ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی چیست؟ ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی به چه معنی است؟ مهمترین نکات مربوط به ورشکستگی چیست؟ چه کسی ورشکستگی نامیده می شود؟ مهمترین شرایط اعلام ورشکستگی چیست؟ آیا ورشکستگی جرم است؟ مهمترین شرایط اثبات ورشکستگی چیست؟ آثار ورشکستگی چیست؟ آثار از ورشکستگی حمایت می شود؟ نتایج ورشکستگی شرکت تجاری چیست؟ چگونه می توان مانع از ورشکستگی شد؟ آیا ورشکستگی عمدی جرم تلقی می شود؟ شرایط اثبات ورشکستگی در دادگاه چیست؟ ورشکستگی توسط کدام نهاد اعلام می شود؟ بدهی های افراد در حالت ورشکستگی چگونه محاسبه می شود؟ ورشکستگی چه آثاری برای تاجر دارد؟ آیا ورشکستگی باعث حبس تاجر می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است برای شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان تاجر رخ دهد. در واقع زمانی که میزان بدهی تاجر یا شرکت تجاری بیش از میزان دارایی و اموال وی باشد، عملا ورشکسته محسوب می شود. یعنی این شرکت یا شخص نمی تواند از عهده پرداخت بدهی های خود بر بیاید. بر اساس دلیل ورشکسته شدن و شرایط مربوط به آن می توان سه حالت برای آن در نظر گرفت که عبارتند از حالت عادی، ورشک..

گواهی فوت چیست؟

گواهی فوت چیست؟ گواهی فوت چیست؟
گواهی فوت به چه معنی است؟ گواهی فوت چه کارکردی دارد؟ مراحل صدور گواهی فوت چیست؟ چگونه می توان نسبت به دریافت گواهی فوت اقدام کرد؟ آیا پزشک می تواند نسبت به صدور گواهی فوت اقدام کند؟ چه الزام قانونی برای دریافت گواهی فوت وجود دارد؟ مدت زمان دریافت گواهی فوت چقدر است؟ گواهی فوت ظرف چه مدتی صادر می شود؟ از نظر قانونی چه مهلتی برای دریافت گواهی فوت در نظر گرفته شده است؟ عدم دریافت گواهی فوت چه عواقبی دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص گواهی فوت چیست؟ مدارک لازم برای صدور گواهی فوت چیست؟ کدام نهاد نسبت به صدور گواهی فوت اقدام می کند؟
گواهی فوت یکی از مهمترین اسنادی است که برای هر فردی که ایرانی یا غیر ایرانی که در ایران از دنیا می رود باید صادر شود. بر اساس این گواهی امکان ابطال شناسنامه و سایر مدارک هویتی وی ایجاد می شود و وراث یا نزدیکان وی به واسطه این گواهی است که می توانند نسبت به انجام اموراتی مانند انحصار وراثت یا انجام امورات دفن اقدام کنند. بنابراین گواهی فوت سندی کاملا ضروری برای انجام امورات مربوط به متوفی است. توجه داشته باشید که عدم ..

طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی

طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی در قانون
طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ آیا امکان طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی وجود دارد؟ شرایط طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ مهمترین نکات مربوط به طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ شرایط اثبات طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ آیا طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی امکان پذیر است؟ بهترین مسیر برای طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ سریع ترین مسیر طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی چیست؟ کدام نهاد در خصوص طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی تصمیم گیری می کند؟ آیا امکان طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی از سمت زوجه وجود دارد؟ آیا امکان طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی از سمت زوج وجود دارد؟
طلاق به دلیل نداشتن رابطه جنسی یکی از حالت های مختلف طلاق در جامعه محسوب می شود. رابطه جنسی از مهمترین روابط انسانی محسوب می شود که در حالت عادی انسان به آن نیاز دارد. یکی از دلایل نکاح به صورت طبیعی و ذاتی نیاز به رابطه جنسی است. حال اگر این رابطه برقرار نش..

