دادخواست کروکی فرضی

دادخواست کروکی فرضی دادخواست کروکی فرضی یا همان بازسازی صحنه زمانی از طرف خواهان صادر می شود که صحنه تصادف یا کروکی اصلی به هر دلیلی ( عمدی یا سهوی ) بهم خورده باشد. چنانچه قبل از بهم زدن صحنه تصادف، هیچ گونه کروکی توسط مامور راهنمایی و رانندگی و نماینده شرکت بیمه رسم نشده باشد، دادخواستی برای رسم کروکی فرضی تنظیم می شود. شخص متضرر در هر تصادفی می تواند برای تعیین و ثبت دقیق میزان خسارت های مالی و جانی وارد شده توسط شخص مقصر و دریافت خسارت از آن شخص یا شرکت بیمه، دادخواست بازسازی صحنه را تنظیم کند.
این یک تعریف کلی از دادخواست کروکی فرضی می باشد. برای تنظیم و ثبت دادخواست کروکی باید موارد زیادی را در نظر بگیرید. به عنوان مثال در چه مواقعی ثبت کروکی فرضی در تصادفات ضروری می باشد؟ یا دادخواست کروکی فرضی به چه صورت است و چه مدارکی برای تنظیم و ثبت آن ضروری است؟ در ادامه به این موارد به طور کامل پرداخته شده است.
در چه مواقعی دادخواست کروکی فرضی در تصادفات لازم و ضروری می باشد؟ در جریان پرداخت و دریافت خسارات وارد شده در هر تصادفی به شخص متضرر، کروکی فرضی یکی از اسناد بسیار مهم به حساب می..

دادخواست حکم موت فرضی

دادخواست حکم موت فرضی قبل از شروع مبحث دادخواست حکم موت فرضی، لازم است بدانیم؛ موت فرضی به چه معناست؟ گاهی ممکن است بر اثر حوادثی چون وقوع جنگ، حوادث دریایی، هوایی و یا حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، افرادی مفقود و ناپدید شوند. همچنین ممکن است بدون هیچیک از اینها؛ فردی بعد از خروج از منزل، دیگر هرگز به خانه بازنگشت. چنین افرادی را به دلیل اینکه، مرگ و یا در قید حیات بودنشان، محرز نمی باشد،”غایب مفقود الاثر” می ‌گویند. خانواده مفقود الاثر می توانند با ارائه دادخواست حکم موت فرضی به دادگاه، اموال و دارایی های وی را تعیین تکلیف نمایند. ماده 1011 قانون مدنی نیز به این نکته اشاره دارد و غایب مفقود الاثر را اینگونه تعریف می کند؛ کسی که مدت زیادی از غیبت او گذشته است و هیچ خبری دال بر زنده یا مرده بودن وی در دسترس نیست. همچنین احکامی بر مفقود الاثر و اموال او مترتب است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
دادخواست حکم موت فرضی (2) تعیین تکلیف اموال غایب مفقود الاثر با دادخواست حکم موت فرضی چنانچه برای دادگاه ناپدید شدن فردی محرز گشت، باید وضعیت دارایی و اموال و موارد مشابه دیگر وی، مشخص شود. عدم ب..

بلیط لحظه آخری استانبول

رزرو بلیط لحظه آخری استانبول یکی از بهترین راه هایی است که به وسیله آن میتوانید یک سفر ارزان به استانبول داشته باشید. برای سفر به استانبول خرید بلیط استانبول کافی است و نیازی به گرفتن ویزای ترکیه ندارید. ترکیه و علی الخصوص استانبول در تمام ایام سال پذیرای توریست خارجی از تمام نقاط دنیاست. […]

دادخواست چک مفقودی

دادخواست چک مفقودی مفقودی و یا سرقت چک از جمله مسائلی است که امروزه بسیاری از پرونده های دادگاهها را به خود اختصاص داده است. اشخاصی که چک یا دسته چک آنها مفقود می گردد، قبل از ارائه دادخواست مفقودی چک به دادگاه، می بایستی در اولین قدم مطابق با ماده 13 قانون صدور چک با مدارک هویتی خود در بانک حاضر و ضمن تکمیل فرم مربوط به این کار، درخواست مکتوب خود مبنی بر جلوگیری از پرداخت چک مفقودی به بانک را ارائه دهد. بانک نیز بنا بر درخواست صاحب چک، مطابق قانون تا یک هفته اقدام به مسدود نمودن حساب دارنده چک می نماید. بعد از انجام این کار، صاحب چک باید دادخواست چک مفقودی را به دادگاه ارائه نماید. اگر بعد از گذشت یک هفته، رای دادگاه مبنی بر عدم پرداخت چک مفقودی به بانک ارائه نگردد، بانک می تواند وجه چک مورد ادعا را به آورنده آن پرداخت کند.
دادخواست چک مفقودی (3) چگونگی مفقودی چک قبل از تشریح مراحل تنظیم دادخواست چک مفقودی، ابتدا باید بدانیم که چک به موجب قانون یک سند تجاری و در حکم وجه نقد محسوب می گردد. دارنده چک می تواند آن را از بانک وصول نمایند و در صورت عدم موجودی حساب، آن را برگشت بزند. بنابرا..

