی

انواع دعاوی حقوقی انواع دعاوی حقوقی بر اساس قانون
انواع دعاوی حقوقی کدام است؟ شرایط انواع دعاوی حقوقی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی بر اساس قانون چیست؟ فاکتور تفکیک انواع دعاوی حقوقی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع دعاوی حقوقی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ اقامه دعوی در خصوص انواع دعاوی حقوقی چگونه است؟ چگونه می توان انواع دعاوی حقوقی را شناخت؟ ضرورت شناخت انواع دعاوی حقوقی چیست؟ وجه تمایز انواع دعاوی حقوقی چیست؟ تفاوت انواع دعاوی حقوقی در دادرسی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی از نظر هزینه دادرسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
انواع دعاوی حقوقی مفهومی است که تقریبا عموم افراد جامعه با آن سروکار دارد. با توجه به این مسئله که دعاوی حقوقی مربوط به حقوق افراد در جامعه و در موقعیت های مختلف می باشد. می توان گفت که این دعاوی در مسیر قضایی و قانونی از گسترده ترین دعاوی شناخته می شود.
ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم آیا می توانیم وجه تمایزی میان انواع دعاوی حقوقی در نظر بگیریم یا خیر؟ در کلام ساده تر می خواهیم بدانیم که قانون چه تفکیکی در خص..

آیا انحصار وراثت اجباری است؟

آیا انحصار وراثت اجباری است؟ آیا انحصار وراثت اجباری است؟
انحصار وراثت چیست؟ انحصار وراثت چه کارکردی دارد؟ آیا گرفتن گواهی انحصار وراثت اجباری است؟ چرا باید نسبت به گرفتن انحصار وراثت اقدام کرد؟ آیا وراث می توانند بدون انحصار وراثت اقدام کنند؟ کدام مرجع قضایی نسبت به صدور انحصار وراثت اقدام می کند؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انحصار وراثت چیست؟ مهمترین مفاهیم مربوط به انحصار وراثت چیست؟ چه زمانی انحصار وراثت مطرح می شود؟ برای گرفتن انحصار وراثت چه مواردی لازم است؟ گواهی انحصار وراثت چه مواردی را مشخص می کند؟
انحصار وراثت یکی از مهمترین مراحل تقسیم ماترک متوفی محسوب می شود. در کلام ساده تر اموال نقدی و غیر نقدی به جا مانده از متوفی باید توسط قانون تعیین تکلیف شود. بدین معنی که مشخص شود چه کسی یا کسانی موظف به اداره این اموال هستند. این مسیری است که بر اساس عنوان انحصار وراثت انجام می شود. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، این گواهی مشخص می کند که وراث چه کسانی هستند و هر کدام از این وراث چند درصد از این اموال را صاحب می شوند. اما برای صدور این گواهی شرایط و موارد خاصی وجود دا..

اسامی ممنوعه در ثبت احوال

اسامی ممنوعه در ثبت احوال اسامی ممنوعه در ثبت احوال بر اساس قانون
اسامی ممنوعه در ثبت احوال کدام هستند؟ اسامی ممنوعه در ثبت احوال چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به اسامی ممنوعه در ثبت احوال چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اسامی ممنوعه در ثبت احوال چیست؟ چگونه می توان اسامی ممنوعه در ثبت احوال متوجه شد؟ قانون اسامی ممنوعه در ثبت احوال چیست؟ امکان تغییر اسامی ممنوعه در ثبت احوال وجود دارد؟ لیست اسامی ممنوعه در ثبت احوال چیست؟ بهترین روش برای تشخیص اسامی ممنوعه در ثبت احوال چیست؟ نهاد تعیین کننده اسامی ممنوعه در ثبت احوال کدام است؟ آیا اسامی ممنوعه در ثبت احوال تغییر می کند؟
اسامی ممنوعه در ثبت احوال و شناخت آن می تواند پدر و مادر را در انتخاب نام نیک برای فرزندان خود یاری دهد. همچنین افرادی که قصد تغییر نام دارند نیز باید نسبت به این اسامی اشرافیت داشته باشند تا وارد مسیر بیهوده نشوند. گاهی درخواست تغییر نام و عدم توجه به اسامی ممنوعه در ثبت احوال باعث می شود این درخواست تا مدت ها در گردش اداری باقی بماند. این مسئله ای است که باید به آن توجه داشته باشیم.
ما در این مق..

