دادخواست کروکی فرضی

دادخواست کروکی فرضی دادخواست کروکی فرضی یا همان بازسازی صحنه زمانی از طرف خواهان صادر می شود که صحنه تصادف یا کروکی اصلی به هر دلیلی ( عمدی یا سهوی ) بهم خورده باشد. چنانچه قبل از بهم زدن صحنه تصادف، هیچ گونه کروکی توسط مامور راهنمایی و رانندگی و نماینده شرکت بیمه رسم نشده باشد، دادخواستی برای رسم کروکی فرضی تنظیم می شود. شخص متضرر در هر تصادفی می تواند برای تعیین و ثبت دقیق میزان خسارت های مالی و جانی وارد شده توسط شخص مقصر و دریافت خسارت از آن شخص یا شرکت بیمه، دادخواست بازسازی صحنه را تنظیم کند.
این یک تعریف کلی از دادخواست کروکی فرضی می باشد. برای تنظیم و ثبت دادخواست کروکی باید موارد زیادی را در نظر بگیرید. به عنوان مثال در چه مواقعی ثبت کروکی فرضی در تصادفات ضروری می باشد؟ یا دادخواست کروکی فرضی به چه صورت است و چه مدارکی برای تنظیم و ثبت آن ضروری است؟ در ادامه به این موارد به طور کامل پرداخته شده است.
در چه مواقعی دادخواست کروکی فرضی در تصادفات لازم و ضروری می باشد؟ در جریان پرداخت و دریافت خسارات وارد شده در هر تصادفی به شخص متضرر، کروکی فرضی یکی از اسناد بسیار مهم به حساب می..

دادخواست حکم موت فرضی

دادخواست حکم موت فرضی قبل از شروع مبحث دادخواست حکم موت فرضی، لازم است بدانیم؛ موت فرضی به چه معناست؟ گاهی ممکن است بر اثر حوادثی چون وقوع جنگ، حوادث دریایی، هوایی و یا حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، افرادی مفقود و ناپدید شوند. همچنین ممکن است بدون هیچیک از اینها؛ فردی بعد از خروج از منزل، دیگر هرگز به خانه بازنگشت. چنین افرادی را به دلیل اینکه، مرگ و یا در قید حیات بودنشان، محرز نمی باشد،”غایب مفقود الاثر” می ‌گویند. خانواده مفقود الاثر می توانند با ارائه دادخواست حکم موت فرضی به دادگاه، اموال و دارایی های وی را تعیین تکلیف نمایند. ماده 1011 قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد و غایب مفقود الاثر را اینگونه تعریف می کند؛ کسی که مدت زیادی از غیبت او گذشته است و هیچ خبری دال بر زنده یا مرده بودن وی در دسترس نیست. همچنین احکامی بر مفقود الاثر و اموال او مترتب است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
دادخواست حکم موت فرضی (2) تعیین تکلیف اموال غایب مفقود الاثر با دادخواست حکم موت فرضی چنانچه برای دادگاه ناپدید شدن فردی محرز گشت، باید وضعیت دارایی و اموال و موارد مشابه دیگر وی، مشخص شود. عدم ب..

بلیط لحظه آخری استانبول

رزرو بلیط لحظه آخری استانبول یکی از بهترین راه هایی است که به وسیله آن میتوانید یک سفر ارزان به استانبول داشته باشید. برای سفر به استانبول خرید بلیط استانبول کافی است و نیازی به گرفتن ویزای ترکیه ندارید. ترکیه و علی الخصوص استانبول در تمام ایام سال پذیرای توریست خارجی از تمام نقاط دنیاست. […]

دادخواست چک مفقودی

دادخواست چک مفقودی مفقودی و یا سرقت چک از جمله مسائلی است که امروزه بسیاری از پرونده های دادگاهها را به خود اختصاص داده است. اشخاصی که چک یا دسته چک آنها مفقود می گردد، قبل از ارائه دادخواست مفقودی چک به دادگاه، می بایستی در اولین قدم مطابق با ماده 13 قانون صدور چک با مدارک هویتی خود در بانک حاضر و ضمن تکمیل فرم مربوط به این کار، درخواست مکتوب خود مبنی بر جلوگیری از پرداخت چک مفقودی به بانک را ارائه دهد. بانک نیز بنا بر درخواست صاحب چک، مطابق قانون تا یک هفته اقدام به مسدود نمودن حساب دارنده چک می نماید. بعد از انجام این کار، صاحب چک باید دادخواست چک مفقودی را به دادگاه ارائه نماید. اگر بعد از گذشت یک هفته، رای دادگاه مبنی بر عدم پرداخت چک مفقودی به بانک ارائه نگردد، بانک می تواند وجه چک مورد ادعا را به آورنده آن پرداخت کند.
دادخواست چک مفقودی (3) چگونگی مفقودی چک قبل از تشریح مراحل تنظیم دادخواست چک مفقودی، ابتدا باید بدانیم که چک به موجب قانون یک سند تجاری و در حکم وجه نقد محسوب می گردد. دارنده چک می تواند آن را از بانک وصول نمایند و در صورت عدم موجودی حساب، آن را برگشت بزند. بنابرا..