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در چه صورت و تحت چه شرایطی به دادگاه تقدیم می گردد؟ آثار تقدیم دادخواست اعتراض ثالث چگونه است؟ آیا اعتراض ثالث اجرایی همان اعتراض شخص ثالث به رای حقوقی، موضوع ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در این مقاله به ارائه تعریفی از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام خواهیم پرداخت.
مقدمه
معمولاً در یک دعوای حقوقی دو طرف خواهان و خوانده حضور دارند. اصل نسبی بودن دعوای حقوقی هم بیانگر همین مطلب است، که آرای حقوقی تنها در مورد خواهان و خوانده جاری خواهد بود. به عبارت دیگر یک دعوای حقوقی میان دو نفر، اصولاً در مورد شخص ثالث تاثیری نخواهد داشت. امّا گاه قانون به شخص ثالث حق داده تا در دعوای حقوقی میان خواهان و خوانده دخالت کند و آثاری را ایجاد نماید. یکی از این موارد حالتی است که در فرایند رسیدگی به دعوای حقوقی، مال منقول یا غیرمنقولی توقیف گردد. در این حالت شخص ثالثی که از اهالی دعوا نبوده و ادعای حقی از قبیل مالکیت بر مال توقیف شده را دارد، می تواند تحت شرایط خاصی، با تقدیم دادخواست اعتر..

دادخواست تقسیط جزای نقدی

دادخواست تقسیط جزای نقدی اساسا دادخواست تقسیط جزای نقدی در چه صورت باید تنظیم شود؟ در این خصوص باید گفت؛ وقتی افرادی که به موجب قانون و رای دادگاه محکوم به حبس یا انواع مجازاتهای تعزیری میشوند، با نظر قاضی میتوانند با پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت، محکومیت و مجازات خود را رفع نمایند. اما در موارد بسیاری ممکن است که محکومین به جزای نقدی، توان پرداخت در یک مرحله را نداشته باشند. در چنین مواردی محکومین به مجازاتهای تعزیری می توانند، دادخواست تقسیط جزای نقدی را به دادگاه ارائه دهند. در تحمل مجازاتهای نقدی، احکام هشت گانه تعزیرات، مقدار جریمه نقدی را معین میکند. میزان محکومیتهای نقدی و حدود شرعی تعزیرات هر چه از درجه یک به بالاتر میرود، کاهش می یابد. بطور مثال کسی که محکوم به جزای تعزیری درجه یک میباشد، میزان حبس و جریمه نقدی وی به ترتیب بیش از 25 سال و یکصد میلیون تومان است. در حالیکه محکوم به مجازات تعزیری درجه هشت، حبس 3 ماه و پرداخت یک میلیون تومان را باید تحمل نماید.
هدف قانونگذار از جرایم تعزیری چیست؟ قانونگذار به جهت اینکه محکومین جرایم سبک و کم اهمیت، امکان اصلاح رفتار خود ..

دادخواست مطالبه وجه التزام

دادخواست مطالبه وجه التزام وجه التزام مبلغی توافقی است که طرفین یک قرارداد به عنوان خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد تعیین می کنند. در صورت تعیین وجه التزام، هرگاه یکی از طرفین، قرارداد را نقض کرده یا در انجام تعهدات خود تاخیر کند، طرف دیگر(متعهدله) می تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام، خسارات ناشی از نقض قرارداد را دریافت کند. وجه التزام یک نهاد مشترک در تمام نظام های حقوقی است. مبنا و ریشه وجه التزام را باید در حقوق مسیحی و رم جستجو کرد. پوتیه در کتاب حقوق تعهدات خود، وجه التزام را به «جبران خسارت متعهدله از بابت عدم انجام تعهد» تعریف می کند. به همین دلیل ماهیت آن را قابل تغییر می داند. ولیکن قانون نویسان فرانسه برخلاف نظر پوتیه، وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کردند. قانون گذار ایران نیز به تقلید از قانون مدنی فرانسه در ماده 230 قانون مدنی وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کرده است.
از قدیم طرفین قرارداد معمولاً مبلغ هنگفتی را به عنوان وجه التزام تعیین می کنند. یکی از دلایل این کار این است که در شرایط دگرگون اقتصادی، عمل کردن به قرارداد..