انواع دعاوی کیفری

انواع دعاوی کیفری انواع دعاوی کیفری بر اساس قانون
انواع دعاوی کیفری کدام است؟ انواع دعاوی کیفری چیست؟ شرایط انواع دعاوی کیفری چیست؟ تفاوت انواع دعاوی کیفری چیست؟ چگونه می توان انواع دعاوی کیفری را شناخت؟ تعاریف انواع دعاوی کیفری چیست؟ محل رسیدگی به انواع دعاوی کیفری کجاست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع دعاوی کیفری چیست؟ انواع دعاوی کیفری بر اساس چه فاکتوری قابل بررسی است؟ انواع دعاوی کیفری بر اساس مجازات چیست؟ انواع دعاوی کیفری بر اساس جرم چیست؟ انواع دعاوی کیفری بر اساس هدف جرم انگاری چیست؟ کدام نهاد قضایی به انواع دعاوی کیفری رسیدگی می کند؟
انواع دعاوی کیفری با تمام تفاوت هایی که دارند بر مفهوم جرم بنا شده است. یعنی شما می توانیم در تمامی دعاوی کیفری عنصر جرم را به عنوان پایه و اساس در نظر داشته باشید. بنابراین اولین و مهمترین تفاوتی که میان انواع دعاوی کیفری می توان کشف کرد در نوع جرم صورت گرفته است. با توجه به این که در قانون کیفری بنا بر اثبات جرم، مجازات تعیین می شود می توان گفت تفاوت دیگر انواع دعاوی کیفری در نوع مجازات محسوب می شود. زمانی که به هر کدام از این ..

آثار ورشکستگی بعد از صدور حکم

آثار ورشکستگی بعد از صدور حکم آثار ورشکستگی بعد از صدور حکم
آثار ورشکستگی چیست؟ آثار ورشکستگی چگونه اعمال می شود؟ آیا آثار ورشکستگی مثبت است؟ آیا آثار ورشکستگی منفی است؟ قانون چه آثار ورشکستگی در نظر گرفته است؟ آثار ورشکستگی بر اساس قانون چیست؟ آثار ورشکستگی بعد از صدور حکم چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آثار ورشکستگی چیست؟ آیا آثار ورشکستگی حقوقی است؟ آثار ورشکستگی از جنبه کیفری چیست؟ آیا آثار ورشکستگی قابل تقلیل است؟ آثار ورشکستگی به چه مواردی بستگی دارد؟ فاکتورهای تعیین کننده آثار ورشکستگی چیست؟
آثار ورشکستگی یکی از مهمترین آثار در قانون تجاری محسوب می شود. در واقع می توان اینگونه گفت که مهمترین اثر صدور حکم ورشکستگی توقف فعالیت های تجاری تاجر یا شرکت تجاری است. به نوعی قانون بعد از صدور این حکم مانع از انعقاد هر نوع قرارداد تجاری توسط شخص می شود.
ما در ادامه قصد داریم این آثار را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در واقع می خواهیم بدانیم زمانی که یک تاجر یا شرکت تجاری اعلام ورشکستگی می کند چه شرایطی برای آن پیش می آید؟ آیا این ورشکستگی تبعات مثبتی هم می توان..

عدم سازش و حکم طلاق

عدم سازش و حکم طلاق فرق عدم سازش و حکم طلاق در قانون
عدم سازش و حکم طلاق چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ عدم سازش و حکم طلاق به چه معنی است؟ شرایط عدم سازش و حکم طلاق چیست؟ چه زمانی از عدم سازش و حکم طلاق استفاده می شود؟ عدم سازش و حکم طلاق توسط کدام یک از طرفین خواسته می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص عدم سازش و حکم طلاق چیست؟ مهمترین شرایط عدم سازش و حکم طلاق چیست؟ عدم سازش و حکم طلاق توسط کدام نهاد قضایی صادر می شود؟ شرایط صدور عدم سازش و حکم طلاق چیست؟
عدم سازش و حکم طلاق دو راه مختلف برای جدایی زوجین محسوب می شود. در واقع گواهی عدم سازش و حکم طلاق دو نوع روشی است که قانون بر اساس آن امکان جدایی زن و مرد ایجاد می شود. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این دو روش چه تفاوت هایی با یک دیگر دارد.
نکته ای که وجود دارد این است که بر اساس نوع دعوی، اقامه کننده دعوی و مسئله ای که در دادگاه طرح می شود، روند بررسی جدایی زوجین متفاوت است. بر این اساس دادگاه تصمیم می گیرد که از کدام روش استفاده کند. یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از دو روش کاملا مختلف در خصوص جدایی زن و شوهر..

