زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟

زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟
زنای به عنف چیست؟ زنای به عنف چه مجازاتی دارد؟ دادگاه رسیدگی کننده به زنای به عنف کدام است؟ مهمترین نکات مربوط به زنای به عنف چیست؟ چه زمانی زنای به عنف اثبات می شود؟ نحوه شکایت در خصوص زنای به عنف چگونه است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص زنای به عنف چیست؟ ادله اثبات در زنای به عنف چیست؟ مجازات زنای به عنف چگونه اجرایی می شود؟ آیا دادسرا اقدام به بررسی و تحقیق مقدماتی در خصوص زنای به عنف می کند؟ جرم زنای به عنف آیا قابل گذشت است؟
زنای به عنف یکی از بدترین و پست ترین جرایمی است که ممکن است در هر جامعه ای رخ دهد. مسئله ای که وجود دارد این است که تجاوز در هر صورت به حقوق معنوی و مادی و جانی افراد جرم محسوب می شود. یکی از مهمترین رسالت های قانون حفظ حقوق افراد از تجاوز است. بنابراین کاملا مشخص است که قانون در برابر زنای به عنف و به عنوان یک تجاوز بارز و بسیار پست به تمامیت جسمی افراد ساکت نمی ماند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم زنای به عنف چه شرایطی دارد و چه موقعیت هایی قابل اثبات است. در واقع اب..

ربا و نزول چیست؟

ربا و نزول چیست؟ ربا و نزول چیست؟
ربا و نزول به چه معنی است؟ ربا و نزول را چگونه تعریف کنیم؟ تعریف ربا و نزول چیست؟ آثار ربا و نزول چیست؟ چرا ربا و نزول به عنوان جرم تلقی شده است؟ مهمترین نکات مربوط به ربا و نزول چیست؟ آیا ربا و نزول جرم است؟ مجازات ربا و نزول چیست؟ چه کسانی در جریان ربا و نزول مجرم شناخته می شوند؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ربا و نزول چیست؟ آیا ربا و نزول گناه است؟ چرا ربا و نزول حرام است؟ آیا سود بانکی ربا و نزول محسوب می شود؟
ربا و نزول از جمله مهمترین جرایم و گناهان در حوزه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اگر بخواهیم ساده این مسئله را تعریف کنیم اینگونه می توانیم بیان کنیم که به اگر پول یا سرمایه به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار بگیرد و بر اساس این خرید و فروش، مفهوم سود ایجاد شود، به این عمل ربا و به سود آن نزول گفته می شود.
بگذارید با یک مثال ساده این مفهوم را توضیح دهیم. اگر یک فرد مقدار ده هزار تومان به فرد دیگر قرض دهد و توافق کند که در زمان بازپرداخت وی باید دوازده هزار تومان به وی بازگرداند، به این قرض ربا و به دو هزار تومان سود ایجاد شده ..

ارث زن نصف ارث مرد

ارث زن نصف ارث مرد چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
ارث زن نصف ارث مرد بر چه اساسی است؟ دلیل این که ارث زن نصف ارث مرد باشد، چیست؟ مهمترین نکات در خصوص دلایل ارث زن نصف ارث مرد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این که ارث زن نصف ارث مرد است چیست؟ چرا باید ارث زن نصف ارث مرد باشد؟ دلیل اسلام برای این که ارث زن نصف ارث مرد باشد چیست؟ چرا قانون ارث زن نصف ارث مرد دانسته است؟ آیا ارث زن نصف ارث مرد نشان از بی عدالتی نیست؟ منطق ارث زن نصف ارث مرد چیست؟
ارث زن نصف ارث مرد بر اساس شرع و قانون تعیین شده است. در کلام ساده تر شرع و قانون مشخص کرده است که زن یا دختر در طبقه یکسان از ارث با یک مرد یا پسر نصف او ارث می برد. به طور مثال یک برادر و خواهر با وجود این که در یک طبقه ارث می باشند، اما برادر از متوفی دو برابر خواهر خود ارث می برد. این موضوع همواره اختلافات خاصی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی در جامعه معتقد هستند که این مسئله نشان از تبعیض جنسیتی قانون و شرع در خصوص زن و مرد است. در واقع ارث زن نصف ارث مرد را نشانی از کم اهمیت جلوه دادن زنان در جامعه می دانند. اما آیا چنین است؟
..

