سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
سند لازم الاجرا چیست؟ سند لازم الاجرا چه تفاوت هایی با دیگر اسناد حقوقی دارد؟ ایا می دانید تفاوت ها و شباهت های سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا به چه مواردی تقسیم می شود و چگونه می توان آنها را شناسایی کرد؟ سند لازم الاجرا در جریان دادرسی دارای چه ارزش اعتباری است؟ آیا اسناد عادی همه به عنوان سند غیر لازم الاجرا شناخته می شوند؟ آیا می توان گفت که اسناد عادی همه رسمی هستند و قابلیت استناد دارند؟
سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا دو دسته بندی مهم از اسناد هستند که افراد باید آنها را بشناسند تا بتوانند در جریان قضایی پرونده های مختلف اطلاع کافی داشته باشند و شرایط نسبتا مساعدی را برای پیشبرد جریان دادرسی پرونده هایی که با آنها درگیر هستند ایجاد کنند.
قبل از آنکه بخواهیم در مورد تعریف سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا صحبت کنیم باید در ابتدا در مورد تعریف عادی سند در قانون مدنی توضیح دهیم تا مسئله به طور کامل برای شما مشخص شود. سند به نوعی از نوشته می گویند که در اصطلاح مکتوب است و می توان برای دعواهای مختلف به عنوان ..

فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی چیست؟ فرجام خواهی چیست؟
فرجام خواهی به چه نوع دادخواستی گفته میشود؟ فرجام خواهی چه تاثیری در روند دادرسی پرونده های مختلف دارد؟ فرجام خواهی را باید چگونه ارائه دهیم؟ چه کسانی می توانند برای ارائه فرجام خواهی اقدام کنند؟ چارچوب های قانونی و مسائل مربوط به فرجام خواهی را تا چه اندازه می شناسید؟ فرجام خواهی در چه نوع پرونده هایی امکان پذیر است؟
فرجام خواهی را به عنوان یکی از مراحل دادرسی نهایی و به عنوان یکی از راه های تجدیدنظر در حکم می توانیم معرفی کنیم که عموم مردم با آن آشنایی ندارند و به دلیل همین نااگاهی ها گاهی شاهد تضییع شدن حقوق عادی آنها می شویم. فرجام خواهی هم در جریان پرونده های حقوقی امکان پذیر است و هم به راحتی می توان در جریان پرونده های کیفری از مزایای آن استفاده کرد و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد.
اگر بخواهیم فرجام خواهی را به شما معرفی کنیم باید بگوییم که فرجام خواهی به معنای رسیدگی مجدد به جریان یک پرونده ایت و باید از جانب افراد ذی نفع در جریان پرونده درخواست فرجام خواهی ارائه شود تا به آن رسیدگی شود. فرجام خواهی دارای قواعد حقوقی متنوعی است و دار..

فرجام خواهی کیفری

فرجام خواهی کیفری فرجام خواهی کیفری چیست؟
فرجام خواهی کیفری ب نوع حقوقی چه تفاوتی دارد درخواست فرجام خواهی کیفری را باید به کدام مرجع قضایی تحویل دهیم؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که برای اقدام فرجام خواهی کیفری به یک وکیل پایه یک دادگستری احتیاج داشته باشید؟اصلا برای انکه فرجام خواهی کیفری را به مرحله دادرسی برسانیم بای به کدام مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه کنیم؟ فرجام خواهی کیفری از کجا آغاز می شود و چه اسناد و شواهدی را باید برای آن آماده کنیم؟ فرجام خواهی کیفری در چه مرحله ای از دادرسی قرار می گیرد؟ در مورد جزییات مربوط به فرجام خواهی کیفری چگونه باید اطلاع کسب کنیم؟
فرجام خواهی کیفری به معنای لغوی یعنی پایان و انتهای کار پرونده های کیفری است و در اصطلاح حقوقی کمی این مسئله متفاوت تر است. همانطور که میدانید پرونده های کیفری دارای جزئیات و پیچ و خم های بسیار زیادی هستند و به همین خاطر هم کسانی که درگیر این پرونده ها می شوند ممکن است به صورت ناخودآگاه دچار احساس نگرانی شوند. آشنایی با قوانین کیفری و مسائلی همچون فرجام خواهی کیفری باعث می شود تا دید آگاهانه تری نسبت به جریان پرو..

لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی

لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی و نحوه تدوین آن
لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ چرا از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی استفاده می شود؟ مهمترین شرایط لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ چرا از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی استفاده می شود؟ اصلی ترین نکات مربوط به لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی در کدام دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد؟ لزوم استفاده از لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی چیست؟ در تدوین لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
لایحه پاسخ به تجدید نظر خواهی یکی از ابزارهای مهم قانونی است که طرفین در برابر تجدید نظر خواهی می توانند با ارائه آن نسبت به دفاع در برابر ادعای تجدید نظر خواه اقدام کنند. در کلام ساده تر این لایحه در برابر ادعای تجدید نظر خواه تدوین شده و به دادگاه تجدید نظر ارائه می شود. بر این اساس دادگاه سعی می ..

لایحه دفاعیه توبه

لایحه دفاعیه توبه لایحه دفاعیه توبه در قانون
لایحه دفاعیه توبه چیست؟ لایحه دفاعیه توبه چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه توبه استفاده می شود؟ مهمترین شرایط لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چه زمانی از لایحه دفاعیه توبه استفاده می شود؟ آثار لایحه دفاعیه توبه چیست؟ جهات استفاده از لایحه دفاعیه توبه کدام است؟ از لایحه دفاعیه توبه در کدام دعاوی می توان استفاده کرد؟ از لایحه دفاعیه توبه در کدام دعاوی نمی توان استفاده کرد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه توبه چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه توبه در مسیر کیفری استفاده می شود
لایحه دفاعیه توبه یکی از مهمترین لوایح در مسیر کیفری محسوب می شود. بر اساس این لایحه امکان سقوط مجازات حدی و تخفیف در مجازات تعزیری ایجاد می شود. اما مسئله ای که وجود دارد این است که برای استفاده از لایحه دفاعیه توبه باید جهات توبه در خصوص دعوی وجود داشته باشد. در برخی از دعاوی محدود کیفری مانند محاربه اجازه توبه داده نشده است. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.
ما در ادامه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اس..

لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی

لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی و کارکرد آن
لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ چه زمانی لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی تدوین می شود؟ مهمترین نکاتی که در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ در تدوین لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی به چه مواردی باید توجه شود؟ نکات مهم در خصوص لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چیست؟ لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی در قانون چیست؟ لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چه نکات مهم قانونی دارد؟
لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی یکی از روش ها و ابزارهایی است که امکان تخفیف در مجازات رانندگی در مستی را ایجاد می کند. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که رانندگی در حالت مستی در مواقعی که آسیب جسمی یا مالی وارد نکرده باشد به عنوان یک جرم مستقل شناخته نشده است. از این رو لازم است که وکیل کیفری در دادگاه مربوطه با استناد به این موضوع در لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی مانع از صدور مجازات سنگین برای موکل شود. این نکته ..

لایحه دفاعیه سرقت گوشی

لایحه دفاعیه سرقت گوشی لایحه دفاعیه سرقت گوشی و چگونگی تدوین آن
لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ لایحه دفاعیه سرقت گوشی چه کارکردی دارد؟ لایحه دفاعیه سرقت گوشی به چه معنی است؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ کارکرد لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ کدام یک از طرفین دعوی از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده می کنند؟ آیا متهم می تواند از لایحه دفاعیه سرقت گوشی استفاده کند؟ بهترین زمان استفاده از لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟ بهترین راه تدوین لایحه دفاعیه سرقت گوشی چیست؟
لایحه دفاعیه سرقت گوشی یکی از ابزارهای قانونی است که در مسیر کیفری اعم از دادسرا و دادگاه کیفری مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این لایحه متهم به سرقت می تواند بنا بر شواهد و مدارک موجود از خود دفاع کند و همچنین شاکی نیز بر اساس این دفاعیه می تواند لایحه ای دیگر تنظیم کرده و نسبت به رد این ادعا اقدام کند. این روند تا زمان اعلام رای و نتیجه توسط دادگاه و دادسرا ادامه پیدا می کند.
بنابراین همانطور ک..