تقسیم ارث دختر مجرد

تقسیم ارث دختر مجرد تقسیم ارث دختر مجرد در قانون
تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟ تقسیم ارث دختر مجرد به چه معنی است؟ قاعده تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟ در چه شرایطی امکان تقسیم ارث دختر مجرد ایجاد می شود؟ مهمترین نکات مربوط به تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟ در چه شرایطی از تقسیم ارث دختر مجرد استفاده می شود؟ کدام دادگاه در خصوص تقسیم ارث دختر مجرد تصمیم گیری می کن؟ مهمترین شرایط مربوط به تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟ نظر قانون در خصوص تقسیم ارث دختر مجرد چیست؟
تقسیم ارث دختر مجرد یکی از چالش های ابهاماتی است که در قانون وجود دارد. در واقع در خصوص تقسیم ارث دختر مجرد دو دیدگاه می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. اولین دیدگاه این است که فرض کنیم دختر در حالت مجرد فوت کند، در این صورت سوالی که ایجاد می شود این است که وراث این فرد چه کسی یا کسانی خواهند بود و هر کدام چه نسبت از اموال را به ارث می برند. حالت دیگر این است که دختر در زمانی که ازدواج نکرده و مجرد است پدر یا مادر و یا دیگر افراد خانواده خود را از دست بدهد. در این صورت انحصار وراثت ب..

وظایف مدیر دفتر دادگاه

وظایف مدیر دفتر دادگاه وظایف مدیر دفتر دادگاه
مدیر دفتر دادگاه کیست؟ مدیر دفتر دادگاه چه کارکردی دارد؟ مهمترین وظایف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ مدیر دفتر دادگاه چه کسی است؟ مدیر دفتر دادگاه از دید قانون چه جایگاهی دارد؟ جایگاه حقوقی و قانونی مدیر دفتر دادگاه چیست؟ حدود وظایف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ حدود اختیارات مدیر دفتر دادگاه چیست؟ مدیر دفتر دادگاه تا چه اندازه می تواند در روند دادگاه تاثیرگذار باشد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مدیر دفتر دادگاه و جایگاه وی چیست؟ در برخورد با مدیر دفتر دادگاه باید به چه نکاتی توجه کرد؟
مدیر دفتر دادگاه را می توان مسئول اصلی روند اداری رسیدگی به دعاوی و پرونده ها دانست. در کلام ساده تر دادگاه و قاضی تنها به خود دعوی رسیدگی می کنند. اما این دفتر دادگاه است که مسئولیت های متعددی در خصوص روند اداری آن بر عهده دارد. این روند با بررسی دادخواست آغاز و با صدور حکم و اجرای آن به پایان می رسد. مسئول اصلی این روند مدیر دفتر دادگاه است.
در کلام ساده تر مدیر دفتر دادگاه موظف است دعاوی را به نحوی مدیریت کند که علاوه بر رعایت شرط تقدم و تاخر در دعاوی، هر ..

دعوی تقابل چیست؟

دعوی تقابل چیست؟ دعوی تقابل چیست؟
دعوی تقابل به چه معنی است؟ دعوی تقابل چه زمانی استفاده می شود؟ مهمترین نکات دعوی تقابل چیست؟ شرایط استفاده از دعوی تقابل چیست؟ دعوی تقابل در کدام دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دعوی تقابل چیست؟ دعوی تقابل توسط کدام یک از طرفین اقامه می شود؟ مهلت زمان اقامه دعوی تقابل چیست؟ شرایط استفاده از دعوی تقابل چیست؟
دعوی تقابل یکی از ابزارها و روش های مهم برای دفاع در دادگاه محسوب می شود. در کلام ساده تر زمانی که خواهان دعوایی را علیه خوانده اقامه می کند، خوانده نیز می تواند در برابر این دعوی، دعوی دیگری نسبت به خواهان اقامه کند. به طور عملی این اقامه دعوی در جهت دفاع خوانده از خود محسوب می شود و نه جهت احقاق حق. به این دعوی، دعوی تقابل گفته می شود.
اما در خصوص دعوی تقابل نکات و شرایط خاصی وجود دارد. در واقع خوانده نمی تواند از هر دعوی تحت عنوان دعوی تقابل استفاده کند. به طور مثال این دعوی باید از همان منشا دعوی اصلی باشد و در حول محور مسائل ایجاد شده قرار بگیرد. در غیر این صورت این دعوی در دادگاه صالح دیگر رسیدگی خو..