نزاع دسته جمعی یعنی چی؟

نزاع دسته جمعی یعنی چی؟ نزاع دسته جمعی یعنی چی؟
نزاع دسته جمعی چیست؟ شرایط نزاع دسته جمعی چیست؟ چگونه می توان نزاع دسته جمعی را اثبات کرد؟ آیا نزاع دسته جمعی جرم است؟ مجازات نزاع دسته جمعی چیست؟ مجازات نزاع دسته جمعی در صورت قتل چیست؟ جرم نزاع دسته جمعی برای تک تک افراد چگونه تعیین می شود؟ کدام نهاد در خصوص نزاع دسته جمعی تصمیم گیری می کند؟ چرا نزاع دسته جمعی از نظر قانون جرم انگاری شده است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نزاع دسته جمعی چیست؟ چگونه می توان برای نزاع دسته جمعی اعلام جرم کرد؟ ادله اثبات نزاع دسته جمعی چیست؟
نزاع دسته جمعی از جمله اتفاقاتی است که در سطح جامعه رخ می دهد. نزاع دسته جمعی را می توان از جمله جرایم بر علیه شخص دانست. یعنی بر اساس این اتفاق ممکن است تمامیت فیزیکی یک یا چند فرد تحت خطر قرار بگیرد. نکته ای که وجود دارد این است که نزاع دسته جمعی از جمله جرایم قابل گذشت بوده. بنابراین صرفا به واسطه شکایت حداقل یک شاکی خصوص این دعوی قابل اقامه است و در صورت گذشت شاکی دعوی به اتمام می رسد. همچنین نکته ای که وجود دارد این است که مجازات تعیین شده در نزاع دسته..

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و شرایط آن
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به چه معنی است؟ شرایط اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ مسیر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چه آثاری دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ کارکرد اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چیست؟ اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری توسط کدام نهاد مورد بررسی قرار می گیرد؟ جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری کدام است؟
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری از جمله مسیرهای مهم و فوق العاده اعتراض به احکام قطعی صادر شده توسط دیوان عدالت اداری است. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اعاده دادرسی تنها از طریق رئیس قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و همچنین قاضی اجرای احکام امکان پذیر است. بنابراین عملا می توان گفت که اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مسیر کاملا سخت پیچیده ای است.
ما در این ..

جلب ثالث در مرحله تجدید نظر

جلب ثالث در مرحله تجدید نظر جلب ثالث در مرحله تجدید نظر
جلب ثالث چیست؟ جلب ثالث چه کارکردی دارد؟ چه زمانی می توان از جلب ثالث استفاده کرد؟ مهمترین شرایط و نکات مربوط به جلب ثالث چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جلب ثالث چیست؟ چرا از جلب ثالث استفاده می شود؟ شرایط استفاده از جلب ثالث چیست؟ عناصر جلب ثالث چیست؟ در کدام دعاوی می توان از جلب ثالث استفاده کرد؟ کدام یک از طرفین دعوی می توانند از جلب ثالث استفاده کنند؟ جلب ثالث در کدام دادگاه صورت می گیرد؟ کدام نهاد می تواند از جلب ثالث استفاده کند؟ هدف از جلب ثالث چیست؟ قانون تحت چه شرایطی امکان استفاده از جلب ثالث را صادر می کند؟
جلب ثالث از جمله ابزارهایی است که به واسطه آن امکان حضور الزامی و قانونی شخص سوم (خارج از طرفین دعوی) را فراهم می آورد. در واقع در برخی از دعاوی لازم است که شخص ثالث مرتبط به جریان دادرسی در دعوی حضور داشته باشد. یکی از مهمترین مزایای این ابزار این است که بر اساس جلب ثالث، این شخص قدرت اقامه دعوی در همان موضوع دعوی را از دست خواهد داد. به طور مثال فردی که به واسطه جلب ثالث در جلسات دادرسی شرکت دارد د..

اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر

اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر و شرایطی که دارد
اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چگونه است؟ مهمترین نکات اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چیست؟ چگونه می توان از اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر استفاده کرد؟ چه زمانی امکان استفاده از اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟ مراحل اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چیست؟ بهترین مسیر برای استفاده اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چیست؟ چرا قانون امکان اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفته است؟ مدت زمان اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟ مراجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر کدام است؟
اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی از مسیر های فوق العاده اعتراض به احکام قطعی صادر شده می باشد. اعاده دادرسی مسیری است که می توان از آن نسبت به حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه های حقوقی و کیفری استفاده کرد. بر اساس این مسیر امکان اعتراض به ماهیت حکم صادر شده ایجاد می شود. بر اساس ماهیت دعوی، قبول ی..

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و آثار آن
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ معنای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ آیا اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی جرم است؟ مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ چگونه می توان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را اثبات کرد؟ شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ چرا اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی جرم انگاری شده است؟ مهمترین نکاتی که در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ شرایط اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است در دستگاه های دولتی، اجرایی یا قضایی رخ دهد. بر اساس این مسئله ممکن است فردی که دارای قدرت و نفوذ در دستگاه های فوق الذکر باشد اختلالی در روند دعوی ایجاد کند و یا در نتیجه نهایی دعوی تاثیرگذار باشد. همچنین در صورتی که فرد بر اساس قدرت و توان نفوذ خود رفتاری غ..

موشک فرود آمده در بیمارستان المعمدانی غزه از آخرین کمک‌های ارسالی آمریکا بود

نماینده جنبش حماس در تهران با بیان اینکه آمریکا شریک جنایت دیشب غزه است، گفت: موشک‌های استفاده شده در حمله صهیونیست‌ به بیمارستان المعمدانی غزه از آخرین کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی: امت اسلامی گام عملی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی را بردارند

قالیباف با بیان اینکه همه ما مسلمین و آزادگان جهان باید از حقوق ملت فلسطین دفاع کنیم. گفت: دنیای اسلام، امت اسلامی و دولت‌های اسلامی گام عملی برای مبارزه با ظلم رژیم شیطانی که خوی حیوان صفتی و جنایت پیشه دارد، بردارند و با اقدامات خود مانع از جنایات آن‌ها شوند.

اسلامی: تحریم‌های تسلیحاتی باید برداشته شوند

رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید که عدم لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران براساس برجام بار دیگر بدعهدی تروئیکای اروپایی را ثابت می‌کند.

حمله ناجوانمردانه رژیم کودکش اسرائیل نشانه ددمنشی بی‌حد‌ و اندازه این رژیم غاصب است

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای جنایت صهیونیست در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه و به خاک و خون کشیدن صد‌ها نفر از مصدومین، بیماران، کادر درمان و افراد بی‌گناه را محکوم کرد.

رسانه آمریکایی: اسرائیل دروغگوست

ارتباط زنده خبرنگار شبکه msnbc آمریکا از سرزمین‌های اشغالی: اسرائیل مرز‌ها را بسته است، مرز رفح هم بسته است و تیم‌های ما راسا نمی‌توانند وارد غزه شده و تحقیق کنند. ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون شواهدی از ادعای خود مبنی بر هدف قرار گرفتن بیمارستان با راکت جهاد اسلامی ارائه نکرده است. این حجم از کشته‌ها نمی‌تواند با راکت‌های فلسطینی رقم بخورد، راکت‌های فلسطینی‌ها خطرناک هستند، اما نمی‌توانند در یک حمله صد‌ها نفر را قربانی کنند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: در مسیر صیانت از حقوق عامه با ترک فعل مدیران خاطی در حوادث طبیعی بدون اغماض برخورد می‌شود

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در جریان بازدید میدانی مشکلات مناطق سیل زده بجنورد را بررسی و پیگیری کرد.

باقری: مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱، ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست

معاون وزیر امور خارجه می‌گوید که از ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به‌صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل‌وانتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به و از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه پیدا می‌کند.

وقوع تحولات جدید در صحنه نظام بین‌الملل را باید به مثابه خط بطلانی بر تمامی ادعا‌های صلح طلبانه کشور‌های غربی دانست

وزارت دفاع درباره پایان تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد.

