استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه در صلاحیت کجاست؟
استرداد جهیزیه چیست؟ استرداد جهیزیه به چه معنی است؟ استرداد جهیزیه چه زمانی امکان پذیر است؟ استرداد جهیزیه چه شرایط قانونی دارد؟ چرا از استرداد جهیزیه استفاده می شود؟ آیا زوج می تواند مانع از استرداد جهیزیه شود؟ موارد قانونی استرداد جهیزیه چیست؟ استرداد جهیزیه توسط کدام نهاد مورد بررسی قرار می گیرد؟ اصلی ترین نکات مربوط به استرداد جهیزیه چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص استرداد جهیزیه چیست؟ چرا از استرداد جهیزیه در قانون استفاده شده است؟ آیا امکان کیفری کردن دعوی استرداد جهیزیه وجود دارد؟ آثار استرداد جهیزیه چیست؟
استرداد جهیزیه از جمله شرایطی است که قانون برای زوجه در نظر گرفته است تا بتواند اسباب تهیه شده توسط خود یا خانواده اش را از منزل زوج خارج کند. معمولا دادخواست استرداد جهیزیه در حین طلاق و انحلال نکاح صورت می گیرد. در این صورت دادگاه بررسی کننده طلاق (دادگاه خانواده) مسئول رسیدگی به این دادخواست محسوب می شود.
در حالت کلی استرداد جهیزیه تحت عنوان یک دادخواست در قانون مطرح شده است. این مفهوم بدین معنی است که استرداد ..

خیارات فوری چیست؟

خیارات فوری چیست؟ خیارات فوری چیست؟
خیارات فوری به چه معنی است؟ چه زمانی از خیارات فوری استفاده می شود؟ مهمترین شرایط و نکات مهم در خصوص خیارات فوری چیست؟ چرا از خیارات فوری استفاده می شود؟ اصلی ترین کارکرد خیارات فوری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خیارات فوری چیست؟ کارایی خیارات فوری چیست؟ تفاوت خیارات فوری با سایر خیارات چیست؟ حوزه کاری خیارات فوری چیست؟ معنای خیارات فوری چیست؟ کدام نهاد قضایی در خصوص خیارات فوری تصمیم گیری می کند؟ خیارات فوری کدام ها هستند؟ چه مدارکی برای استفاده از خیارات فوری وجود دارد؟ علت استفاده از خیارات فوری چیست؟
خیارات فوری از جمله ابزار و مسیرهای قانونی محسوب می شود که طرفین یک قرارداد به واسطه آن می توانند در شرایط خاص نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند و یا قرارداد را در شرایط بهتری ادامه دهند. در واقع خیارات همان اختیاراتی است که قانونگذار در خصوص قراردادهای لازم در نظر گرفته است تا از حقوق طرفین در موقعیت های مختلف دفاع کند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که خیارات فوری دقیقا چیست و چه کارکردی دارد؟ آیا برای استفاده از این نوع خیارات ش..

ابطال مبایعه نامه

ابطال مبایعه نامه موارد قانونی ابطال مبایعه نامه
ابطال مبایعه نامه به چه معنی است؟ شرایط ابطال مبایعه نامه چیست؟ چه زمانی می توانیم نسبت به ابطال مبایعه نامه اقدام کنیم؟ چرا از ابطال مبایعه نامه استفاده می شود؟ فرق بطلان و ابطال مبایعه نامه در چیست؟ شرایط قانونی ابطال مبایعه نامه چیست؟ مهمترین نکات مربوط به ابطال مبایعه نامه چیست؟ موارد قانونی ابطال مبایعه نامه کدام ها هستند؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ابطال مبایعه نامه چیست؟ ابطال مبایعه نامه توسط کدام دادگاه صورت می گیرد؟ تفاوت انحلال و ابطال مبایعه نامه در چیست؟ آثار ابطال مبایعه نامه چیست؟ نظر قانون در خصوص ابطال مبایعه نامه چیست؟
ابطال مبایعه نامه از جمله اتفاقاتی است که همواره ممکن است در مسیر حقوقی رخ دهد. زمانی که مبایعه نامه دارای شرایط صحت عمومی یا اختصاصی نباشد به دستور دادگاه امکان ابطال مبایعه نامه فراهم می شود. با ابطال مبایعه نامه تمامی شرایط و مفاد مربوط به آن از بین می رود و همه چیز باید به پیش از انعقاد قرارداد بازگردد.
به طور کلی ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم ابطال مبایعه نامه دقیقا چیس..