تکلیف وسایل منزل بعد از طلاق

تکلیف وسایل منزل بعد از طلاق تکلیف وسایل منزل بعد از طلاق
وسایل منزل بعد از طلاق به چه شکل تقسیم می شود؟ آیا وسایل منزل بعد از طلاق برای زوج است؟ آیا زوجه می تواند نسبت به وسایل منزل بعد از طلاق ادعایی داشته باشد؟ در چه شرایطی امکان تعلق گرفتن وسایل منزل بعد از طلاق به زوجه وجود دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وسایل منزل بعد از طلاق چیست؟ وسایل منزل بعد از طلاق توسط کدام مرجع قضایی تقسیم می شود؟ مهمترین شرایط مربوط به وسایل منزل بعد از طلاق چیست؟ کدام ماده قانونی در خصوص وسایل منزل بعد از طلاق تصمیم گیری می کند؟
وسایل منزل بعد از طلاق و تعیین تکلیف آن یکی از چالش های مهم طلاق و جدایی زن و شوهر محسوب می شود. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که طی زندگی مشترک زن و مرد با یک دیگر تلاش می کنند و برای زندگی خودشان اسباب لازم را تهیه می نمایند. با توجه به این که در خصوص تهیه این اسباب قراردادی میان زن و مرد منعقد نمی شود و هر کدام از آن ها ممکن است درصدی در تهیه این اموال سهیم باشد، هنگام جدایی تعیین مالک واقعی این اسباب کار چندان ساده ای محسوب نمی شود. از طرف دیگر با ا..

اهلیت تمتع و استیفا

اهلیت تمتع و استیفا اهلیت تمتع و استیفا در قانون ایران
اهلیت تمتع و استیفا چیست؟ اهلیت تمتع و استیفا به چه معنی است؟ اهلیت تمتع و استیفا چه کاربردی دارد؟ اهلیت تمتع و استیفا در قانون به چه معنی است؟ چه زمانی از عنوان اهلیت تمتع و استیفا استفاده می شود؟ تفاوت اهلیت تمتع و استیفا چیست؟ شباهت اهلیت تمتع و استیفا چیست؟ چه نیازی به مفاهیم اهلیت تمتع و استیفا وجود دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اهلیت تمتع و استیفا چیست؟ بهترین شرایط اهلیت تمتع و استیفا چیست؟ مهمترین نکات اهلیت تمتع و استیفا چیست؟
اهلیت تمتع و استیفا یکی از پایه ای ترین و مهمترین مفاهیم حقوقی در قانون ایران محسوب می شود. در واقع می توان گفت که اهلیت تمتع و استیفا است که مشخص می کند هر فرد در جامعه از چه حقوقی برخوردار است و چگونه می تواند از آن استفاده کند. اگر بخواهیم کمی عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که قانون گذار در بخش حقوقی به حقوق هر فرد در جامعه می پردازد. در این بخش از قانون مشخص می شود که هر فرد در جامعه چه چارچوب هایی را باید رعایت کند و از چگونه می تواند این حقوق را به ..

نحوه نوشتن لایحه اعسار

نحوه نوشتن لایحه اعسار نحوه نوشتن لایحه اعسار
لایحه اعسار چیست؟ شرایط لایحه اعسار چیست؟ مهمترین نکات لایحه اعسار چیست؟ نوشتن لایحه اعسار چگونه است؟ در نوشتن لایحه اعسار باید به چه شرایطی توجه کرد؟ تفاوت لایحه اعسار با دادخواست اعسار چیست؟ لایحه اعسار توسط کدام یک از طرفین معامله ارائه می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه اعسار چیست؟ در نوشتن لایحه اعسار باید به چه مواردی دقت کرد؟ آثار لایحه اعسار چیست؟
لایحه اعسار یکی از انواع لوایح مهم در دادگاه های حقوقی و کیفری شناخته میشود. در واقع با توجه به این که مسئله اعسار یک مسئله عمومی در پرداخت محکوم به در دادگاه های کیفری و حقوقی محسوب می شود، می توان حدس زد که لایحه اعسار یکی از پرکاربردترین لایحه هایی است که عنوان می شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که اعسار بر اساس یک دادخواست مورد بررسی قرار می گیرد و لایحه اعسار در مسیر بررسی این دادخواست قابل استفاده است.
بنابراین اعسار یک دادخواست و لایحه اعسار به نوعی اعتراض به نتیجه این دادخواست است که در مسیر دادرسی انجام می شود. حال در ادامه می خواهی..