تقسیم ماترک چیست؟

تقسیم ماترک چیست؟ تقسیم ماترک چیست؟
تقسیم ماترک چیست؟ تقسیم ماترک چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات تقسیم ماترک چیست؟ چه زمانی اقدام به تقسیم ماترک می شود؟ تقسیم ماترک شامل چه مواردی است؟ مهمترین نکاتی که در خصوص تقسیم ماترک وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ چگونه می توان بهترین مسیر برای تقسیم ماترک را پیش گرفت؟ آیا برای تقسیم ماترک نیاز به دستور دادگاه است؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ شرایط و عوامل موثر در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ فاکتورهای مربوط به تقسیم ماترک چیست؟
تقسیم ماترک یکی از روش های قانونی پیش بینی شده برای تقسیم اموال به جا مانده از متوفی میان وراث محسوب می شود. در واقع تقسیم ماترک به حالتی گفته می شود که به واسطه آن این امکان به وراث داده شده است که بتوانند بر اساس قانون، توافق و یا وصیت نامه اقدام به تقسیم اموال کنند.
اما مسئله ای که در این بین وجود دارد این است که تقسیم ماترک چه شرایطی دارد؟ در کلام ساده تر ما تحت چه شرایطی می توانیم از هر کدام از مسیرهای گفته شده برای تقسیم اموال متوفی اقدام کنیم؟ آیا مسائلی مانن..

ارث مرد از زن

ارث مرد از زن ارث مرد از زن بر اساس قانون
ارث مرد از زن چه شرایطی دارد؟ ارث مرد از زن چگونه است؟ مهمترین نکات مربوط به ارث مرد از زن چیست؟ چه زمانی امکان ارث مرد از زن وجود دارد؟ شرط ارث مرد از زن چیست؟ میزان ارث مرد از زن چقدر است؟ ارث مرد از زن در صورت نبود فرزند چقدر است؟ ارث مرد از زن در صورت وجود فرزند چقدر است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ارث مرد از زن چیست؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص ارث مرد از زن چیست؟ آیا امکان ارث مرد از زن وجود دارد؟
ارث مرد از زن یکی از شرایطی است که در مسیر انحصار وراثت پیش بینی شده است. بر اساس این مفهوم امکان ارث بردن مرد بعد از فوت زن پیش بینی شده است. حال نکته ای که وجود دارد این است که شرایط این نوع انحصار وراثت چیست. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که زوج و زوجه بر اساس قانون خویشاوند سببی یک دیگر محسوب می شوند. از این رو این اجازه بر اساس قانون و شرع به آن ها داده شده است که از یک دیگر سهم الارث داشته باشند. بنابراین کاملا مشخص است که امکان ارث مرد از زن وجود دارد.
ما در ادامه می خواهیم بدانیم قانون چه شرایطی در خصوص ارث مرد ..

ارث فرزند خوانده

ارث فرزند خوانده ارث فرزند خوانده بر اساس قانون
ارث فرزند خوانده چیست؟ ارث فرزند خوانده چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به ارث فرزند خوانده چیست؟ آیا امکان ارث فرزند خوانده وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص ارث فرزند خوانده چیست؟ چگونه ارث فرزند خوانده امکان پذیر می شود؟ شرایط ارث فرزند خوانده چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ارث فرزند خوانده چیست؟ مهمترین عناصر مربوط به ارث فرزند خوانده چیست؟ بر اساس کدام قانون امکان ارث فرزند خوانده وجود دارد؟ مرجع رسیدگی به مسئله ارث فرزند خوانده کدام است؟ بهترین روش برای گرفتن ارث فرزند خوانده چیست؟
ارث فرزند خوانده یکی از چالش های قانونی است در خصوص مسئله ارث وجود دارد. در واقع آن چیزی که در قانون عنوان شده این است که امکان ارث فرزند خوانده وجود ندارد. در کلام ساده تر فرزندخوانده بر اساس شرایطی که در ارث تعیین شده به عنوان وارث شناخته نمی شود. این مسئله باعث شده است که ارث فرزند خوانده امکان پذیر نباشد.
ما در ادامه می خواهیم به چند سوال بسیار مهم پاسخ دهیم. اول این که می خواهیم بدانیم که چرا ارث فرزند خوانده وجود ندارد؟ در واقع فرزند..

