زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟

زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟
زنای به عنف چیست؟ زنای به عنف چه مجازاتی دارد؟ دادگاه رسیدگی کننده به زنای به عنف کدام است؟ مهمترین نکات مربوط به زنای به عنف چیست؟ چه زمانی زنای به عنف اثبات می شود؟ نحوه شکایت در خصوص زنای به عنف چگونه است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص زنای به عنف چیست؟ ادله اثبات در زنای به عنف چیست؟ مجازات زنای به عنف چگونه اجرایی می شود؟ آیا دادسرا اقدام به بررسی و تحقیق مقدماتی در خصوص زنای به عنف می کند؟ جرم زنای به عنف آیا قابل گذشت است؟
زنای به عنف یکی از بدترین و پست ترین جرایمی است که ممکن است در هر جامعه ای رخ دهد. مسئله ای که وجود دارد این است که تجاوز در هر صورت به حقوق معنوی و مادی و جانی افراد جرم محسوب می شود. یکی از مهمترین رسالت های قانون حفظ حقوق افراد از تجاوز است. بنابراین کاملا مشخص است که قانون در برابر زنای به عنف و به عنوان یک تجاوز بارز و بسیار پست به تمامیت جسمی افراد ساکت نمی ماند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم زنای به عنف چه شرایطی دارد و چه موقعیت هایی قابل اثبات است. در واقع اب..

ربا و نزول چیست؟

ربا و نزول چیست؟ ربا و نزول چیست؟
ربا و نزول به چه معنی است؟ ربا و نزول را چگونه تعریف کنیم؟ تعریف ربا و نزول چیست؟ آثار ربا و نزول چیست؟ چرا ربا و نزول به عنوان جرم تلقی شده است؟ مهمترین نکات مربوط به ربا و نزول چیست؟ آیا ربا و نزول جرم است؟ مجازات ربا و نزول چیست؟ چه کسانی در جریان ربا و نزول مجرم شناخته می شوند؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ربا و نزول چیست؟ آیا ربا و نزول گناه است؟ چرا ربا و نزول حرام است؟ آیا سود بانکی ربا و نزول محسوب می شود؟
ربا و نزول از جمله مهمترین جرایم و گناهان در حوزه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اگر بخواهیم ساده این مسئله را تعریف کنیم اینگونه می توانیم بیان کنیم که به اگر پول یا سرمایه به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار بگیرد و بر اساس این خرید و فروش، مفهوم سود ایجاد شود، به این عمل ربا و به سود آن نزول گفته می شود.
بگذارید با یک مثال ساده این مفهوم را توضیح دهیم. اگر یک فرد مقدار ده هزار تومان به فرد دیگر قرض دهد و توافق کند که در زمان بازپرداخت وی باید دوازده هزار تومان به وی بازگرداند، به این قرض ربا و به دو هزار تومان سود ایجاد شده ..

ارث زن نصف ارث مرد

ارث زن نصف ارث مرد چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
ارث زن نصف ارث مرد بر چه اساسی است؟ دلیل این که ارث زن نصف ارث مرد باشد، چیست؟ مهمترین نکات در خصوص دلایل ارث زن نصف ارث مرد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این که ارث زن نصف ارث مرد است چیست؟ چرا باید ارث زن نصف ارث مرد باشد؟ دلیل اسلام برای این که ارث زن نصف ارث مرد باشد چیست؟ چرا قانون ارث زن نصف ارث مرد دانسته است؟ آیا ارث زن نصف ارث مرد نشان از بی عدالتی نیست؟ منطق ارث زن نصف ارث مرد چیست؟
ارث زن نصف ارث مرد بر اساس شرع و قانون تعیین شده است. در کلام ساده تر شرع و قانون مشخص کرده است که زن یا دختر در طبقه یکسان از ارث با یک مرد یا پسر نصف او ارث می برد. به طور مثال یک برادر و خواهر با وجود این که در یک طبقه ارث می باشند، اما برادر از متوفی دو برابر خواهر خود ارث می برد. این موضوع همواره اختلافات خاصی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی در جامعه معتقد هستند که این مسئله نشان از تبعیض جنسیتی قانون و شرع در خصوص زن و مرد است. در واقع ارث زن نصف ارث مرد را نشانی از کم اهمیت جلوه دادن زنان در جامعه می دانند. اما آیا چنین است؟
..