سند قطعی چیست؟

سند قطعی چیست؟ سند قطعی چیست؟
سند قطعی به چه نوع سندی گفته می شود؟ آیا از کاربردهای سند قطعی اطلاع دارید؟ در مورد آثار قانونی سند قطعی چه می دانید؟ تفاوت سند قطعی با دیگر اسناد قانونی چیست؟ جایگاه و اعتبار سند قطعی در محاکم قضایی چقدر است؟ سازمان صادر کننده سند قطعی کجاست؟ سند قطعی را چگونه باید مورد بررسی قرار دهیم تا از میزان اعتبار آن اطلاع پیدا کنیم؟
سند قطعی در جامعه ما دارای اهمیت بسیار بالایی است و سازمان های اصلی و ادارات مختلفی که دارای کالای تولیدی خاصی است وظیفه تنظیم سند قطعی آن را نیز بر عهده دارد. پس به خوبی می توانیم از این موضوع نتیجه گیری کنیم که هر کالایی دارای سندی خاص و مشخص شده است که توسط سازمان اصلی آن مشخص شده است و در اصطلاح به آن سند قطعی گفته می شود. برای اینکه با سند قطعی بیشتر آشنا شوید به چند مثال کاملا ملموس اشاره می کنیم. در ادامه مطلب با همراه باشید تا تمامی آنچه را که باید در مورد سند قطعی بدانید به طور کامل به شما توضیح دهیم و در مورد ان صحبت کنیم.
سند قطعی چیست؟ (1) سند قطعی یا سند وکالتی؟! سند قطعی را تا حد زیادی شناختیم و با ان اشنا شدیم اما موض..

اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه

اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه در قانون
اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چه کارکردی دارد؟ مهمترین کارکرد اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ چه زمانی از اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه استفاده می شود؟ مهمترین نکات مربوط به اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه در چه دعاوی کارکرد دارد؟ دادگاه صالح در خصوص اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟ روش های اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه چیست؟
اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه یکی از روش هایی است که در موارد اختلافی میان خریدار و فروشنده می تواند کارساز باشد. در کلام ساده تر اقرار به دریافت ثمن معامله در مبایعه نامه یک نوع ابزار برای صدور رای در دعاوی مربوط به مبایعه نامه است. چرا که در این نوع دعاوی معمولا مهم است که ثمن توسط فروشنده دریافت شده است یا خ..

حقوق زن در طلاق از طرف مرد

حقوق زن در طلاق از طرف مرد حقوق زن در طلاق از طرف مرد بر اساس قانون
حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد چگونه تعیین می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ شرایط تعیین حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟ حقوق زن در طلاق از طرف مرد در چه حوزه ای است؟ دادگاه تعیین کننده حقوق زن در طلاق از طرف مرد کدام است؟
حقوق زن در طلاق از طرف مرد از جمله شرایطی است که در روند طلاق مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس قانون حق فسخ یا همان طلاق بر عهده مرد قرار گرفته است. بدین ترتیب مرد این اجازه را دارد که بتواند در هر زمانی اقدام به متارکه کند. اما برای انجام این کار نیاز به تشریفات قانونی است. یکی از این تشریفات شناسایی و پرداخت حقوق زن در طلاق از طرف مرد است. در واقع با وجود این که قانون حق طلاق را برای مرد در نظر گرفته است اما استفاده از این حق منوط به پرداخت کامل حقوق مادی و معنوی زوجه از طرف زوج است.
به طور کلی ما در این مقاله به دنبال این ..