محرومیت از ارث

محرومیت از ارث محرومیت از ارث بر اساس قانون
محرومیت از ارث چیست؟ آیا امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ شرایط محرومیت از ارث چیست؟ چه زمانی امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ مهمترین شرایط و نکات مربوط به محرومیت از ارث چیست؟ آیا بر اساس وصیت نامه امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ نظر اسلام و شرع در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ چرا قانون امکان محرومیت از ارث را فراهم نکرده است؟
محرومیت از ارث بدین معنی است که مالک اموال مانند پدر یک یا چند فرزند خود را از دریافت ارث محروم کند. به نوعی به هر دلیل وی نمی خواهد فرزند یا فرزندانش درصدی از اموال وی را صاحب شوند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که قانون به صورت مستقیم امکان محرومیت از ارث را نداده است. در واقع آن چیزی که در جامعه از محرومیت از ارث شنیده می شود تنها تهدیدی است که بیشتر قدرت کلامی دارد تا قدرت عملیاتی! اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا فردی می تواند فرد دیگر را به صورت خود خواست..

نحوه خرید و فروش املاک وقفی

نحوه خرید و فروش املاک وقفی نحوه خرید و فروش املاک وقفی
خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ خرید و فروش املاک وقفی چگونه امکان پذیر است؟ شرایط خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ مهمترین نکات مربوط به خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ نحوه خرید و فروش املاک وقفی چگونه است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ بهترین حالت برای خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ آیا خرید و فروش املاک وقفی قانونی است؟ در چه شرایطی قانون اجازه خرید و فروش املاک وقفی را صادر می کند؟ خرید و فروش املاک وقفی بدون اجازه قانون چه حکمی دارد؟
خرید و فروش املاک وقفی یکی از چالش هایی است که میان قانون حقوقی و قانون شرعی وجود دارد. در واقع مسئله وقف یکی از مسائل مهم شرعی و اسلامی محسوب می شود. قانون نیز در اغلب موارد بر اساس قوانین شرعی شرایط وقف مال و سایر موارد مربوط به آن را تعیین کرده است. بر اساس شرع خرید و فروش املاک وقفی امکان پذیر نیست. اما قانون در شرایطی این امکان را ایجاد کرده است که متولی یا موقوف علیه اقدام به فروش مال وقفی نماید. در این شرایط خرید این مال هیچ منع قانونی ندارد. اما همچنان شرایط ..

نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری

نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری
اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟ شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ بهترین شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ چه زمانی می توانیم از اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری استفاده کنیم؟ در کدام موقعیت اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری صورت می گیرد؟ اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری توسط کدام مرجع انجام می شود؟ بهترین شکل اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟
اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری، توسط شهرداری صورت می گیرد. در کلام ساده تر رای صادر شده توسط کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرایی می شود. شهرداری به عنوان یک عامل اجرایی موظف است اجرای دستورات و رای صادر شده این کمیسیون که شامل سه دسته تعطیلی محل کسب، قلع و قمع بنا یا وصول جریمه است را عهده دار شود.
اما برای فهم بهتر شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید با این کمیسیون و کار..

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد چگونه است؟
رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به چه معنا است؟ چرا رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد اهمیت دارد؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که درگیر پرونده های مربوط به کمیسیون ماده صد شوید برای آنکه بتوان از مسائل مربوط به کمیسیون ماده صد جلوگیری کرد باید چه کنیم؟ رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به چه معیارها و ملاک هایی بستگی دارد؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در جریان رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به ما کمک کندتا نتایج نسبتا موفقیت آمیزی را بدست آوریم؟ رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد در مورد موضوع چه پرونده هایی صدق می کند و تاثیر گذار است؟
بسیاری از افرادی که با مسائل مربوط به ساخت و ساز اشنایی دارند یا انکه اقدامات و فعالیت های مختلفی در راستای ساختمان سازی انجام داده اند تا حدودی در مورد مسائل و دعاوی مربوط به کمیسیون ماده صد شناخت پیدا کرده اند و می دانند که تا چه حد این دعاوی دارای اهمیت هستند و ممکن است عواقب ناگواری را هم برای قانون شکنان به همراه داشته باشد.
در سال های اخیر تعداد زیادی از افرادی..