بارش باران در برخی مناطق کشور تا هفته آینده ادامه دارد

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه در مناطقی از استان‌های ساحلی دریای خزر، غرب، شمال غرب، جنوب غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد، گفت: بارش‌ها تا اوایل هفته آتی با شدت و ضعف در این مناطق ادامه دارد.

جهات اعاده دادرسی کیفری

جهات اعاده دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی کیفری چیست؟ اعاده دادرسی کیفری به چه معنی است؟ شرایط اعاده دادرسی کیفری چیست؟ چگونه می توان نسبت به اعاده دادرسی کیفری اقدام کرد؟ آثار اعاده دادرسی کیفری چیست؟ آیا اعاده دادرسی کیفری مانع از اجرای حکم می شود؟ جهات اعاده دادرسی کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعاده دادرسی کیفری چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اعاده دادرسی کیفری چیست؟ اعاده دادرسی کیفری توسط کدام نهاد مورد بررسی قرار می گیرد؟ چه کسانی می توانند نسبت به اعاده دادرسی کیفری اقدام کنند؟ روند اثبات جهات اعاده دادرسی کیفری چگونه است؟
اعاده دادرسی کیفری از جمله مسیرهای مهم و فوق العاده برای اعتراض به حکم صادر شده است. به نوعی می توان گفت که اعاده دادرسی کیفری آخرین مسیر برای نقض حکم صادر شده برای مجرم یا متهم است. مسئله ای که وجود دارد این است که شرایط اعاده دادرسی از جمله شرایطی است که قانونگذار برای دعاوی و افراد خاصی در نظر گرفته است. بنابراین شناخت این جهات و بررسی شرایط پیش بینی شده توسط قانون می توان کمک بزرگی در این خصوص محسوب شود. نکته ای که ..

اعاده دادرسی حقوقی

اعاده دادرسی حقوقی شرایط اعاده دادرسی حقوقی در قانون
اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ اعاده دادرسی حقوقی به چه معنی است؟ مهمترین شرایط اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ شرایط اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چگونه می توان نسبت به اعاده دادرسی حقوقی اقدام کرد؟ چرا از اعاده دادرسی حقوقی استفاده می شود؟ بهترین روش اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ برای چه دعاوی می توان نسبت به اعاده دادرسی حقوقی اقدام کرد؟ آثار اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ نتیجه استفاده از اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ چگونه می توان برای اعاده دادرسی حقوقی اقدام کرد؟ چرا قانون از اعاده دادرسی حقوقی استفاده می کند؟
اعاده دادرسی حقوقی یکی از روش های فوق العاده اعتراض به احکام قطعی صادر شده است. در این روش هر کدام از طرفین دعوی می تواند بعد از قطعی شدن حکم صادر شده توسط دادگاه نسبت به استفاده از این روش اقدام کند. از آثار اعاده دادرسی حقوقی این است که در صورت اثبات وجود شرایط، دعوی به صورت ماهوی در همان دادگاه صادر کننده رای مورد بررسی قرار می گیرد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باش..

اجرای حکم دادگاه خارجی

اجرای حکم دادگاه خارجی اجرای حکم دادگاه خارجی بر اساس قانون ایران
اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چگونه است؟ آیا امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد؟ اجرای حکم دادگاه خارجی در دعاوی حقوقی چگونه است؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی در دعاوی کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ نظر قانون در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ از نظر حقوق بین الملل اجرای حکم دادگاه خارجی چه شرایطی دارد؟ تحت چه شرایطی امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد؟ مهمترین نکات مربوط به اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران به چه شکلی امکان پذیر است؟
اجرای حکم دادگاه خارجی یکی از چالش هایی است که نه تنها در نظام حقوقی ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مسئله ای که وجود دارد این است که نظام قضایی هر کشوری محدود به مرزهای همان کشور است و قبول دستورات قانونی و نظام قضایی کشور خارجی نشان از عدم استقلال سیاسی و اجتماعی است. از طرف دیگر نمی توان تمام روابط قضایی و سیاسی را با سایر کشورها از بین برد و..