لایحه برای نفی نسب

لایحه برای نفی نسب لایحه برای نفی نسب اصولا چیست؟ قبل از توضیح این مورد ابتدا باید بدانیم که نسب یعنی چه؟ نسب در واقع از نسبت داشتن و رابطه خویشاوندی می آید، اما در اصطلاح حقوقی به رابطه خونی بین دو شخص که از یک نسل می باشند، گفته می شود. ممکن یکی از دو شخص از نسل بلافصل دیگری باشد؛ در این صورت نیز رابطه نسبی و خونی بین آن دو برقرار است. نسب داشتن نوعی پیوند خونی بین افرادی است که از نسل یکدیگر هستند. بطور مثال نوه فرزند که در حقیقت نتیجه پدر پدربزرگ محسوب می شود؛ هم نوه، هم پدر آن نوه و هم پدر بزرگ نوه از نسل شخص اول که جد آنها محسوب می شود، هستند. این ارتباط خونی موجب پیدایش نسب می شود و چنانچه کسی فرزندی را از خود نداند، می تواند با مدارک متقن به همراه ارائه لایحه برای نفی نسب، نسبت خونی بین خود با آن فرزند را انکار و لغو نماید.
نفی نسب در چه مواقعی مطرح می شود؟ نسب در واقع به وسیله نسل و از طریق نطفه ایجاد می شود. همین تعریف حقوقی است که تنظیم لایحه برای نفی نسب را ممکن می سازد. به هر روی در اصطلاح حقوقی، هر خویشاوندی نمی تواند رابطه نسبی خونی با انسان داشته باشد و فقط از طریق خو..

لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع

لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع لایحه در خصوص خلع ید ملک مشاع و نحوه نگارش آن، مبحث حقوقی مهمی است. در دعوی خلع ید صاحب مال غیر منقول علیه شخص دیگری اقامه دعوی می کند. به عنوان مثال الف خانه ب را به صورت غیر قانونی تصرف کرده است. در این صورت ب می تواند علیه الف اقامه دعوی نماید. نحوه تنظیم دادخواست و طرح دعوی در رابطه با خلع ید ملک مشاع نیازمند تخصص و اطلاعات کافی می باشد. در چنین شرایطی صاحب مال به دادگاه مراجعه کرده و دعوی خلع ید را علیه غاصب طرح خواهد کرد.
شرایط طرح دعوی برای طرح دعوی خلع ید ملک مشاع، شرایطی لازم است که در ادامه آنها را بررسی می کنیم. در ابتدا مالک سند ملک خود را به دادگاه ارائه خواهد کرد. بر اساس سند مذکور مالکیت ملک قابل اثبات خواهد بود‌. در این حالت دعوی مذکور به دو صورت قابل طرح است. یکی از جنبه های آن حقوقی و جنبه دیگر کیفری خواهد بود‌. در دعوی عدوانی نیز صرف اثبات سابقه تصرف کفایت خواهد کرد. به بیانی ساده نیازی به اثبات مالکیت ملک نخواهد بود ولی در تصرف های عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی از افراد سبق تصرف را شرط لازم دانسته اما برخی دیگر مالکیت را مور..

دادخواست حکم رشد

دادخواست حکم رشد دادخواست حکم رشد در حقیقت یک درخواست قانونی از طرف یک فرد به دادگاه می باشد. زمانی که فردی مشکل حقوقی دارد باید از طریق قانونی مشکل را پیگیری کرده و رفع کند. برای این کار ساز و کار قانونی در نظر گرفته شده است. در این صورت باید دادخواست تنظیم شده و به دادگاه تقدیم شود. در صورت پذیرش دادخواست از طرف دادگاه، روال اداری برای بررسی مشکل فرد آغاز می شود. دادخواست حکم رشد نیز یک درخواست حقوقی از جانب فرد یا وکیل وی برای دادن حکم رشد می باشد. در خصوص حکم رشد و مسائل مربوط به آن در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.
چه کسی باید دادخواست حکم رشد را تنظیم کند؟ دادخواست حکم رشد فقط باید توسط افراد متخصص و حرفه ای تنظیم شود. دادخواست ها دارای وجه حقوقی هستند و باید مطابق با اصول حقوقی و قانونی تنظیم شده باشند. قطعا افرادی که سواد حقوقی ندارند نمی توانند به تنهایی دادخواست تنظیم کرده و به دادگاه مراجعه کنند. زیرا به احتمال بسیار زیاد دادخواست آن ها رد خواهد شد. زیرا دادخواست باید مطابق با اصول مشخصی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع دادخواست بدون رسیدگی رد خواهد شد. در نتیجه اگر می خوا..

لایحه در خصوص جیب بری

لایحه در خصوص جیب بری لایحه در خصوص جیب بری، مربوط به سرقت مستقیم از افرادی است که در آن کیف پول و یا محتویات داخل جیبشان به سرقت می رود. سرقت یکی از بزهکاری های مرسوم در جوامع است و جیب بری نیز یکی از انواع این سرقتهاست. بر خلاف بسیاری از سرقتها که در آن سارقین به دنبال مکانی خالی و خلوت هستند، اماکن شلوغ و پر ازدحام مناسب سرقت برای جیب برها می باشد. اماکنی نظیر مترو، اتوبوس، بانکها، بازار و خیابانهای شلوغ، کعبه آمال جیب برها است. جیب بری اشیایی مانند تلفن همراه، جواهرات و زیورآلات و هر چیز با ارزشی که همراه مالباخته می باشد را نیز شامل می شود. جیب برها نسبت به سایر سارقین از دقت و سرعت عمل بالایی برخوردارند. آنان اغلب با تنه زدنهای تصنعی طعمه های خود را مورد سرقت قرار می دهند. در ادامه، برای توضیح بیشتر لایحه در خصوص جیب بری لازم است اشاره مختصری در مورد جرم سرقت داشته باشیم.
لایحه در خصوص جیب بری (2) سرقت و تاثیر گذشت شاکیان در مختومه شدن پرونده بر خلاف سایر سرقتها، پرونده سرقتهای جیب بری تا مبلغ 20 میلیون تومان برای بار اول و آنهم به شرط نداشتن سابقه کیفری، می تواند با اعلام رضایت..