تحریر ترکه چیست؟

تحریر ترکه چیست؟ تحریر ترکه چیست؟
تحریر ترکه به چه معنی است؟ در چه شرایطی از تحریر ترکه استفاده می شود؟ مهمترین عناصر در تحریر ترکه چیست؟ چه زمانی از تحریر ترکه استفاده می شود؟ آیا تحریر ترکه ضروری است؟ چه مواردی در تحریر ترکه قید می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تحریر ترکه چیست؟ تحریر ترکه چه کارکردی دارد؟ تحریر ترکه توسط کدام نهاد صادر می شود؟ برای گرفتن تحریر ترکه باید به کجا مراجعه کرد؟ مهمترین شرایط مربوط به تحریر ترکه چیست؟
تحریر ترکه یکی از ابزارهای مهم قانونی در جهت تعیین وضعیت ترکه است. بر اساس قانون، تحریر ترکه برای تقسیم ترکه ضرورتی ندارد. مگر این که یکی از وراث نسبت به رد ترکه اقدام کرده باشد و یا این که ابهامی در خصوص ترکه وجود داشته باشد. بنابراین به جز در شرایط خاص و تعریف شده قانونی الزامی قانونی برای تحریر ترکه وجود ندارد.
حال در ادامه به این سوال خواهیم پرداخت که تحریر ترکه چه کارکردی دارد و در چه زمان هایی استفاده از آن ضروری است. در کلام ساده تر اگر بخواهیم بیان کنیم، می خواهیم بدانیم که چه شرایطی برای تقسیم ترکه وجود دارد و زمانی که یکی از وراث اق..

آیا برای قصاص باید دیه داد؟

آیا برای قصاص باید دیه داد؟ آیا برای قصاص باید دیه داد؟
قصاص چیست؟ قصاص چه تفاوتی با اعدام می کند؟ شرایط قصاص چیست؟ برای کدام دسته از مجازات ها از قصاص استفاده می شود؟ مهمترین نکات مربوط به قصاص چیست؟ چه زمانی برای قصاص باید دیه پرداخت کرد؟ آیا برای انجام قصاص باید دیه پرداخت شود؟ مهمترین نکات مربوط به قصاص چیست؟ شرایط پرداخت دیه برای قصاص چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قصاص چیست؟ میزان دیه برای قصاص چقدر است؟ مبلغ دیه برای انجام قصاص چگونه تعیین می شود؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص قصاص کدام نهاد قضایی است؟
قصاص یکی از مجازات های خاص و البته بسیار مهم در قانون کیفری ایران محسوب می شود. در بسیاری از موارد قصاص یا اعدام بر اساس قوانین اسلام تعیین می شود. در واقع قصاص را می توان در دسته مجازات های حدی دانست. بدین ترتیب بعد از صدور حکم اعدام امکان تغییر در آن وجود ندارد.
سوالی که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا برای انجام حکم اعدام نیاز است دیه ای به خانواده قاتل پرداخت شود؟ در چه شرایطی لزوم پرداخت دیه به خانواده قاتل وجود دارد؟ مبلغ دیه چگونه تعی..

انواع وقف ملک

انواع وقف ملک انواع وقف ملک بر اساس قانون
انواع وقف ملک چیست؟ انواع وقف ملک بر اساس قانون کدام است؟ شرایط انواع وقف ملک چیست؟ مهمترین نکات مربوط به انواع وقف ملک چیست؟ بهترین مسیر برای انواع وقف ملک کدام است؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص انواع وقف ملک کدام است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع وقف ملک چیست؟ اساسی ترین نکات مربوط به انواع وقف ملک چیست؟ برای انواع وقف ملک باید چگونه اقدام کرد؟ برای انواع وقف ملک باید از چه طریقی اقدام کرد؟ مسیر انواع وقف ملک چیست؟ تفاوت انواع وقف ملک چیست؟ شباهت انواع وقف ملک چیست؟
انواع وقف ملک بر اساس قانون به دو دسته خاص و عام تقسیم بندی شده است. فاکتور و شاخص اصلی برای تشخیص انواع وقف ملک، موقوف علیه است. در صورتی که تمامی افراد جامعه حق استفاده از منافع مال یا ملک را داشته باشند به آن وقف عام گفته می شود و در صورتی که تنها بخش مشخص و محدودی از افراد جامعه می توانند از منافع این مال استفاده کنند به آن فقط خاص گفته می شود. این ساده ترین و صریح ترین تعریفی است که می توانستیم از انواع وقف ملک ارائه دهیم.
حال ما در ادامه به دنبال این هست..

اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون ماده صد اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری
اعضای کمیسیون ماده صد ب چه کسانی تقسیم می شوند؟ چرا باید ب اعضای کمیسیون ماده صد آشنایی داشته باشیم؟ وظایف مختلف اعضای کمیسیون ماده صد به چه مواردی تقسیم می شود؟ اعضای کمیسیون ماده صد در جریان پرونده های شهرداری چه تاثیری دارند و چه می کنند؟ آیا تاکنون برای شما پیش امده است که نیاز به شناخت آشنایی با اعضای کمیسیون ماده صد داشته باشید؟ اعضای کمیسیون ماده صد به چه پرونده هایی رسیدگی می کنند؟
همه ما تا حدود بسیار زیادی در مورد پرونده های مربوط به ماده صد شهرداری چیزهای بسیار زیادی شنیده ایم و آشنایی نسبی با ان داریم اما مسئله مهمی که گاهی افراد یه ان بی توجهی می کنند مربوط به اعضای کمیسیون ماده صد است. در حالت کلی شما باید به این نکته دقت داشته باشید که آشنایی با جریان داوی مختلف و جزییات حقوقی مربوط به آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی در سرنوشت آن پرونده داشته باشد و باعث بهبود بسیاری از جریانات مربوط به آن شود. از طرفی دیگر نیز پرونده های مربوط به کمیسیون ماده صد جز آن دسته از پرونده هایی هستند که سالهای زیادی است افراد با آنها درگیر ..

قوانین ماده صد شهرداری ها

قوانین ماده صد شهرداری ها آشنایی با قوانین ماده صد شهرداری ها
قوانین ماده صد شهرداری ها را تا چه حد می شناسید؟ قوانین ماده صد شهرداری ها شامل چه مباحث قانونی میشوند؟ قوانین ماده صد شهرداری ها در جامعه ما چه کارایی دارند؟ آیا می توان با استفاده از قوانین ماده صد شهرداری ها در مسیر احقاق حقوق خود حرکت کرد؟ قوانین ماده صد شهرداری ها برای چه کسانی کارایی دارند و چه کاربردی در جامعه ما دارند؟
قوانین ماده صد شهرداری ها در سال های اخیر دارای تاثیرات بسیار مهمی در جامعه بوده و تمامی کسانی که در عرصه ساختمان سازی فعالیت دارند باید در این موارد اطلاعات لازم را بدست آورند تا بتوانند بهترین عملکرد را از خود نشان دهند و کمتر دچار مشکل و آسیب حقوقی نشوند.
قوانین ماده صد شهرداری ها با هدف نظم اجتماعی و ساخت و سازهای قانونی در جامعه تنظیم شده اند شرایط بسیار خوبی را برای افراد فراهم آورده اند. از انجایی ک شهرسازی روز به رو در حال گسترش است و به صورت روزانه تعداد زیادی از ساختمان ها در حال احداث هستند به همین لت کاملا طبیعی است که در این میان برخی از قانون شکنان سعی کنند تا قواعد حقوقی را زیر پا بگذ..