دادگاه صالح برای طلاق

دادگاه صالح برای طلاق دادگاه صالح برای طلاق از منظر قانون
دادگاه صالح برای طلاق کدام است؟ شرایط تعیین دادگاه صالح برای طلاق چیست؟ چگونه دادگاه صالح برای طلاق مشخص می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دادگاه صالح برای طلاق چیست؟ چگونه می توانیم نسبت به تعیین دادگاه صالح برای طلاق اقدام کنیم؟ بهترین دادگاه صالح برای طلاق کدام است؟ آیا دادگاه صالح برای طلاق می تواند در تعیین رای تاثیرگذار باشد؟ مهمترین شرایطی که در خصوص دادگاه صالح برای طلاق باید در نظر داشته باشیم چیست؟ در دادگاه صالح برای طلاق باید به چه مواردی توجه کنیم؟ دفاعیه در دادگاه صالح برای طلاق چه شرایطی دارد؟
دادگاه صالح برای طلاق به عنوان یک دادگاه حقوقی شناخته می شود. این دادگاه مکلف است تمامی مفاد قرارداد یا همان عقد نکاح را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن نسبت به تعیین حقوق طرفین اقدام کند. بر اساس این که درخواست طلاق از سمت کدام یک از طرفین ارائه شده و یا طلاق به صورت توافقی شکل گرفته است یا نه، روند دادرسی می تواند متفاوت باشد. بنابراین خواهان، نوع طلاق و تعهداتی که در عقدنامه وجود دارد می تواند روند دادرسی..

شرایط فرزند خواندگی

شرایط فرزند خواندگی شرایط فرزند خواندگی
فرزند خواندگی چیست؟ شرایط فرزند خواندگی چیست؟ فرزند خواندگی به چه معنی است؟ چه کسانی می توانند نسبت به قبول فرزند خواندگی اقدام کنند؟ شرایط پدر و مادر برای فرزند خواندگی چیست؟ شرایط کودک برای فرزند خواندگی چیست؟ آیا امکان قبول فرزند خواندگی برای افراد مجرد وجود دارد؟ آیا شرط عدم باروری برای فرزند خواندگی لازم است؟ کدام دسته از پدر و مادران امکان قبول فرزند خواندگی را دارند؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرزند خواندگی چیست؟ مهم ترین نکات مربوط به فرزند خواندگی چیست؟ ساده ترین روش قبول فرزند خواندگی چیست؟ روند فرزند خواندگی چیست؟
قبول فرزند خواندگی از جمله افعال حسنه در جامعه محسوب می شود. بر اساس این کار فرزندی که دارای سرپرست نبوده و ولی قهری یا جد پدری او در قید حیات نیست و یا صلاحیت لازم را ندارند این امکان را پیدا می کنند که در محیط خانواده رشد پیدا کنند. البته قانون به سادگی اجازه فرزند خواندگی را نمی دهد و شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته است. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که قانون باید مطمئن شود که خانواده ای که اقدام به ..

تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف عدوانی در ملک مشاع تصرف عدوانی در ملک مشاع از منظر قانونی
تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ تصرف عدوانی در ملک مشاع چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ چرا از تصرف عدوانی در ملک مشاع استفاده می شود؟ مهمترین شرایط تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ اصلی ترین کارکرد تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ آیا تصرف عدوانی در ملک مشاع جرم است؟ مجازات تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ آیا تصرف عدوانی در ملک مشاع توسط شریک جرم است؟ ضمانت اجرایی در برابر تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ آثار حقوقی تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تصرف عدوانی در ملک مشاع چیست؟
تصرف عدوانی در ملک مشاع از جمله شرایطی است که دارای دو ماهیت کیفری و حقوقی دارد. اگر بخواهیم در ساده ترین حالت ممکن تعریف کنیم تصرف عدوانی در ملک مشاع به حالتی گفته می شود که یکی از شرکا یا شخص ثالثی در ملک مشاع دخل و تصرف داشته باشد. این دخل تصرف با زور و یا بدون رضایت مالکان صورت گرفته است. بر اساس قانون تصرف عدوانی در ملک مشاع اگر توسط شخص ثالث صورت گرفته شده باشد جرم تلقی شده و فرد به..