لایحه برای اثبات نسب

لایحه برای اثبات نسب نسب اصطلاحاً به معنای داشتن رابطه خویشاوندی است. اما معنای حقوقی آن این است که یک شخص با طرح لایحه برای اثبات نسب در مراجع قضایی صالح (معمولاً دادگاه خانواده) خواستار اثبات ارتباط نسلی خاصی مثل پدر و فرزندی یا خواهر و برادری با فرد دیگری است. روابط خویشاوندی و خانوادگی معمولاً سرآغاز روابط حقوقی مثل لزوم پرداخت نفقه اقارب یا وراثت است. به عبارت دیگر رابطه خونی و طبیعی دو نفر نسب نام دارد. به طوری که یکی (به طور مستقیم) از بطن یا صلب دیگری زاده شده باشد. مطابق با حقوق لازم الاجرای فعلی، نسب موضوع مواد 1158 تا 1167 قانون مدنی است.
نسب ممکن است در نتیجه ازدواج یا غیر از ازدواج باشد. در صورتی که نسب از ازدواج مشروع زن و مرد حاصل شده باشد، نسب مشروع نام دارد. نسب نامشروع نیز در موردی است که رابطه ازدواج میان زن و مردی که صاحب فرزند میشوند وجود نداشته باشد. همینطور ممکن است نسب در نتیجه شبهه یا اشتباه باشد، مثل این که مردی با خواهر همسر خود به خیال این که همسر وی است آمیزش کند و فرزندی متولد شود. نسب حتی ممکن است بدون وجود تماس و ارتباطی میان زن و مرد تحقق پیدا کند. منظ..

لایحه برای آزادی مشروط

لایحه برای آزادی مشروط آزادی مشروط چیست؟ پیشنهاد لایحه برای آزادی مشروط چگونه است؟ معمولاً محکوم به حبسی که اخلاق و رفتار وی در زندان در مدّت معیّنی حاکی از اصلاح او باشد، می تواند از آزادی مشروط استفاده کند. اما اگر آزاد شده قبل از انقضای مدت اصلی مجازات، رفتاری ناشایست از خود نشان دهد، آزادی وی ملغی شده و به زندان بازگردانده می شود.
شایان توجه است که آزادی مشروط نیز مانند تعلیق مجازات، موجب معافیت محکوم از تحمل مجازات قانونی می گردد. با این تفاوت که در اولی، این معافیت جزیی و در دومی کلی و نسبت به تمام مجازات است. در واقع با صدور لایحه برای آزادی مشروط تنها بخشی از مجازات حبس ممکن است اجرا نگردد. اما با صدور قرار تعلیق مجازات، هیچ یک از بخش های مجازات بار شده بر محکوم علیه اجرا نمی شود.
فواید
نظام آزادی مشروط، محکوم را به داشتن رفتار و اخلاق نیک تشویق و ترغیب می کند. زیرا فقط در این صورت است که یک زندانی می تواند از آزادی مشروط استفاده کرده و مدت حبس خود را کوتاه کند.
امید به استفاده از این امتیاز قانونی، باعث سهولت برقراری نظم و انضباط در داخل زندان ها می شود.
آزادی مشروط، محکو..

لایحه در خصوص طلاق از جانب زوج

لایحه در خصوص طلاق از جانب زوج ازدواج پیمانی آسمانی است که میان زن و مرد بسته می شود. این پیمان، موجب تشکیل خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی خواهد شد. متأسفانه گاهی بسیاری از مسائل باعث می شود که زوج ها نتوانند به زندگی مشترک با یکدیگر ادامه دهند. تنها راه پایان دادن به این پیمان مقدس، طلاق می باشد. قانون و فقه، حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است. یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند از همسر خود جدا شود. به طور کلی طلاق شامل طلاق توافقی، طلاق از جانب مرد و طلاق از جانب زن می باشد. ساده ترین نوع طلاق، طلاق از جانب زوج می باشد. زیرا در قانون و فقه، مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق داده و نیازی به آوردن دلیل ندارد. اما دشوارترین طلاق، طلاق به درخواست زوجه می باشد. چرا که زن برای دادخواست طلاق باید موجبات آن را به اثبات برساند. در نهایت سرعت انجام طلاق توافقی نسبت به دو نوع دیگر بیشتر است.
لایحه در خصوص طلاق از جانب زوج در این نوشتار در نظر داریم به بررسی لایحه در خصوص طلاق از جانب زوج بپردازیم. همان طور که اشاره کردیم مرد می تواند هر زمان که بخواهد از همسر خود جدا شد..