تفاوت فرجام خواهی و ماده 477

تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 بر اساس قانون چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 در قانون کیفری چیست؟ شباهت تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ مهمترین نکات مربوط به تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر مرجع تصمیم گیری چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر نوع رای صادر شده چیست؟ تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 از نظر نوع دعوی مورد بررسی چیست؟
تفاوت فرجام خواهی و ماده 477 دو مسیر فوق العاده برای اعتراض به رای و حکم قانونی صادر شده توسط دادگاه است. در واقع می توان گفت که فرجام خواهی و اعاده دادرسی هر دو مسیرهایی هستند که بر اساس آن فرد می تواند نسبت به اعتراض به حکم صادر شده اقدام کند. اما با توجه به این که هر کدام از این مسیرها خاص و نسبتا پیچیده محسوب می شود می توان اینگونه بیان کرد که بهتر است در این خصوص از یک وکیل کیفری با تجربه کمک بگیرید.
به طور کلی ما در این..

سند چیست و انواع آن کدام است؟

سند چیست و انواع آن کدام است؟ سند چیست و انواع آن کدام است؟
سند به چه معنی است؟ چند نوع سند در قانون ایران وجود دارد؟ کارکرد سند در قانون ایران چیست؟ مهمترین نکات مربوط به سند چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص سند چیست؟ شرایط قانونی سند چیست؟ چگونه یک سند اعتبار قانونی پیدا می کند؟ رابطه بین سند و قرارداد چیست؟ سند رسمی چیست؟ سند عادی چیست؟ تفاوت سند رسمی و عادی چیست؟ نقش سند در جامعه چیست؟ نقش سند در مسیر قانونی چیست؟ نقش سند در مسیر کیفری چیست؟
سند یکی از مهمترین و پایه ای ترین مفاهیم اجتماعی و قانونی محسوب می شود. در واقع اگر بخواهیم صادقانه و واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که تمامی روابط اجتماعی و تمامی مفاهیم قانونی به نوعی بر اساس قرارداد و سند تدوین شده است. از این رو عملا زمانی که می خواهیم در خصوص سند صحبت کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مسئله یک مفهوم کاملا بنیادی و اساسی در قانون و جامعه محسوب می شود. سند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از مواد قانونی تاثیرگذار بوده است و حتی قانون گذار آن را جزو یکی از ادله های..

لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج

لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج بر اساس قانون
لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چیست؟ شرایط لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چیست؟ مهمترین نکات مربوط به لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چیست؟ لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چه نکاتی دارد؟ در تدوین لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج باید به چه مواردی توجه کرد؟ مهمترین کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چیست؟ چرا از لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج استفاده می شود؟ مهمترین آثار لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج چیست؟ در چه شرایطی لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج پذیرفته می شود؟
لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج یکی از ابزارهایی است که در اختیار زوج قرار دارد تا به واسطه آن بتواند نسبت به تعیین نفقه و یا میزان تعیین شده اعتراضی داشته باشد. به نوعی می توان گفت عمدتا در دو حالت از این لایحه استفاده می شود. اگر زوج به طور کلی نسبت به تعیین نفقه معترض باشد و یا این که زوج میزان نفقه را قبول نکرده باشد. در این صورت یک وکیل حقوقی می تواند در جریان دادرسی طلاق و یا تعیین نفقه از لایحه دفاعیه نفقه از جانب زوج استف..