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در چه صورت و تحت چه شرایطی به دادگاه تقدیم می گردد؟ آثار تقدیم دادخواست اعتراض ثالث چگونه است؟ آیا اعتراض ثالث اجرایی همان اعتراض شخص ثالث به رای حقوقی، موضوع ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در این مقاله به ارائه تعریفی از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام خواهیم پرداخت.
مقدمه
معمولاً در یک دعوای حقوقی دو طرف خواهان و خوانده حضور دارند. اصل نسبی بودن دعوای حقوقی هم بیانگر همین مطلب است، که آرای حقوقی تنها در مورد خواهان و خوانده جاری خواهد بود. به عبارت دیگر یک دعوای حقوقی میان دو نفر، اصولاً در مورد شخص ثالث تاثیری نخواهد داشت. امّا گاه قانون به شخص ثالث حق داده تا در دعوای حقوقی میان خواهان و خوانده دخالت کند و آثاری را ایجاد نماید. یکی از این موارد حالتی است که در فرایند رسیدگی به دعوای حقوقی، مال منقول یا غیرمنقولی توقیف گردد. در این حالت شخص ثالثی که از اهالی دعوا نبوده و ادعای حقی از قبیل مالکیت بر مال توقیف شده را دارد، می تواند تحت شرایط خاصی، با تقدیم دادخواست اعتر..

دادخواست تقسیط جزای نقدی

دادخواست تقسیط جزای نقدی اساسا دادخواست تقسیط جزای نقدی در چه صورت باید تنظیم شود؟ در این خصوص باید گفت؛ وقتی افرادی که به موجب قانون و رای دادگاه محکوم به حبس یا انواع مجازاتهای تعزیری میشوند، با نظر قاضی میتوانند با پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت، محکومیت و مجازات خود را رفع نمایند. اما در موارد بسیاری ممکن است که محکومین به جزای نقدی، توان پرداخت در یک مرحله را نداشته باشند. در چنین مواردی محکومین به مجازاتهای تعزیری می توانند، دادخواست تقسیط جزای نقدی را به دادگاه ارائه دهند. در تحمل مجازاتهای نقدی، احکام هشت گانه تعزیرات، مقدار جریمه نقدی را معین میکند. میزان محکومیتهای نقدی و حدود شرعی تعزیرات هر چه از درجه یک به بالاتر میرود، کاهش می یابد. بطور مثال کسی که محکوم به جزای تعزیری درجه یک میباشد، میزان حبس و جریمه نقدی وی به ترتیب بیش از 25 سال و یکصد میلیون تومان است. در حالیکه محکوم به مجازات تعزیری درجه هشت، حبس 3 ماه و پرداخت یک میلیون تومان را باید تحمل نماید.
هدف قانونگذار از جرایم تعزیری چیست؟ قانونگذار به جهت اینکه محکومین جرایم سبک و کم اهمیت، امکان اصلاح رفتار خود ..

دادخواست مطالبه وجه التزام

دادخواست مطالبه وجه التزام وجه التزام مبلغی توافقی است که طرفین یک قرارداد به عنوان خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد تعیین می کنند. در صورت تعیین وجه التزام، هرگاه یکی از طرفین، قرارداد را نقض کرده یا در انجام تعهدات خود تاخیر کند، طرف دیگر(متعهدله) می تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام، خسارات ناشی از نقض قرارداد را دریافت کند. وجه التزام یک نهاد مشترک در تمام نظام های حقوقی است. مبنا و ریشه وجه التزام را باید در حقوق مسیحی و رم جستجو کرد. پوتیه در کتاب حقوق تعهدات خود، وجه التزام را به «جبران خسارت متعهدله از بابت عدم انجام تعهد» تعریف می کند. به همین دلیل ماهیت آن را قابل تغییر می داند. ولیکن قانون نویسان فرانسه برخلاف نظر پوتیه، وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کردند. قانون گذار ایران نیز به تقلید از قانون مدنی فرانسه در ماده 230 قانون مدنی وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کرده است.
از قدیم طرفین قرارداد معمولاً مبلغ هنگفتی را به عنوان وجه التزام تعیین می کنند. یکی از دلایل این کار این است که در شرایط دگرگون اقتصادی، عمل کردن به قرارداد..