لایحه در خصوص سلب حضانت از والدین

لایحه در خصوص سلب حضانت از والدین حضانت در لغت به معنی پرورش و نگهداری است. از نظر قانون نیز بیشتر به جنبه‌ی رسیدگی و پرورش جسمانی کودک تاکید شده است و پرورش اخلاقی کودک را در بر نمی‌گیرد. از این رو با وضع انواع لایحه در خصوص سلب حضانت از والدین، سعی در حفاظت از این بعد رشد کودکان دارد. رشد کودکان آنچنان اهمیت دارد که در بندهای 47-40 قانون حمایت از خانواده و 1179-1168 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. در ادامه به بحث پیرامون تمام مسائل مربوط به حضانت و انواع لایحه در خصوص سلب حضانت از والدین خواهیم پرداخت.
براساس قوانین موجود در ایران، بلوغ عاملی در ایجاد محدودیت سنی حضانت فرزندان به حساب می‌آید. حضانت فرزند، پیش از طلاق، به عهده‌ی هر دو والد است. مگر آنکه یکی از آنها فوت کند و یا از پذیرش این مسئولیت سر باز زند. براساس همین قوانین، سن حضانت برای دختران، 9 سالگی و برای پسران، 12 سالگی می‌باشد. پیش از این سن، هیچ یک از والدین نمی‌توانند از حضانت فرزند امتناع کنند.
حضانت فرزند بعد از طلاق: پس از طلاق، اولویت نگهداری از فرزندان زیر 7 سال با مادر است. پس از طلاق نیز این مسئولیت از آن‌ پد..

هواپیمای سنگین‌

او درباره این برنامه می‌گوید: «ما واقعاً سخت کار کرده‌ایم تا به نقطه‌ای برسیم که مشتریان آنجا باشند  بلیط هواپیما و آماده استفاده از هواپیما باشند. ما یک دفترچه سفارش و جایگاه های تولید در دسترس داریم. ما نامه‌هایی مبنی بر قصد و قراردادهای رزرو داریم و قسمت بعدی را نیز در راه است.» در […]

دادخواست الزام شرکت بیمه پرداخت غرامت

دادخواست الزام شرکت بیمه پرداخت غرامت در صورتی که به شخص ثالث خسارتی وارد شود، پرداخت غرامت آن به عهده ی بیمه می باشد. اما در صورتی که این غرامت به هر دلیلی پرداخت نشود، دادخواست الزام شرکت بیمه پرداخت غرامت تنظیم شده و به مراجع قانونی ارائه می شود. سپس مراجع قانونی پیگیری و بررسی موضوع را در دستور کار قرار می دهند. غرامت می تواند علاوه بر پول نقد، شامل تعمیرات و بازسازی یا جایگزینی هم باشد. البته دقت داشته باشید که غرامت به لحاظ قانونی با مفهوم خسارت متفاوت است. به همین دلیل در ادامه ی مطلب به توضیح غرامت خواهیم پرداخت.
غرامت بیمه به طور دقیق به چه چیزی می گویند؟ آشنایی با تعریف دقیق غرامت بیمه، برای افرادی که قصد تنظیم دادخواست الزام شرکت بیمه پرداخت غرامت را دارند، بسیار ضروری و لازم است. ابتدا لازم است بیان کنیم که اصلی ترین و مهم ترین اصولی که در هر قرارداد بیمه ای وجود دارد، اصل جبران خسارت است. اصل غرامت در بیمه در واقع بیمه گر را متعهد می کند تا خسارتی را که خسارت دیده در اموال خود در پی رویدادی اتفاقی متحمل شده است، جبران نماید. به طوری که بیمه گر باید مسئولیت بازگرداندن بیمه..

دادخواست ابطال سند رسمی

دادخواست ابطال سند رسمی اعتراض به عدم انجام صحیح روند ثبت سند رسمی از سوی یکی از طرفین معامله، منجر به تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی می گردد. همانطور که می دانیم، انواع معاملات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در دفترخانه تنظیم و بعد از امضای طرفین، سند مربوطه رسمیت پیدا می کند. اما چنانچه یکی از طرفین معامله نسبت انجام مراحل و تشریفات تنظیم سند اعتراضی داشته باشد، می تواند با مدارک و شواهد متقن، دعوی ابطال سند را به دادگاه ببرد. بنابراین وجود تشکیک و امکان غبن باعث می شود تا طرف مغبون شده، دادخواست ابطال سند رسمی را به دادگاه ارائه دهد.
شرایط وقوع ابطال سند رسمی هر یک از طرفین معامله چنانچه، مدعی عدم احراز شرایط در تنظیم سند رسمی شوند، می توانند با دادخواست ابطال سند رسمی از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند. اما چنین ادعایی نمی تواند به سادگی مطرح شود و قطعا باید شرایط لازم برای طرح چنین دعوایی برای فرد معترض وجود داشته باشد. در ادامه به انواع شرایط وقوع دادخواست ابطال سند رسمی، اشاره می کنیم.
1- وقتی اسناد، غیر واقعی و به صورت صوری تنظیم شده است. چنین اسنادی زمانی اتفاق می افتد که دو نفر با یکد..