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر ارث زن از شوهر بر اساس قانون
ارث زن از شوهر چه شرایط قانونی دارد؟ مهمترین نکات ارث زن از شوهر چیست؟ ارث زن از شوهر چگونه است؟ ارث زن از شوهر چه شرایطی دارد؟ ارث زن از شوهر و سهم الارث او بدون داشتن فرزند چقدر است؟ ارث زن از شوهر و سهم الارث او با داشتن فرزند چقدر است؟ شرایط ارث زن از شوهر بر اساس قانون چگونه است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ارث زن از شوهر چیست؟ ارث زن از شوهر بعد از طلاق چگونه است؟ ارث زن از شوهر در عقد دائم چگونه است؟ ارث زن از شوهر در عقد موقت چگونه است؟
ارث زن از شوهر یکی از مفاهیم مهمی است که در قانون ارث به آن پرداخته شده است. در واقع با توجه به این که قوانین مربوط به ارث عمدتا بر اساس قوانین اسلام تدوین شده، می توان گفت که شرایط ارث زن از شوهر را نیز اسلام تعیین کرده است. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. نکته دیگر این است که بر اساس همین قوانین زوجه یکی از وراث زوج محسوب می شود. از این رو زوجه می تواند بعد از فوت شوهر خود نسبت به دریافت حق الارث خود اقدام کند.
ما در ادامه این مقاله می خواهیم بدانیم میزان این حق..

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟
شکایت کیفری چیست؟ شکایت کیفری چه تفاوت هایی با شکایت حقوقی دارد؟ کارکرد شکایت کیفری چیست؟ شباهت های شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ مهمترین عناصر شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ وجه تمایز شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ عناصر شکایت کیفری چیست؟ چگونه می توانیم برای شکایت کیفری اقدام کنیم؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شکایت کیفری چیست؟ چه زمانی شکایت کیفری بهتر از شکایت حقوقی است؟ نتیجه شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟
شکایت کیفری یا حقوقی مسیری است که در اختیار تمام افراد جامعه قرار دارد تا آن ها بتوانند نسبت به احقاق حقوق خودشان اقدام کنند. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که برای همه افراد جامعه تنها دو مسیر وجود دارد که بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. این دو مسیر عبارت است از شکایت کیفری و حقوقی.
حال ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که کدام یک از این دو مسیر بهتر است. آیا استفاده از شکایت کیفری می تواند کارایی بسیار بیشتری نسبت به استفاده از مسیر حقوقی داشته باشد؟ سوال بنیادی و اصلی تر این است که آیا حق انتخابی میان شکایت..

شکایت همزمان حقوقی و کیفری

شکایت همزمان حقوقی و کیفری شکایت همزمان حقوقی و کیفری در عمل
شکایت همزمان حقوقی و کیفری چگونه ممکن است؟ شرایط شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چگونه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ نکات مهم شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چه زمانی امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری وجود دارد؟ آیا همیشه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ شکایت همزمان حقوقی و کیفری در خصوص یک فرد چگونه امکان دارد؟ شرایط قانونی در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟
شکایت همزمان حقوقی و کیفری بدین معنی است که شما یک دعوی را از دو مسیر حقوقی و کیفری پیگیری نمایید. از نظر قانون این دو مسیر از یکدیگر جدا هستند و دعاوی آن ها به یکدیگر مربوط نمی شود. بنابراین اگر دعوی وجود داشته باشد که جهات قانونی آن در مسیر حقوقی و کیفری قابل بررسی باشد از نظر قانون امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری ایجاد می شود. به طور مثال در خصوص دعاوی مربوط به چک شما می توانید از طریق مسیر حقوقی نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروجی صادر کنن..

اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر

اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر
اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر به چه معنی است؟ شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ ادله اثبات اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چگونه محاسبه می شود؟ مرجع تصمیم گیرنده اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر کدام است؟ خوانده در دادخواست اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چه کسی است؟
اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر یکی از چالش هایی است که در جامعه امروز مطرح می شود. به طور کلی اجرت المثل از جمله حقوق مالی زن محسوب می شود که وی می تواند مانند مهریه و یا نفقه از شوهر مطالبه کند. با توجه به این که اجرت المثل در دسته دیون قرار می گیرد، بعد از فوت شوهر نیز این دین باید از اموال مرد پرداخت شود. بنابراین وضعیت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر نزدیک به وضعیت مهریه است. در واقع زوجه می تواند بعد از فوت شوهر نسبت به دریافت اجرت المثل خود اقدام کند.
ما در این مقاله می ..