وظایف قیم از نظر قانون

وظایف قیم از نظر قانون وظایف قیم از نظر قانون
وظایف قیم چیست؟ وظایف قیم از نظر قانون چیست؟ وظایف قیم به چه معنی است؟ وظایف قیم و اختیارات او چیست؟ چگونه می توان وظایف قیم را متوجه شد؟ مهمترین نکات مربوط به وظایف قیم چیست؟ وظایف قیم در خصوص محجور چیست؟ آیا معامله کردن در حوزه وظایف قیم است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وظایف قیم چیست؟ از نظر قانون وظایف قیم را چگونه می توان تعریف کرد؟ وظایف قیم در خصوص اموال شخص محجور چیست؟ آیا در خصوص عدول از وظایف قیم می توان از قیم شکایت کرد؟
وظایف قیم از جمله شرایطی است که در قانون حسبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش از قوانین مشخص است که یک قیم چه وظایف و اختیاراتی در خصوص شخص محجور دارد و در خصوص چه مواردی نمی تواند وارد عمل شود. در برخی از موارد نیز قیم تنها بر اساس دستور دادگاه می تواند نسبت به انجام کاری نسبت به شخص محجور اقدام کند. به طور مثال در خصوص فروش اموال غیر منقول شخص محجور می توان گفت که این کار از حوزه وظایف قیم خارج است مگر این که دادگاه نسبت به این کار دستور داده باشد و قیم باید تحت نظارت دادگاه دست به این کار ب..

امکان اعتراض به قرار جلب

امکان اعتراض به قرار جلب دادسرا و رابطه آن با جلب متهم:
دادسرا مرجع رسیدگی مقدماتی به پرونده است. امکان اعتراض به قرار جلب در آیین دادرسی با کسب مشاوره از وکیل خبره وجود دارد. زمانی که جرمی علیه شخص یا اشخاصی به وقوع می پیوندد، افراد در دادسرا شکایت می کنند. تکمیل پرونده و اثبات جرم به صورت مستند و مستدل بسیار اهمیت دارد و مسیر پرونده را مشخص می کند. دادسرا نیز اقدام به تحقیقات مقدماتی و کشف حقیقت در ارتکاب متهم به جرم و پیدا کردن متهم می کند. در حقیقت از وظایف اصلی باز پرس اثبات اتهام به متهم به صورت مستدل و مستند است. بازپرس برای تکمیل تحقیقات خود نیاز به احضار متهم دارد. از شرایط صدور حکم جلب متهم این است که اگر برای متهم احضاریه فرستاده شود. و متهم بدون عذر موجه حضور نیابد یا بدون عذر موجه خود را معرفی نکند، به دستور باز پرس جلب می شود.
در چه شرایطی بازپرس می تواند بدون احضاریه متهم دستور جلب اورا صادر کند؟ حکم جلب و امکان اعتراض به قرار جلب ، در دو نوع آیین دادرسی حقوقی و آیین دادرسی کیفری می باشد. در دعاوی مدنی، دستور جلب به درخواست خواهان صادر می شود و اگر مراحل دعوا به طور کا..

عدم پرداخت ثمن

عدم پرداخت ثمن ثمن چیست؟
ثمن یا بهای قراردادی مورد معامله، مالی است که در ازای مبیع، یا مورد معامله پرداخت می شود. امروزه ثمن معمولاً عبارت از وجه رایج است که به شیوه های گوناگونی مثل صدور چک، انتقال کارت به کارت و یا اسکناس پرداخت می شود. بنابراین خریدار پرداخت کننده ثمن می باشد. طبق ماده 394 قانون مدنی، خریدار باید ثمن را در زمان و مکانی که طرفین در حین عقد تعیین کرده اند پرداخت کند. چنانچه خریدار هر یک از شرایط پرداخت ثمن را رعایت نکند، چند اثر حقوقی ایجاد می شود. گاهاً برای فروشنده حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن ایجاد می شود. با اعمال حق فسخ، معامله بی سرانجام می ماند و فروشنده دوباره مالک مبیع می گردد.
بررسی آثار عدم پرداخت ثمن، موضوع نوشتار پیش رو است. در این مقاله در ذیل دو مبحث شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن و شیوه اعمال این حق را بررسی می کنیم:
عدم پرداخت ثمن (1) شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن در صورت تحقق شرایط زیر، فروشنده حق فسخ معامله در نتیجه عدم پرداخت ثمن را خواهد داشت :
نخستین شرط این است که معامله بیع باشد. شایان توجه است که خیار تاخیر ثمن تنه..