دادخواست لعان

دادخواست لعان در ابتدا باید بدانیم لعان در احکام قضایی به چه معنی است و دادخواست لعان چیست. سپس به توضیحات مربوط به آثار و پیامدهای مربوط به حکم دادگاه در این دادخواست، خواهیم پرداخت.لعان در اصل به معنای لعن و نفرین است که در فقه اسلامی به آن اشاره شده است. در شرع مقدس آمده است که چنانچه کسی به ناحق بر کسی لعن و نفرین فرستاد! پروردگار عالم، آن نفرین را به خود شخص بر می گرداند. لعان در اصطلاح فقه اسلامی یعنی؛ زوجین، یکدیگر را لعن و نفرین کنند! و در اصطلاح محاکم قضایی، یعنی نسبت دادن رابطه نامشروع و یا زنا از سوی مرد به همسر خود! بدون اینکه زن در این کار شهرت داشته باشد. شکل دیگر این نسبت دادن این است که مرد مدعی شود که فرزند متولد شده از همسرش، متعلق به او نیست! و این خود باز می گردد به اتهام رابطه زنا که به همسر خود داده است.
اتهام زنا و آثار مترتب بر آن اگر شوهر، اصرار بر گفته خود داشته باشد، می تواند با ارائه دادخواست لعان، به دادگاه مراجعه و شکایت علیه همسرش را مطرح کند. اما اگر شکایت بابت اتهام زنای محصنه باشد، این حکمش فرق می کند! که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. تا اینج..

لایحه در خصوص قاچاق کالا

لایحه در خصوص قاچاق کالا موضوع اصلی این نوشتار نگاهی بهلایحه در خصوص قاچاق کالا می باشد. از دیرباز جرم قاچاق کالا به عنوان یکی از جرایم اقتصادی پر اهمیت مورد توجه قانونگذار بوده است. بر مبنای اصل آسیب در حقوق کیفری، ارتکاب این جرم از یک سو موجب ضرر مالی برای دولت می شود. به این صورت که مرتکب جرم قاچاق کالا تشریفات قانونی را اعمال نمی کند. از پرداخت مالیات، عوارض و تعهدات مالی فرار می کند. و دولت را از یکی از منابع درآمد خود محروم می سازد. از سوی دیگر با وارد کردن محصولات خارجی که تشریفات قانونی و نظارتی در مورد آن ها رعایت نگردیده است، به عنوان یکی از موانع تولید و شکل گیری بازار رقابتی قانونی داخلی شناخته می شود. و از این جهت به کل جامعه آسیب می رساند.
به طور کلی با توجه به معیار های ارائه شده می توان قاچاق کالا را این گونه تعریف کرد:« قاچاق، وارد کردن کالا به کشور یا صادر کردن آن، بدون رعایت تشریفات قانونی است. به نحوی که منجر به فرار از پرداخت مالیات ها و عوارض مقرر دولت ویا فرار از نظارت های قانونی شود.»(غلامحسین الهام و همکاران، 1393)
(قاچاق کالا از جرایم اقتصادی و وابسته به حسا..

دادخواست نصب قیم

دادخواست نصب قیم در نظام حقوق عمومی و مدنی ایران، مبحثی در خصوص قیمومت برای افراد صغار یا سفیه وجود دارد. در این مورد، تحت شرایطی می توان برای قیمومت آنها، دادخواست نصب قیم به دادگاه ارائه داد. در واقع قانون در حمایت از افرادی که مالک اموال منقول و غیر منقول هستند، اما بنا بر دلایلی نمی توانند از آن استفاده کنند، موضوع قیم را مطرح نموده است. افرادی که به موجب قانون حق استفاده از اموال خود را مگر به وسیله قیم ندارند، شامل دو دسته می شوند.
1- کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده و قوه تشخیص کارهای خود را ندارند، که اصطلاحا به آنها صغار یا صغیر می گویند.
2- افرادی که از رشد عقلی محروم بوده و قادر به تمیز خوب و بد زندگی خود نیستند. اصطلاحا به این افراد عقب مانده ذهنی، دیوانه یا سفیه گفته می شود.
افراد قیم چگونه با دادخواست نصب قیم، تعیین می شوند؟ قیم کسی است که با دادخواست نصب قیم که از سوی اولیاء افراد صغیر و مجنون به دادگاه ارائه می شود، از حق رسمی تصرف اموال محجورین و صغار برخوردار می شوند. به عبارتی دیگر، قیم شخصی است که با مجوز دادگاه از حق نمایندگی افراد محجور و صغیر برای استفاده ص..