لایحه برای نفی نسب

لایحه برای نفی نسب لایحه برای نفی نسب اصولا چیست؟ قبل از توضیح این مورد ابتدا باید بدانیم که نسب یعنی چه؟ نسب در واقع از نسبت داشتن و رابطه خویشاوندی می آید، اما در اصطلاح حقوقی به رابطه خونی بین دو شخص که از یک نسل می باشند، گفته می شود. ممکن یکی از دو شخص از نسل بلافصل دیگری باشد؛ در این صورت نیز رابطه نسبی و خونی بین آن دو برقرار است. نسب داشتن نوعی پیوند خونی بین افرادی است که از نسل یکدیگر هستند. بطور مثال نوه فرزند که در حقیقت نتیجه پدر پدربزرگ محسوب می شود؛ هم نوه، هم پدر آن نوه و هم پدر بزرگ نوه از نسل شخص اول که جد آنها محسوب می شود، هستند. این ارتباط خونی موجب پیدایش نسب می شود و چنانچه کسی فرزندی را از خود نداند، می تواند با مدارک متقن به همراه ارائه لایحه برای نفی نسب، نسبت خونی بین خود با آن فرزند را انکار و لغو نماید.
نفی نسب در چه مواقعی مطرح می شود؟ نسب در واقع به وسیله نسل و از طریق نطفه ایجاد می شود. همین تعریف حقوقی است که تنظیم لایحه برای نفی نسب را ممکن می سازد. به هر روی در اصطلاح حقوقی، هر خویشاوندی نمی تواند رابطه نسبی خونی با انسان داشته باشد و فقط از طریق خو..

لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع

لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع و نحوه نگارش آن، مبحث حقوقی مهمی است. در دعوی خلع ید صاحب مال غیر منقول علیه شخص دیگری اقامه دعوی می کند. به عنوان مثال الف خانه ب را به صورت غیر قانونی تصرف کرده است. در این صورت ب می تواند علیه الف اقامه دعوی نماید. نحوه تنظیم دادخواست و طرح دعوی در رابطه با خلع ید ملک مشاع نیازمند تخصص و اطلاعات کافی می باشد. در چنین شرایطی صاحب مال به دادگاه مراجعه کرده و دعوی خلع ید را علیه غاصب طرح خواهد کرد.
شرایط طرح دعوی برای طرح دعوی خلع ید ملک مشاع، شرایطی لازم است که در ادامه آنها را بررسی می کنیم. در ابتدا مالک سند ملک خود را به دادگاه ارائه خواهد کرد. بر اساس سند مذکور مالکیت ملک قابل اثبات خواهد بود‌. در این حالت دعوی مذکور به دو صورت قابل طرح است. یکی از جنبه های آن حقوقی و جنبه دیگر کیفری خواهد بود‌. در دعوی عدوانی نیز صرف اثبات سابقه تصرف کفایت خواهد کرد. به بیانی ساده نیازی به اثبات مالکیت ملک نخواهد بود ولی در تصرف های عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی از افراد سبق تصرف را شرط لازم دانسته اما برخی دیگر مالکیت را مور..

دادخواست حکم رشد

دادخواست حکم رشد دادخواست حکم رشد در حقیقت یک درخواست قانونی از طرف یک فرد به دادگاه می باشد. زمانی که فردی مشکل حقوقی دارد باید از طریق قانونی مشکل را پیگیری کرده و رفع کند. برای این کار ساز و کار قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت باید دادخواست تنظیم شده و به دادگاه تقدیم شود. در صورت پذیرش دادخواست از طرف دادگاه، روال اداری برای بررسی مشکل فرد آغاز می شود. دادخواست حکم رشد نیز یک درخواست حقوقی از جانب فرد یا وکیل وی برای دادن حکم رشد می باشد. در خصوص حکم رشد و مسائل مربوط به آن در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.
چه کسی باید دادخواست حکم رشد را تنظیم کند؟ دادخواست حکم رشد فقط باید توسط افراد متخصص و حرفه ای تنظیم شود. دادخواست ها دارای وجه حقوقی هستند و باید مطابق با اصول حقوقی و قانونی تنظیم شده باشند. قطعا افرادی که سواد حقوقی ندارند نمی توانند به تنهایی دادخواست تنظیم کرده و به دادگاه مراجعه کنند. زیرا به احتمال بسیار زیاد دادخواست آن ها رد خواهد شد. زیرا دادخواست باید مطابق با اصول مشخصی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع دادخواست بدون رسیدگی رد خواهد شد. در نتیجه اگر می خوا..