تخلیه ملک با فوت مستاجر

تخلیه ملک با فوت مستاجر تخلیه ملک با فوت مستاجر در قانون حقوقی ایران
تخلیه ملک با فوت مستاجر چگونه است؟ آیا امکان تخلیه ملک با فوت مستاجر وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ چگونه می توان نسبت به تخلیه ملک با فوت مستاجر اقدام کرد؟ شرایط تخلیه ملک با فوت مستاجر چیست؟ آیا تخلیه ملک با فوت مستاجر بدون دستور قانون وجود دارد؟ آیا ورثه می تواند نسبت به تخلیه ملک با فوت مستاجر اقدام کند؟ مواد قانونی مربوط به تخلیه ملک با فوت مستاجر کدام است؟
تخلیه ملک با فوت مستاجر یکی از اتفاقات رایجی است که طی قرارداد اجاره ممکن است رخ دهد. بر اساس یک قرارداد اجاره طرفین توافق می کنند که ملک برای مدت زمان مشخصی در اختیار مستاجر قرار بگیرد. حال اگر در طول این قرارداد مستاجر فوت کند بر اساس قوانین قراردادهای لازم همچنان قرارداد اجاره پابرجا خواهد بود. به طور مثال اگر ملک برای یک سال در اختیار مستاجر باشد، اما مستاجر 7 ماه مانده به پایان اجرا از دنیا برود، همچنان این قرارداد پابرجا خواهد بود. بنابراین مالک قادر به در..

وصیت نامه زن

وصیت نامه زن وصیت نامه زن در قانون
وصیت نامه زن چیست؟ وصیت نامه زن چه کارکردی دارد؟ اعتبار وصیت نامه زن چیست؟ چه زمانی می توان از وصیت نامه زن استفاده کرد؟ تفاوت میان وصیت نامه زن و وصیت نامه مرد چیست؟ شباهت های وصیت نامه زن و مرد چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وصیت نامه زن چیست؟ برای تدوین وصیت نامه زن به چه نکاتی باید توجه کرد؟ در وصیت نامه زن چه مواردی باید رعایت شود؟ نظر دادگاه در خصوص وصیت نامه زن چیست؟ آیا امکان تعیین سرپرست فرزندان در وصیت نامه زن وجود دارد؟ چگونه وصیت نامه زن ممکن است باطل شود؟
وصیت نامه زن یکی از مهمترین ابزارهایی است که قانون برای زنان در نظر گرفته است. بر اساس این ابزار هر زن می تواند نسبت به تعیین مالکیت اموال خود اقدام کند و یا این که نسبت به انجام کاری از از فردی درخواستی داشته باشد. با توجه به این که از نظر فرهنگی تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان وجود دارد، تا مدت ها وصیت نامه زن به عنوان یک عنصر غیر قابل استفاده شناخته می شد. به نوعی با توجه به بافت فرهنگی کشور، در بسیاری از مناطق ایران تا ده های گذشته امکان وصیت برای زن وجود نداشت. اما..

فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن

فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن شرایط فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن:
لازمه ی دانستن شرایط فسخ خودرو به دلیل معیوب بودن، بسیار حائز اهمیت است. شما باید حین انجام قرارداد به بندهای مختلف قرارداد خود توجه کافی داشته باشید. چرا که در صورت بروز مشکل و ایراد می­توانید به راحتی با توجه به قرارداد مندرج مورد قبول طرفین، قرارداد مورد نظر را فسخ نمایید. با توجه به اهمیت این موضوع در این محتوا توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه خواهیم کرد.
در ادامه به بررسی مواردی که باعث فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن می شوند، نکات تکمیلی فسخ خودرو به دلایل معیوبیت ماشین، همه چیز راجع به فسخ قرارداد و موسسه حقوقی دادخواه فعال در زمینه ی احکام حقوقی می پردازیم. با ما همراه باشید.
فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن (3) مواردی که باعث فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن می شوند: در این قسمت برخی از قوانینی را که به فسخ قرارداد خودرو به دلیل معیوب بودن کمک می کنند؛ بیان می کنیم:
طبق ماده ی 422 قانون مدنی که خیار عیب را بیان کرده است؛ اگر بعد از یک معامله معلوم شود که مبیع (جنس فروخته شده) معیو..