فسخ به دلیل عدم انجام تعهد

فسخ به دلیل عدم انجام تعهد فسخ به دلیل عدم انجام تعهد و شرایط آن
فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چگونه است؟ فسخ به دلیل عدم انجام تعهد به چه معنی است؟ فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چه شرایطی دارد؟ چه زمانی از فسخ به دلیل عدم انجام تعهد استفاده می شود؟ مسیر فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چگونه است؟ مهمترین نکات مربوط به فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چیست؟ نهاد تصمیم گیرنده در خصوص فسخ به دلیل عدم انجام تعهد کدام است؟ روند فسخ به دلیل عدم انجام تعهد چگونه است؟
فسخ به دلیل عدم انجام تعهد یکی از مهمترین چالش هایی است که بسیاری افراد در مسیر حقوقی به آن برخورد می کنند. در واقع سوال اصلی که در این بین وجود دارد این است که اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خودش عمل نکند و یا در انجام آن کوتاهی داشته باشد، آیا این حق برای فرد مقابل ایجاد می شود که قرارداد را منحل کند. در کلام ساده تر آیا امکان فسخ به دلیل عدم انجام تعهد بر اساس قانون وجود دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این دست از سوالات باید بدانیم که قرارداد چیست و فسخ یک قرارداد به چه ..

شرایط گرفتن مرخصی زایمان

شرایط گرفتن مرخصی زایمان شرایط گرفتن مرخصی زایمان
مرخصی زایمان چیست؟ مرخصی زایمان به چه کسانی تعلق می گیرد؟ آیا همه افراد می توانند به راحتی برای گرفتن مرخصی زایمان به سراغ بیمه بروند؟ مرخصی زایمان چه مدت است؟ آیا عموم افرادی که به مرخصی زایمان نیاز دارند می توانند به راحتی مدت زمان مرخصی خود را م یا زیاد کنند؟ یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در زمینه مرخصی زایمان مشاوره حقوقی رائه دهد؟ مزایای مرخصی زایمان چیست؟
مرخصی زایمان یکی از عمده ترین مشکلاتی است که امروزه بسیاری از افراد ممکن است با آن دست و پنجه نرم کنند و دقیقا ندانند که چگونه باید از مزایای آن استفاده کنند. مسلما مسئله زایمان برای بانوان شاغل دارای چالش های بسیار بیشتری نسبت به بانوان خانه دار است و همین موضوع باعث شده است تا قانون کشور و حتی قانونگذار شرایط نسبتا راحتی را تحت عنوان مرخصی زایمان ایجاد کند تا بانوان بدون دغدغه و نگرانی در مدت زمان تعیین شده به امورات فرزند خود رسیدگی کنند و نگرانی بابت حقوق و مزایای خود نداشته باشند.
اما حقیقت آن است که بسیاری از افراد اطلاعات دقیق و کاملی در مورد مرخصی زایمان ندارند و ن..

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی و شرایط امکان آن
ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی به چه معنی است؟ شرایط ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ چگونه می توان نسبت به ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی اقدام کرد؟ آیا امکان ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی وجود دارد؟ مهمترین نکات ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی کدام است؟ نظر قانون در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟
ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی یکی از بحث ها و نقاط اختلاف میان دادگاه ها و عالمان علم حقوق است. در واقع عده ای معتقد هستند که سند رسمی به سبب قدرت و اعتبار قانونی که دارد غیر قابل ابطال است. مگر این که شرایطی مانند اثبات جعلی بودن امضا و یا ابطال قرارداد منتهی به این سند در دادگاه اثبات شود. اما در مقابل قانون در خصوص اسناد عادی مانند مبایعه نامه نیز اعتباری در نظر گرفته است. بنابراین عده ای دیگر معتقد هستند که ..

فسخ و ابطال صلح عمری

فسخ و ابطال صلح عمری فسخ و ابطال صلح عمری چگونه است؟
فسخ و ابطال صلح عمری چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات فسخ و ابطال صلح عمری چیست؟ بهترین شرایط فسخ و ابطال صلح عمری چیست؟ در چه صورت امکان فسخ و ابطال صلح عمری وجود دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فسخ و ابطال صلح عمری چیست؟ چرا از فسخ و ابطال صلح عمری استفاده می شود؟ فسخ و ابطال صلح عمری در حیطه کدام بخش از قانون است؟ کدام نهاد در خصوص فسخ و ابطال صلح عمری تصمیم گیری می کند؟ فسخ و ابطال صلح عمری چرا حساس است؟
فسخ و ابطال صلح عمری از جمله شرایطی است که طرفین این قرارداد باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که صلح عمری از جمله قراردادهای لازم در قانون حقوقی ایران محسوب می شود. این بدین معنی است که برای انحلال این قرارداد نیاز به پیش شرط های خاصی وجود دارد. اینجاست که کارکرد یک وکیل حقوقی در این خصوص خودش را نشان می دهد.
مسئله مهمی که پیش از شروع به بررسی فسخ و ابطال صلح عمری باید به آن توجه داشته باشید این است که مفاهیمی مانند فسخ، ابطال و انحلال با یک دیگر کاملا متفاوت است. انحلال مفهوم..