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه

دادگاه صالح برای مطالبه مهریه دادگاه صالح برای مطالبه مهریه
مطالبه مهریه چیست؟ شرایط مطالبه مهریه چیست؟ چگونه می توان برای مطالبه مهریه اقدام کرد؟ مراحل مطالبه مهریه چیست؟ چگونه می توان نسبت به مطالبه مهریه اقدام کرد؟ شرایط لازم برای مطالبه مهریه چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مطالبه مهریه چیست؟ چگونه می توان برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه اقدام کرد؟ مهمترین نکاتی که در خصوص مطالبه مهریه وجود دارد چیست؟ زوجه برای مطالبه مهریه چه کاری می تواند انجام دهد؟ مهمترین شرایط و نکاتی که در خصوص مطالبه مهریه وجود دارد چیست؟ بهترین وکیل در حوزه مطالبه مهریه کیست؟ دادگاه صالح برای مطالبه مهریه کدام است؟
مطالبه مهریه از جمله حقوقی است که برای زوجه در نظر گرفته شده است. این حق دقیقا بعد از عقد نکاح صورت می گیرد. یعنی زوجه بلافاصله بعد از جاری شدن عقد و ثبت مهریه در سند ازدواج می تواند نسبت به دریافت و مطالبه مهریه اقدام کند. بنابراین اولین نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که لزومی به اقامه دعوی طلاق برای گرفتن مهریه وجود ندارد. زوجه حتی می تواند از حق حبس خود برای دریافت..

دفاع از اتهام آدم ربایی

دفاع از اتهام آدم ربایی دفاع از اتهام آدم ربایی
آدم ربایی چیست؟ آدم ربایی چه جرمی است؟ مهمترین نکات مربوط به آدم ربایی چیست؟ آیا می توان از جرم آدم ربایی تبرئه شد؟ مهمترین شرایط اثبات جرم آدم ربایی چیست؟ برای دفاع از اتهام آدم ربایی چه کار می توان کرد؟ نوع جرم آدم ربایی چیست؟ چگونه می توان نسبت به رفع اتهام آدم ربایی اقدام کرد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص آدم ربایی چیست؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص آدم ربایی کدام است؟ برای دفاع از اتهام آدم ربایی چه ابزارهایی وجود دارد؟ مجازات آدم ربایی چیست؟
آدم ربایی از جمله جرایم نسبتا سنگین در دستگاه قضایی ایران محسوب می شود. بر اساس قانون حداکثر مجازات تعیین شده برای این جرم ده سال می باشد. بنابراین در صورت عدم دفاع درست و اثبات اتهامات وارد شده امکان دارد متهم به جرم آدم ربایی به ده سال حبس محکوم شود. نکته دیگری که در خصوص دفاع از اتهام آدم ربایی وجود دارد این است که این دفاع صرفا در جهت تبرئه شدن کارایی ندارد. در مواقعی نیز کاهش مجازات و درخواست تخفیف در مجازات نیز می تواند جزئی از این دفاع محسوب شود.
ما در این مقاله به دنبال ای..

جرم قاچاق چوب

جرم قاچاق چوب جرم قاچاق چوب در قانون
جرم قاچاق چوب به چه معنی است؟ شرایط جرم قاچاق چوب چیست؟ جرم قاچاق چوب چگونه اثبات می شود؟ شرایط جرم قاچاق چوب چیست؟ جرم قاچاق چوب در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ صلاحیت رسیدگی به دعوی جرم قاچاق چوب کدام نهاد است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرم قاچاق چوب چیست؟ مهمترین نکات مربوط به جرم قاچاق چوب چیست؟ چرا جرم قاچاق چوب در قانون پیش بینی شده است؟ مجازات جرم قاچاق چوب چیست؟ موارد قوانینی مربوط به جرم قاچاق چوب چیست؟ مصادیق جرم قاچاق چوب چیست؟ آیا می توان از جرم قاچاق چوب تبرئه شد؟
جرم قاچاق چوب از جمله جرایم مهم در قانون ایران محسوب می شود. در خصوص این جرم قانون محیط زیست و قانون کیفری مجازات های مشخصی در نظر گرفته است. جزای مال و حبس از جمله مجازات های تعیین شده در قانون برای این جرم است. مسئله مهمی که در خصوص جرم قاچاق چوب وجود دارد این است که دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به آن محسوب می شود. بر اساس نوع جرم و حدود اختیارات مرجع صالح انتخاب می شود.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که جرم قاچا..