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی، با طرح شکایت از شخص بزهکار و مجرم، میتواند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که به طور مثال از ناحیه کلاهبرداری، سرقت و یا خیانت در امانت، به او وارد شده است، به دادگاه ارائه نماید. در جرایم ناشی از وقوع بزه در جامعه، علاوه بر مدعی العموم، مدعی خصوصی که به واسطه وقوع جرم، دچار خسارت شده است نیز، میتواند بر علیه مجرم، اقامه دعوی کند. لازم به ذکر است مدعی العموم زمانی می تواند به یک پرونده قضایی ورود کند که بزه انتسابی جنبه عمومی پیدا کرده باشد و به واسطه آن امنیت جامعه به نوعی برهم خورده باشد. اکنون بطور مختصر به نکاتی در خصوص چگونگی پرداخت و محاسبه مطالبه بزه دیده و انواع خسارات ناشی از این جرم، می پردازیم.
به کدام دادگاه می توان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داد؟ برای اقامه دعوی در چنین مواردی، می توان هم در دادگاه حقوقی و هم کیفری بطور جداگانه و ی همزمان، اقامه دعوی نمود. بهتر است ابتدا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه حقوقی مطرح کرد، چرا که موضوع بزه منتسب در این دادخواست، برای دادگاه کیفری، باید جنبه کیفری داشته باشد. در آن ص..

دادخواست مطالبه سهم الشرکه

دادخواست مطالبه سهم الشرکه با توجه با کلمه سهم الشرکه، باید بدانیم این واژه نوعی مطالبه مالی و منقول است که می تواند موجب توقیف اموال هم بشود. پس در دادخواست مطالبه سهم الشرکه، شکلی از حقوق مالی بین شرکای تجاری بوجود می آید که در دادگاه ارائه می شود. برای داشتن سهام، وجود یک شرکت یا موسسه که در آن تعدادی از شرکا اقدام به فعالیت تجاری یا کسب درآمد میکنند، لازم است. حال باید دید که شرکای یک شرکت یا موسسه چگونه و با چه شرایطی می توانند در صورت وجود اختلاف مالی، اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه سهم الشرکه خود از شرکت نمایند؟ قبل از تشریح این موارد، لازم است توضیح مختصری در مورد سهم الشرکه و خصوصیات آن، داشته باشیم.
سهم الشرکه چیست و چه ماهیتی دارد؟ سهم الشرکه، به دلیل وجود ارزش مالی منقول، دارای بار حقوقی است و ماهیتی حقوقی مالی دارد. برای توضیح بیشتر در این زمینه لازم است ابتدا ویژگیهای مهم سهم الشرکه را، تشریح کنیم
اولین خصیصه سهم الشرکه این است که دارای بار مالی است و از اموال منقول محسوب می شود. اینکه سهم الشرکه می تواند از اموال منقول یا غیر منقول شناخته شود، بر می گردد به نظر قانون و..

دادخواست رفع توقیف ملک

دادخواست رفع توقیف ملک در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف دادخواست رفع توقیف ملک، پرداخته شده است. آيين دادرسي در دعاوى حقوقى و كيفرى قواعدي براى احقاق حق خواهان يا شاكى تعيين نموده است. يكى از اين قواعد، توقيف ملك می‌باشد.
در مواردى كه بيم تضييع حق مدعى مطرح باشد، خواهان همزمان با طرح دعوى اصلي، دادخواست تامين خواسته را نيز مطرح مي كند. در صورتى كه براى دادگاه اثبات شود که مديون قصد فرار از دین دارد. همینطور به این قصد، اقدام به انتقال اموال خود نمايد، با طى تشريفات قانونى، دادگاه دستور توقيف اموال را صادر مي كند. قانونگذار براى توقيف اموال، شرايطي لحاظ كرده است.
يكى از اين شرايط، استناد به سند رسمى می‌باشد. مثال این مورد، مطالبه وجه چك است. این مطالبه باید به استناد چك صادره از طرف مديون يا ظهرنويسي چك توسط مديون باشد. چرا كه چك سند رسمى محسوب مى‌شود. مثال دیگر در این مورد، مطالبه مهريه به استناد عقدنامه رسمى است. زیرا عقدنامه هم جزو اسناد رسمى محسوب می‌شود. دادگاه رسيدگى كننده بنا به دادخواست خواهان يا شكوائيه شاكى، اقدام به صدور دستور توقيف اموال مي نمايد.
دادخواست رفع توقیف ملک ..

دادخواست مطالبه سهم الشرکه

دادخواست مطالبه سهم الشرکه با توجه با کلمه سهم الشرکه، باید بدانیم این واژه نوعی مطالبه مالی و منقول است که می تواند موجب توقیف اموال هم بشود. پس در دادخواست مطالبه سهم الشرکه، شکلی از حقوق مالی بین شرکای تجاری بوجود می آید که در دادگاه ارائه می شود. برای داشتن سهام، وجود یک شرکت یا موسسه که در آن تعدادی از شرکا اقدام به فعالیت تجاری یا کسب درآمد میکنند، لازم است. حال باید دید که شرکای یک شرکت یا موسسه چگونه و با چه شرایطی می توانند در صورت وجود اختلاف مالی، اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه سهم الشرکه خود از شرکت نمایند؟ قبل از تشریح این موارد، لازم است توضیح مختصری در مورد سهم الشرکه و خصوصیات آن، داشته باشیم.
سهم الشرکه چیست و چه ماهیتی دارد؟ سهم الشرکه، به دلیل وجود ارزش مالی منقول، دارای بار حقوقی است و ماهیتی حقوقی مالی دارد. برای توضیح بیشتر در این زمینه لازم است ابتدا ویژگیهای مهم سهم الشرکه را، تشریح کنیم
1- اولین خصیصه سهم الشرکه این است که دارای بار مالی است و از اموال منقول محسوب می شود. اینکه سهم الشرکه می تواند از اموال منقول یا غیر منقول شناخته شود، بر می گردد به نظر قانو..