شرایط صحت و درستی عقد صلح

شرایط صحت و درستی عقد صلح در مورد عقد صلح بیشتر بدانید
یکی از عقود معین که در قانون مدنی تعریف شده، عقد صلح است. این عقد در ماده 752 قانون مدنی به صورت کامل توضیح داده شده است. اما در این نوشتار ما پس از توضیحاتی در مورد عقد صلح، درباره شرایط صحت و درستی عقد صلح صحبت خواهیم کرد. در معنای لغوی، صلح به معنی توافق و سازش یا آشتی است. همانطور که گفته شد، عقد صلح از عقود معین است به این معنی که در قانون در مورد شرایط آن توضیح داده شده است. اما عقد صلح در قانون مدنی به این صورت بیان شده است:
«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
شرایط صحت و درستی عقد صلح (2) عقد صلح به جای عقود دیگر کاربرد دارد در ماده 752 توضیح بالا درباره عقد صلح بیان شده است که در ماده های قانون مدنی 753 تا 770 درباره ویژگی ها و شرایط صحت و درستی عقد صلح توضیحاتی ارائه شده است که در مورد صحت و سقم آن نیز صحبت شده است. عقد صلح از جمله عقودی است که هم می تواند به جای عقد بیع کاربرد داشته باشد و یا اینکه به عنوان ختم کننده یک دعوی در دفاتر اسناد رسمی یا ..

تایید اقاله بر اساس قانون

تایید اقاله بر اساس قانون تایید اقاله بر اساس قانون
تایید اقاله چیست؟ تایید اقاله چه کارکردی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به تایید اقاله چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تایید اقاله چیست؟ چرا از تایید اقاله استفاده می شود؟ آیا نیازی به تایید اقاله وجود دارد؟ نظر قانون در خصوص تایید اقاله چیست؟ مفهوم تایید اقاله چیست؟ تایید اقاله چه تاثیری در قرارداد دارد؟ برای تایید اقاله نیاز به چه فاکتورهایی دارد؟ چرا از تایید اقاله در قانون استفاده شده است؟ چه زمانی باید از تایید اقاله استفاده شود؟ دادگاه چه رایی در خصوص تایید اقاله صادر می کند؟ آیا ممکن است دادگاه به عدم تایید اقاله رای دهد؟
تایید اقاله دعوی حقوقی است که دادگاه اقاله صورت گرفته میان طرفین را تایید را رد کند. با تایید اقاله، قرارداد میان طرفین منحل شده و اقاله صورت گرفته از دید قانون و دادگاه تایید می شود. اما در صورتی که اقاله رد شود قرارداد مادر همچنان به قدرت خود باقی است و باید مفاد و سایر بندهای آن به طور کامل اجرا شود.
هر وکیل حقوقی به خوبی می داند که تایید اقاله در هر شرایطی لازم نیست. زمانی که در خصوص اقاله و تای..

سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
سند لازم الاجرا چیست؟ سند لازم الاجرا چه تفاوت هایی با دیگر اسناد حقوقی دارد؟ ایا می دانید تفاوت ها و شباهت های سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا به چه مواردی تقسیم می شود و چگونه می توان آنها را شناسایی کرد؟ سند لازم الاجرا در جریان دادرسی دارای چه ارزش اعتباری است؟ آیا اسناد عادی همه به عنوان سند غیر لازم الاجرا شناخته می شوند؟ آیا می توان گفت که اسناد عادی همه رسمی هستند و قابلیت استناد دارند؟
سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا دو دسته بندی مهم از اسناد هستند که افراد باید آنها را بشناسند تا بتوانند در جریان قضایی پرونده های مختلف اطلاع کافی داشته باشند و شرایط نسبتا مساعدی را برای پیشبرد جریان دادرسی پرونده هایی که با آنها درگیر هستند ایجاد کنند.
قبل از آنکه بخواهیم در مورد تعریف سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا صحبت کنیم باید در ابتدا در مورد تعریف عادی سند در قانون مدنی توضیح دهیم تا مسئله به طور کامل برای شما مشخص شود. سند به نوعی از نوشته می گویند که در اصطلاح مکتوب است و می توان برای دعواهای مختلف به عنوان ..

فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی چیست؟ فرجام خواهی چیست؟
فرجام خواهی به چه نوع دادخواستی گفته میشود؟ فرجام خواهی چه تاثیری در روند دادرسی پرونده های مختلف دارد؟ فرجام خواهی را باید چگونه ارائه دهیم؟ چه کسانی می توانند برای ارائه فرجام خواهی اقدام کنند؟ چارچوب های قانونی و مسائل مربوط به فرجام خواهی را تا چه اندازه می شناسید؟ فرجام خواهی در چه نوع پرونده هایی امکان پذیر است؟
فرجام خواهی را به عنوان یکی از مراحل دادرسی نهایی و به عنوان یکی از راه های تجدیدنظر در حکم می توانیم معرفی کنیم که عموم مردم با آن آشنایی ندارند و به دلیل همین نااگاهی ها گاهی شاهد تضییع شدن حقوق عادی آنها می شویم. فرجام خواهی هم در جریان پرونده های حقوقی امکان پذیر است و هم به راحتی می توان در جریان پرونده های کیفری از مزایای آن استفاده کرد و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد.
اگر بخواهیم فرجام خواهی را به شما معرفی کنیم باید بگوییم که فرجام خواهی به معنای رسیدگی مجدد به جریان یک پرونده ایت و باید از جانب افراد ذی نفع در جریان پرونده درخواست فرجام خواهی ارائه شود تا به آن رسیدگی شود. فرجام خواهی دارای قواعد حقوقی متنوعی است و دار..

فرجام خواهی کیفری

فرجام خواهی کیفری فرجام خواهی کیفری چیست؟
فرجام خواهی کیفری ب نوع حقوقی چه تفاوتی دارد درخواست فرجام خواهی کیفری را باید به کدام مرجع قضایی تحویل دهیم؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که برای اقدام فرجام خواهی کیفری به یک وکیل پایه یک دادگستری احتیاج داشته باشید؟اصلا برای انکه فرجام خواهی کیفری را به مرحله دادرسی برسانیم بای به کدام مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه کنیم؟ فرجام خواهی کیفری از کجا آغاز می شود و چه اسناد و شواهدی را باید برای آن آماده کنیم؟ فرجام خواهی کیفری در چه مرحله ای از دادرسی قرار می گیرد؟ در مورد جزییات مربوط به فرجام خواهی کیفری چگونه باید اطلاع کسب کنیم؟
فرجام خواهی کیفری به معنای لغوی یعنی پایان و انتهای کار پرونده های کیفری است و در اصطلاح حقوقی کمی این مسئله متفاوت تر است. همانطور که میدانید پرونده های کیفری دارای جزئیات و پیچ و خم های بسیار زیادی هستند و به همین خاطر هم کسانی که درگیر این پرونده ها می شوند ممکن است به صورت ناخودآگاه دچار احساس نگرانی شوند. آشنایی با قوانین کیفری و مسائلی همچون فرجام خواهی کیفری باعث می شود تا دید آگاهانه تری نسبت به جریان پرو..

لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی

لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی و نحوه تدوین آن
لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ چرا از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی استفاده می شود؟ مهمترین شرایط لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ چرا از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی استفاده می شود؟ اصلی ترین نکات مربوط به لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی در کدام دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد؟ لزوم استفاده از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ در تدوین لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی یکی از ابزارهای مهم قانونی است که طرفین در برابر تجدید نظر خواهی می توانند با ارائه آن نسبت به دفاع در برابر ادعای تجدید نظر خواه اقدام کنند. در کلام ساده تر این لایحه در برابر ادعای تجدید نظر خواه تدوین شده و به دادگاه تجدید نظر ارائه می شود. بر این اساس دادگاه سعی می ..

لایحه دفاعیه توبه

لایحه دفاعیه توبه لایحه دفاعیه توبه در قانون
لایحه دفاعیه توبه چیست؟ لایحه دفاعیه توبه چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه توبه استفاده می شود؟ مهمترین شرایط لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چه زمانی از لایحه دفاعیه توبه استفاده می شود؟ آثار لایحه دفاعیه توبه چیست؟ جهات استفاده از لایحه دفاعیه توبه کدام است؟ از لایحه دفاعیه توبه در کدام دعاوی می توان استفاده کرد؟ از لایحه دفاعیه توبه در کدام دعاوی نمی توان استفاده کرد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه توبه در مسیر کیفری استفاده می شود
لایحه دفاعیه توبه یکی از مهمترین لوایح در مسیر کیفری محسوب می شود. بر اساس این لایحه امکان سقوط مجازات حدی و تخفیف در مجازات تعزیری ایجاد می شود. اما مسئله ای که وجود دارد این است که برای استفاده از لایحه دفاعیه توبه باید جهات توبه در خصوص دعوی وجود داشته باشد. در برخی از دعاوی محدود کیفری مانند محاربه اجازه توبه داده نشده است. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.
ما در ادامه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اس..

لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی

لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی و کارکرد آن
لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ چه زمانی لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی تدوین می شود؟ مهمترین نکاتی که در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ در تدوین لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی به چه مواردی باید توجه شود؟ نکات مهم در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی در قانون چیست؟ لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چه نکات مهم قانونی دارد؟
لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی یکی از روش ها و ابزارهایی است که امکان تخفیف در مجازات رانندگی در مستی را ایجاد می کند. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که رانندگی در حالت مستی در مواقعی که آسیب جسمی یا مالی وارد نکرده باشد به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده است. از این رو لازم است که وکیل کیفری در دادگاه مربوطه با استناد به این موضوع در لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی مانع از صدور مجازات سنگین برای موکل شود. این نکته ..

لایحه دفاعیه سرقت گوشی

لایحه دفاعیه سرقت گوشی لایحه دفاعیه سرقت گوشی و چگونگی تدوین آن
لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ لایحه دفاعیه سرقت گوشی چه کارکردی دارد؟ لایحه دفاعیه سرقت گوشی به چه معنی است؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ کارکرد لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ کدام یک از طرفین دعوی از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده می کنند؟ آیا متهم می تواند از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده کند؟ بهترین زمان استفاده از لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ بهترین راه تدوین لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟
لایحه دفاعیه سرقت گوشی یکی از ابزارهای قانونی است که در مسیر کیفری اعم از دادسرا و دادگاه کیفری مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این لایحه متهم به سرقت می تواند بنا بر شواهد و مدارک موجود از خود دفاع کند و همچنین شاکی نیز بر اساس این دفاعیه می تواند لایحه ای دیگر تنظیم کرده و نسبت به رد این ادعا اقدام کند. این روند تا زمان اعلام رای و نتیجه توسط دادگاه و دادسرا ادامه پیدا می کند.
بنابراین همانطور ک..

تفاوت فرجام خواهی و ماده 477

تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 بر اساس قانون چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 در قانون کیفری چیست؟ شباهت تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ مهمترین نکات مربوط به تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر مرجع تصمیم گیری چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر نوع رای صادر شده چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر نوع دعوی مورد بررسی چیست؟
تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 دو مسیر فوق العاده برای اعتراض به رای و حکم قانونی صادر شده توسط دادگاه است. در واقع می توان گفت که فرجام خواهی و اعاده دادرسی هر دو مسیرهایی هستند که بر اساس آن فرد می تواند نسبت به اعتراض به حکم صادر شده اقدام کند. اما با توجه به این که هر کدام از این مسیرها خاص و نسبتا پیچیده محسوب می شود می توان اینگونه بیان کرد که بهتر است در این خصوص از یک وکیل کیفری با تجربه کمک بگیرید.
به طور کلی ما در این..

سند چیست و انواع آن کدام است؟

سند چیست و انواع آن کدام است؟ سند چیست و انواع آن کدام است؟
سند به چه معنی است؟ چند نوع سند در قانون ایران وجود دارد؟ کارکرد سند در قانون ایران چیست؟ مهمترین نکات مربوط به سند چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص سند چیست؟ شرایط قانونی سند چیست؟ چگونه یک سند اعتبار قانونی پیدا می کند؟ رابطه بین سند و قرارداد چیست؟ سند رسمی چیست؟ سند عادی چیست؟ تفاوت سند رسمی و عادی چیست؟ نقش سند در جامعه چیست؟ نقش سند در مسیر قانونی چیست؟ نقش سند در مسیر کیفری چیست؟
سند یکی از مهمترین و پایه ای ترین مفاهیم اجتماعی و قانونی محسوب می شود. در واقع اگر بخواهیم صادقانه و واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که تمامی روابط اجتماعی و تمامی مفاهیم قانونی به نوعی بر اساس قرارداد و سند تدوین شده است. از این رو عملا زمانی که می خواهیم در خصوص سند صحبت کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مسئله یک مفهوم کاملا بنیادی و اساسی در قانون و جامعه محسوب می شود. سند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از مواد قانونی تاثیرگذار بوده است و حتی قانون گذار آن را جزو یکی از ادله های..