تقسیم ماترک چیست؟

تقسیم ماترک چیست؟ تقسیم ماترک چیست؟
تقسیم ماترک چیست؟ تقسیم ماترک چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات تقسیم ماترک چیست؟ چه زمانی اقدام به تقسیم ماترک می شود؟ تقسیم ماترک شامل چه مواردی است؟ مهمترین نکاتی که در خصوص تقسیم ماترک وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ چگونه می توان بهترین مسیر برای تقسیم ماترک را پیش گرفت؟ آیا برای تقسیم ماترک نیاز به دستور دادگاه است؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ شرایط و عوامل موثر در خصوص تقسیم ماترک چیست؟ فاکتورهای مربوط به تقسیم ماترک چیست؟
تقسیم ماترک یکی از روش های قانونی پیش بینی شده برای تقسیم اموال به جا مانده از متوفی میان وراث محسوب می شود. در واقع تقسیم ماترک به حالتی گفته می شود که به واسطه آن این امکان به وراث داده شده است که بتوانند بر اساس قانون، توافق و یا وصیت نامه اقدام به تقسیم اموال کنند.
اما مسئله ای که در این بین وجود دارد این است که تقسیم ماترک چه شرایطی دارد؟ در کلام ساده تر ما تحت چه شرایطی می توانیم از هر کدام از مسیرهای گفته شده برای تقسیم اموال متوفی اقدام کنیم؟ آیا مسائلی مانن..

ارث مرد از زن

ارث مرد از زن ارث مرد از زن بر اساس قانون
ارث مرد از زن چه شرایطی دارد؟ ارث مرد از زن چگونه است؟ مهمترین نکات مربوط به ارث مرد از زن چیست؟ چه زمانی امکان ارث مرد از زن وجود دارد؟ شرط ارث مرد از زن چیست؟ میزان ارث مرد از زن چقدر است؟ ارث مرد از زن در صورت نبود فرزند چقدر است؟ ارث مرد از زن در صورت وجود فرزند چقدر است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ارث مرد از زن چیست؟ مرجع تصمیم گیری کننده در خصوص ارث مرد از زن چیست؟ آیا امکان ارث مرد از زن وجود دارد؟
ارث مرد از زن یکی از شرایطی است که در مسیر انحصار وراثت پیش بینی شده است. بر اساس این مفهوم امکان ارث بردن مرد بعد از فوت زن پیش بینی شده است. حال نکته ای که وجود دارد این است که شرایط این نوع انحصار وراثت چیست. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که زوج و زوجه بر اساس قانون خویشاوند سببی یک دیگر محسوب می شوند. از این رو این اجازه بر اساس قانون و شرع به آن ها داده شده است که از یک دیگر سهم الارث داشته باشند. بنابراین کاملا مشخص است که امکان ارث مرد از زن وجود دارد.
ما در ادامه می خواهیم بدانیم قانون چه شرایطی در خصوص ارث مرد ..

ارث فرزند خوانده

ارث فرزند خوانده ارث فرزند خوانده بر اساس قانون
ارث فرزند خوانده چیست؟ ارث فرزند خوانده چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به ارث فرزند خوانده چیست؟ آیا امکان ارث فرزند خوانده وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص ارث فرزند خوانده چیست؟ چگونه ارث فرزند خوانده امکان پذیر می شود؟ شرایط ارث فرزند خوانده چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ارث فرزند خوانده چیست؟ مهمترین عناصر مربوط به ارث فرزند خوانده چیست؟ بر اساس کدام قانون امکان ارث فرزند خوانده وجود دارد؟ مرجع رسیدگی به مسئله ارث فرزند خوانده کدام است؟ بهترین روش برای گرفتن ارث فرزند خوانده چیست؟
ارث فرزند خوانده یکی از چالش های قانونی است در خصوص مسئله ارث وجود دارد. در واقع آن چیزی که در قانون عنوان شده این است که امکان ارث فرزند خوانده وجود ندارد. در کلام ساده تر فرزندخوانده بر اساس شرایطی که در ارث تعیین شده به عنوان وارث شناخته نمی شود. این مسئله باعث شده است که ارث فرزند خوانده امکان پذیر نباشد.
ما در ادامه می خواهیم به چند سوال بسیار مهم پاسخ دهیم. اول این که می خواهیم بدانیم که چرا ارث فرزند خوانده وجود ندارد؟ در واقع فرزند..