دادخواست استرداد مال منقول

دادخواست استرداد مال منقول در این مطلب قصد داریم اطلاعاتی در رابطه با دادخواست استرداد مال منقول، ارائه دهیم. در ابتدا لازم است با مفهوم مال منقول، آشنا شوید. در یک تقسیم بندی، اموال به دو گروه منقول و غیر منقول دسته بندی می‌شوند. منظور از اموال غیر منقول، اموالی هستندکه جابجایی آن‌ها یا به خود مال یا به محل آن، ممکن است آسیب برساند. اموال منقول نیز، اموالی هستند که به راحتی از محلی به محل دیگر، قابل انتقال هستند و در این جابجایی آسیبی به خود مال یا محل استقرار آن وارد نمی‌شود. به عنوان مثال ماشین، طلا و جواهر، مال منقول محسوب می‌شوند.
هر کدام از اموال منقول و غیر منقول، انواع مختلفی دارند. تشخیص اینکه یک مال، منقول محسوب می‌شود یا غیر منقول در نظر گرفته می‌شود اهمیت بسیاری دارد. علت این اهمیت داشتن، این است که این دو نوع از اموال از لحاظ مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها آثار حقوقی را در پی دارد. به عنوان مثال، هزینه دادرسی دعاوی مربوط به هر کدام از این اموال، با یکدیگر متفاوت است. از نظر صلاحیت رسیدگی در دادگاه نیز با هم تفاوت دارند. حتی در مبحث توقیف اموال نیز، این دو نوع م..

دادخواست لغو حضانت فرزند

دادخواست لغو حضانت فرزند هنگامی که بنا بر دلایلی اولیاء فرزندان به صورت دائم یا موقت از یکدیگر جدا می شوند، نگهداری از فرزندان بر عهده یکی از آنها خواهد بود. دادخواست لغو حضانت فرزند زمانی باید مطرح شود که صلاحیت یکی از زوجین در خصوص نگهداری از فرزندان از بین رفته باشد. قانونگذار برای حفظ سلامت جسمی، روحی و تربیتی فرزندان، شرایطی را مقرر نموده است تا در صورت جدایی پدر و مادر، آنها از آسیبهای احتمالی به دور باشند. حضانت از فرزندان از لحاظ جنسیت و سن تقویمی نیز باید مطابق قانون انجام گیرد. در این خصوص قانونگذار حضانت مادر برای دختر و پسر را تا سن 7 سالگی تعریف کرده است. پس از گذشت 7 سال، حضانت فرزندان تا زمان رسیدن به سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود. قانون سن رشد را برای دختر 9 و برای پسر 15 سال تمام تعریف کرده است. بنابراین فرزندان دختر و پسر پس از رسیدن به سن رشد شرعی، می توانند تصمیم بگیرند که با پدر یا مادر خود زندگی کنند.
عدم صلاحیت و حق دادخواست لغو حضانت فرزند قبل از توضیح در مورد نحوه دادخواست لغو حضانت فرزند، ذکر چند نکته ضروریست. در زمانی که حضانت با یکی از والدین است، مطابق با..

لایحه در خصوص قاچاق ارز

لایحه در خصوص قاچاق ارز ارز، مهمترین پول مبادلاتی در خارج از کشور است. این کلمه در بانكداري بين المللي، پول‌های بیگانه‌ای است که در هر کشور خرید و فروش می‌شوند. بنابر بند پ ماده‌ی 1 لایحه در خصوص قاچاق ارز و کالا: ارز، پول رایج یک کشور خارجی، شامل اسکناس، سکه‌، حوالجات و دیگر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که از آنها در مبادلات مالی استفاده می‌شود. بدون ارز، هیچ کشوری نمی‌تواند حیات اقتصادی خود را در سطح بین المللی حفظ نماید. به همین علت،قاچاق ارزدر تمام دنیا جرم محسوب شده و جزای قانونی دارد. اقتصاد ایران نیز همانند سایر کشورها، وابستگی شدیدی به واردات کالا و ارز از سایر کشورها دارد. در نتیجه برای تامین این نیازها می‌بایست نظارت دقیقی بر روی بازار ارزی خود داشته باشد.
هنگامی که در یک کشور ناامنی اقتصادی ایجاد شود، افراد جامعه شروع به خرید اجناس خارجی می‌کنند. همین امر سبب می‌شود تا تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش، و همزمان تقاضا برای پول داخلی کاهش پیدا کند. و این پدیده سرآغاز قاچاق ارز در کشور خواهد بود. در اصطلاح، در جرائم ارزی، موضوع جرم، ارز است و قانونگذار برای مجازات متخلف رو..