مطالبه دیه از کارفرما

مطالبه دیه از کارفرما مطالبه دیه از کارفرما بر اساس قانون
مطالبه دیه از کارفرما چگونه است؟ مطالبه دیه از کارفرما به چه معنی است؟ چه زمانی می توان نسبت به مطالبه دیه از کارفرما اقدام کرد؟ برای مطالبه دیه از کارفرما باید چه کاری انجام داد؟ مهمترین نکات مربوط به مطالبه دیه از کارفرما چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مطالبه دیه از کارفرما چیست؟ آیا بیمه می تواند مطالبه دیه از کارفرما را انجام دهد؟ برای مطالبه دیه از کارفرما باید چه شرایطی حاکم باشد؟ آیا امکان اقامه دعوی کیفری در خصوص مطالبه دیه از کارفرما وجود دارد؟ مرجع صالح رسیدگی به مطالبه دیه از کارفرما کجاست؟
مسئله مطالبه دیه از کارفرما یکی از مهمترین مسائلی است که در رابطه کاری وجود دارد. بر اساس قانون در صورتی که ثابت شود کارفرما محیط امن و مناسبی برای کار فراهم نکرده و در تامین امنیت مقصر بوده ملزم به پرداخت دیه کارگر است. بنابراین چه در صورت فوت کارگر و چه در صورت وارد شدن آسیب های جسمی کارفرما ضامن پرداخت دیه و ارش به او محسوب می شود. اما در صورتی که در حادثه اتفاق افتاده کارفرما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل ن..

دفاع در دادگاه نفقه

دفاع در دادگاه نفقه نحوه دفاع در دادگاه نفقه
دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ دفاع در دادگاه نفقه به چه معنی است؟ دفاع در دادگاه نفقه چه کارکردی دارد؟ دفاع در دادگاه نفقه چه شرایطی دارد؟ چرا از دفاع در دادگاه نفقه استفاده می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ اهمیت دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ نحوه دفاع در دادگاه نفقه چگونه است؟ آثار دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ بهترین روش برای دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ مسیر دفاع در دادگاه نفقه چیست؟ چرا دفاع در دادگاه نفقه اهمیت پیدا می کند؟
دفاع در دادگاه نفقه از جمله ابزارها و امکاناتی است که در دادگاه حقوقی خانواده و حتی دادگاه کیفری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. نفقه از جمله حقوق مالی زوجه و فرزندان در زندگی مشترک محسوب می شود که بر عهده زوج است. حال اگر زوج این حقوق را پرداخت نکرده باشد و یا زوجه مدعی پرداخت نشدن آن باشد طرفین می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کنند. دفاع در دادگاه نفقه در چنین شرایطی است که کارایی خودش را می تواند نشان دهد.
ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم شرایط دفاع در دادگاه نفقه چیست ..