محرومیت از ارث

محرومیت از ارث محرومیت از ارث بر اساس قانون
محرومیت از ارث چیست؟ آیا امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ شرایط محرومیت از ارث چیست؟ چه زمانی امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ مهمترین شرایط و نکات مربوط به محرومیت از ارث چیست؟ آیا بر اساس وصیت نامه امکان محرومیت از ارث وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ نظر اسلام و شرع در خصوص محرومیت از ارث چیست؟ چرا قانون امکان محرومیت از ارث را فراهم نکرده است؟
محرومیت از ارث بدین معنی است که مالک اموال مانند پدر یک یا چند فرزند خود را از دریافت ارث محروم کند. به نوعی به هر دلیل وی نمی خواهد فرزند یا فرزندانش درصدی از اموال وی را صاحب شوند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که قانون به صورت مستقیم امکان محرومیت از ارث را نداده است. در واقع آن چیزی که در جامعه از محرومیت از ارث شنیده می شود تنها تهدیدی است که بیشتر قدرت کلامی دارد تا قدرت عملیاتی! اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا فردی می تواند فرد دیگر را به صورت خود خواست..

نحوه خرید و فروش املاک وقفی

نحوه خرید و فروش املاک وقفی نحوه خرید و فروش املاک وقفی
خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ خرید و فروش املاک وقفی چگونه امکان پذیر است؟ شرایط خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ مهمترین نکات مربوط به خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ نحوه خرید و فروش املاک وقفی چگونه است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ بهترین حالت برای خرید و فروش املاک وقفی چیست؟ آیا خرید و فروش املاک وقفی قانونی است؟ در چه شرایطی قانون اجازه خرید و فروش املاک وقفی را صادر می کند؟ خرید و فروش املاک وقفی بدون اجازه قانون چه حکمی دارد؟
خرید و فروش املاک وقفی یکی از چالش هایی است که میان قانون حقوقی و قانون شرعی وجود دارد. در واقع مسئله وقف یکی از مسائل مهم شرعی و اسلامی محسوب می شود. قانون نیز در اغلب موارد بر اساس قوانین شرعی شرایط وقف مال و سایر موارد مربوط به آن را تعیین کرده است. بر اساس شرع خرید و فروش املاک وقفی امکان پذیر نیست. اما قانون در شرایطی این امکان را ایجاد کرده است که متولی یا موقوف علیه اقدام به فروش مال وقفی نماید. در این شرایط خرید این مال هیچ منع قانونی ندارد. اما همچنان شرایط ..

نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری

نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری نحوه اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری
اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه است؟ شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ بهترین شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟ چه زمانی می توانیم از اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری استفاده کنیم؟ در کدام موقعیت اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری صورت می گیرد؟ اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری توسط کدام مرجع انجام می شود؟ بهترین شکل اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟
اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری، توسط شهرداری صورت می گیرد. در کلام ساده تر رای صادر شده توسط کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرایی می شود. شهرداری به عنوان یک عامل اجرایی موظف است اجرای دستورات و رای صادر شده این کمیسیون که شامل سه دسته تعطیلی محل کسب، قلع و قمع بنا یا وصول جریمه است را عهده دار شود.
اما برای فهم بهتر شرایط اجرای رای کمیسیون ماده صد شهرداری باید با این کمیسیون و کار..

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد

رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد چگونه است؟
رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به چه معنا است؟ چرا رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد اهمیت دارد؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که درگیر پرونده های مربوط به کمیسیون ماده صد شوید برای آنکه بتوان از مسائل مربوط به کمیسیون ماده صد جلوگیری کرد باید چه کنیم؟ رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به چه معیارها و ملاک هایی بستگی دارد؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در جریان رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد به ما کمک کندتا نتایج نسبتا موفقیت آمیزی را بدست آوریم؟ رضایت همسایه در کمیسیون ماده صد در مورد موضوع چه پرونده هایی صدق می کند و تاثیر گذار است؟
بسیاری از افرادی که با مسائل مربوط به ساخت و ساز اشنایی دارند یا انکه اقدامات و فعالیت های مختلفی در راستای ساختمان سازی انجام داده اند تا حدودی در مورد مسائل و دعاوی مربوط به کمیسیون ماده صد شناخت پیدا کرده اند و می دانند که تا چه حد این دعاوی دارای اهمیت هستند و ممکن است عواقب ناگواری را هم برای قانون شکنان به همراه داشته باشد.
در سال های اخیر تعداد زیادی از افرادی..