توقیف سهم الارث مرد برای مهریه

توقیف سهم الارث مرد برای مهریه نحوه توقیف سهم الارث مرد برای مهریه
توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ توقیف سهم الارث مرد برای مهریه به چه معنی است؟ شرایط توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ مهمترین نکات مربوط به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ اصلی ترین نکات مربوط به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ چگونه می توان نسبت به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه اقدام کرد؟ اصلی ترین روش توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟
توقیف سهم الارث مرد برای مهریه یکی از روش هایی است که زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام کند. مسئله ای که وجود دارد این است که سهم الارث جزو دارایی های مرد محسوب می شود. از این رو زوجه می تواند با در نظر گرفتن این مسئله نسبت به دریافت اجرائیه و توقیف این سهم الارث اقدام کند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که چگونه یک زوجه می تواند نسبت به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه اقدام کند. توجه داشته باشید که در این مسیر لازم است که ابتدا مالکیت زوج بر سهم الارث مشخص شود. بهترین روش برای..

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت جرایم اقتصادی کارکنان دولت و مجازات آن
جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت چگونه تعریف می شود؟ مهمترین نکات مربوط به جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ شرایط اثبات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ عناصر جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مصادیق جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجاست؟ چگونه می توانیم بهترین کارکرد در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت داشته باشیم؟ روش شکایت از جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت در قانون چگونه تعریف می شود؟ مجازات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟
جرایم اقتصادی کارکنان دولت یکی از شایع ترین اتفاقاتی است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان رخ می دهد. البته در کشورهای جهان سوم و در حال گذر مانند ایران این اتفاق شایع تر است. در اصلاح حقوقی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت، فساد مالی گفته می شود.
در کلام ساده تر فساد مالی همان جرایم اقتصادی است که توسط کارکنان دولت و ..

جرایم اقتصادی چیست؟

جرایم اقتصادی چیست؟ جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی به چه معنی است؟ شرایط اثبات جرایم اقتصادی چیست؟ مهمترین نکات جرایم اقتصادی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی چیست؟ مهمترین شرایط جرایم اقتصادی چیست؟ چه زمانی جرایم اقتصادی معنی پیدا می کند؟ آیا اختلاس از جمله جرایم اقتصادی است؟ آیا دزدی از جمله جرایم اقتصادی است؟ نهاد رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی کدام است؟ مجازات جرایم اقتصادی چیست؟ آیا جرایم اقتصادی قابل گذشت است؟ تعریف جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی از جمله مهمترین جرایم در سطح کلان و اجتماعی محسوب می شود. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که اقتصاد بعد مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهد. بسیاری از نیازهای مادی افراد جامعه از جمله پوشاک، خوراک، مسکن و به طور کلی معاش آن ها به مفهوم اقتصاد جامعه وابسته است. از این رو هر نوع اخلال در اقتصاد می تواند معیشت افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو قانون و جامعه نسبت به جرایم اقتصادی حساسیت های بسیاری دارد. حتی در اسلام نیز جرایم اقتصادی از بدترین گناهان شناخته شده است و برای هر کدام از این جرایم ..

تاجر ورشکسته کیست؟

تاجر ورشکسته کیست؟ تاجر ورشکسته کیست؟
تاجر ورشکسته باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ قانون در مورد تاجر ورشکسته چه می گوید؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که نیاز به مشاوره حقوقی در مورد تاجر ورشکسته داشته باشید؟ تاجر ورشکسته با دیگر تاجران چه تفاوتی دارد؟ برای اعلام ورشکستگی تاجر ورشکسته از طریق قانون باید چگونه اقدام کنیم؟ تاجر ورشکسته باید برای تسویه حساب باید چه کند؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تمامی امورات مربوط به تاجر ورشکسته را بر عهده گیرد؟
تاجر ورشکسته برعکس تصورات بسیاری از افراد به هر تاجری که دچار شکست مالی می شود گفته نمی شود و یک نوع لفظ حقوقی است که حتی در قانون تجارت نیز به آن اشاره شده است و قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین تاجر ورشکسته باید دارای ویژگی های خاصی باشد و تا زمانی که تمامی ملاک هایی که قانون برای ان مشخص کرده است را نداشته باشد نمی توان گفت که این فرد می تواند برای اعلام ورشکستگی خود اقدام کند.
جالب است بدانید بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی در مورد امورات مربوط به تاجر ورشکسته نمی توانند تصمیم گیری درستی کنند و در نهای..