دفاع در دادگاه تجدید نظر

دفاع در دادگاه تجدید نظر نحوه دفاع در دادگاه تجدید نظر
دفاع در دادگاه تجدید نظر چیست؟ دفاع در دادگاه تجدید نظر چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به دفاع در دادگاه تجدید نظر چیست؟ چرا از دفاع در دادگاه تجدید نظر استفاده می شود؟ برای دفاع در دادگاه تجدید نظر به چه نکاتی باید اشاره کرد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دفاع در دادگاه تجدید نظر چیست؟ دفاع در دادگاه تجدید نظر در کدام دادگاه استفاده می شود؟ دفاع در دادگاه تجدید نظر چه آثاری دارد؟ برای دفاع در دادگاه تجدید نظر باید به چه نکاتی توجه کرد؟ اصلی ترین مفاهیم مربوط به دفاع در دادگاه تجدید نظر چیست؟
دفاع در دادگاه تجدید نظر این امکان را در اختیار افراد قرار می دهند که بتوانند بر اساس شرایط و مدارک موجود رای را به نفع خود تغییر دهند. دفاع در دادگاه تجدید نظر از این نظر اهمیت بالایی دارد که رای این دادگاه به عنوان رای قطعی شناخته شده و غیرقابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. از این رو می توان دفاع در دادگاه تجدید نظر به عنوان آخرین فرصت های ممکن دانست.
از این رو ما در این مقاله می خواهیم بدانیم بهترین مسیر برای دفاع در دادگاه تج..

پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک

پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک در قانون
پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چیست؟ پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چیست؟ پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چه آثاری دارد؟ نظر قانون در خصوص پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چیست؟ آیا امکان اقدام قانونی در خصوص پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک وجود دارد؟ ضمانت اجرایی پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک چیست؟ آیا امکان اقدام کیفری در خصوص پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک وجود دارد؟
پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک یکی از اتفاقات و چالش هایی است که میان مالک و سازنده صورت می گیرد. این مسئله می تواند طی قراردادهای مشارکت در ساخت و یا قرارداد پیش فروش اتفاق بیفتد. بر اساس قانون پیش فروش ملک توسط سازنده بدون اجازه مالک تنها جنبه حقوقی دارد و نمی توان از مسیر کیفری اقدام کرد..

انصراف از اجرای مهریه در ثبت

انصراف از اجرای مهریه در ثبت انصراف از اجرای مهریه در ثبت بر اساس قانون
انصراف از اجرای مهریه در ثبت چیست؟ شرایط انصراف از اجرای مهریه در ثبت چیست؟ چگونه می توان نسبت به انصراف از اجرای مهریه در ثبت اقدام کرد؟ مهمترین نکات مربوط به انصراف از اجرای مهریه در ثبت چیست؟ چرا انصراف از اجرای مهریه در ثبت اهمیت دارد؟ مهمترین مواردی که باید در خصوص انصراف از اجرای مهریه در ثبت بدانیم چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انصراف از اجرای مهریه در ثبت چیست؟ هزینه انصراف از اجرای مهریه در ثبت چقدر است؟ مهلت قانونی برای انصراف از اجرای مهریه در ثبت چقدر است؟ آیا هزینه در انصراف از اجرای مهریه در ثبت بازگردانده می شود؟
انصراف از اجرای مهریه در ثبت از جمله حقوقی عادی زوجه محسوب می شود. بر این اساس زوجه می تواند در تمامی مراحل مطالبه مهریه از طریق ثبت (حتی پس از صدور اجراییه) از مطالبه خود انصراف دهد. نکته ای که باید بدانید این است که در این صورت نیازی به پرداخت هزینه صدور اجراییه که معادل یک بیستم ارزش مهریه است، وجود ندارد. نکته مهم دیگری که باید بدانید این است که انصراف از اجرای مهریه در..

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه دعوی الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟ الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه به چه معنی است؟ شرایط الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟ الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چه نوع دعوی است؟ مهمترین شرایط مربوط به الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟ در چه شرایطی امکان الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه ایجاد می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟ چه مدارکی برای دعوی الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه لازم است؟ آثار الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟ ضمانت اجرایی الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه چیست؟
الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه در دعاوی خانواده و میان زوجین مطرح می شود. بر اساس این دعوی زوجه می تواند از دادگاه بخواهد که زوج را مکلف به تهیه مسکنی مستقل و البته مناسب زوجه تهیه کند. در صورتی که شرایط اعلام شده توسط زوجه اثبات شود، دادگاه زوج را مکلف به تهیه مسکنی با مشخصات خواسته شده می کند. از جمله مهمترین ضمانت های اجرایی این الزام را می توان اثبات شرایط ..