شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟
شکایت کیفری چیست؟ شکایت کیفری چه تفاوت هایی با شکایت حقوقی دارد؟ کارکرد شکایت کیفری چیست؟ شباهت های شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ مهمترین عناصر شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ وجه تمایز شکایت کیفری و حقوقی چیست؟ عناصر شکایت کیفری چیست؟ چگونه می توانیم برای شکایت کیفری اقدام کنیم؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شکایت کیفری چیست؟ چه زمانی شکایت کیفری بهتر از شکایت حقوقی است؟ نتیجه شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟
شکایت کیفری یا حقوقی مسیری است که در اختیار تمام افراد جامعه قرار دارد تا آن ها بتوانند نسبت به احقاق حقوق خودشان اقدام کنند. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که برای همه افراد جامعه تنها دو مسیر وجود دارد که بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. این دو مسیر عبارت است از شکایت کیفری و حقوقی.
حال ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که کدام یک از این دو مسیر بهتر است. آیا استفاده از شکایت کیفری می تواند کارایی بسیار بیشتری نسبت به استفاده از مسیر حقوقی داشته باشد؟ سوال بنیادی و اصلی تر این است که آیا حق انتخابی میان شکایت..

شکایت همزمان حقوقی و کیفری

شکایت همزمان حقوقی و کیفری شکایت همزمان حقوقی و کیفری در عمل
شکایت همزمان حقوقی و کیفری چگونه ممکن است؟ شرایط شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چگونه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ نکات مهم شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چه زمانی امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری وجود دارد؟ آیا همیشه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ شکایت همزمان حقوقی و کیفری در خصوص یک فرد چگونه امکان دارد؟ شرایط قانونی در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟
شکایت همزمان حقوقی و کیفری بدین معنی است که شما یک دعوی را از دو مسیر حقوقی و کیفری پیگیری نمایید. از نظر قانون این دو مسیر از یکدیگر جدا هستند و دعاوی آن ها به یکدیگر مربوط نمی شود. بنابراین اگر دعوی وجود داشته باشد که جهات قانونی آن در مسیر حقوقی و کیفری قابل بررسی باشد از نظر قانون امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری ایجاد می شود. به طور مثال در خصوص دعاوی مربوط به چک شما می توانید از طریق مسیر حقوقی نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروجی صادر کنن..

اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر

اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر
اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر به چه معنی است؟ شرایط دریافت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ مهمترین نکات مربوط به اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ ادله اثبات اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چیست؟ اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چگونه محاسبه می شود؟ مرجع تصمیم گیرنده اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر کدام است؟ خوانده در دادخواست اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر چه کسی است؟
اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر یکی از چالش هایی است که در جامعه امروز مطرح می شود. به طور کلی اجرت المثل از جمله حقوق مالی زن محسوب می شود که وی می تواند مانند مهریه و یا نفقه از شوهر مطالبه کند. با توجه به این که اجرت المثل در دسته دیون قرار می گیرد، بعد از فوت شوهر نیز این دین باید از اموال مرد پرداخت شود. بنابراین وضعیت اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر نزدیک به وضعیت مهریه است. در واقع زوجه می تواند بعد از فوت شوهر نسبت به دریافت اجرت المثل خود اقدام کند.
ما در این مقاله می ..

توقیف سهم الارث مرد برای مهریه

توقیف سهم الارث مرد برای مهریه نحوه توقیف سهم الارث مرد برای مهریه
توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ توقیف سهم الارث مرد برای مهریه به چه معنی است؟ شرایط توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ مهمترین نکات مربوط به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ اصلی ترین نکات مربوط به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟ چگونه می توان نسبت به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه اقدام کرد؟ اصلی ترین روش توقیف سهم الارث مرد برای مهریه چیست؟
توقیف سهم الارث مرد برای مهریه یکی از روش هایی است که زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام کند. مسئله ای که وجود دارد این است که سهم الارث جزو دارایی های مرد محسوب می شود. از این رو زوجه می تواند با در نظر گرفتن این مسئله نسبت به دریافت اجرائیه و توقیف این سهم الارث اقدام کند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که چگونه یک زوجه می تواند نسبت به توقیف سهم الارث مرد برای مهریه اقدام کند. توجه داشته باشید که در این مسیر لازم است که ابتدا مالکیت زوج بر سهم الارث مشخص شود. بهترین روش برای..

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت جرایم اقتصادی کارکنان دولت و مجازات آن
جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت چگونه تعریف می شود؟ مهمترین نکات مربوط به جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ شرایط اثبات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ عناصر جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مصادیق جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجاست؟ چگونه می توانیم بهترین کارکرد در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت داشته باشیم؟ روش شکایت از جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت در قانون چگونه تعریف می شود؟ مجازات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟
جرایم اقتصادی کارکنان دولت یکی از شایع ترین اتفاقاتی است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان رخ می دهد. البته در کشورهای جهان سوم و در حال گذر مانند ایران این اتفاق شایع تر است. در اصلاح حقوقی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت، فساد مالی گفته می شود.
در کلام ساده تر فساد مالی همان جرایم اقتصادی است که توسط کارکنان دولت و ..

جرایم اقتصادی چیست؟

جرایم اقتصادی چیست؟ جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی به چه معنی است؟ شرایط اثبات جرایم اقتصادی چیست؟ مهمترین نکات جرایم اقتصادی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی چیست؟ مهمترین شرایط جرایم اقتصادی چیست؟ چه زمانی جرایم اقتصادی معنی پیدا می کند؟ آیا اختلاس از جمله جرایم اقتصادی است؟ آیا دزدی از جمله جرایم اقتصادی است؟ نهاد رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی کدام است؟ مجازات جرایم اقتصادی چیست؟ آیا جرایم اقتصادی قابل گذشت است؟ تعریف جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی از جمله مهمترین جرایم در سطح کلان و اجتماعی محسوب می شود. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که اقتصاد بعد مهمی از هر جامعه را تشکیل می دهد. بسیاری از نیازهای مادی افراد جامعه از جمله پوشاک، خوراک، مسکن و به طور کلی معاش آن ها به مفهوم اقتصاد جامعه وابسته است. از این رو هر نوع اخلال در اقتصاد می تواند معیشت افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو قانون و جامعه نسبت به جرایم اقتصادی حساسیت های بسیاری دارد. حتی در اسلام نیز جرایم اقتصادی از بدترین گناهان شناخته شده است و برای هر کدام از این جرایم ..

تاجر ورشکسته کیست؟

تاجر ورشکسته کیست؟ تاجر ورشکسته کیست؟
تاجر ورشکسته باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ قانون در مورد تاجر ورشکسته چه می گوید؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که نیاز به مشاوره حقوقی در مورد تاجر ورشکسته داشته باشید؟ تاجر ورشکسته با دیگر تاجران چه تفاوتی دارد؟ برای اعلام ورشکستگی تاجر ورشکسته از طریق قانون باید چگونه اقدام کنیم؟ تاجر ورشکسته باید برای تسویه حساب باید چه کند؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تمامی امورات مربوط به تاجر ورشکسته را بر عهده گیرد؟
تاجر ورشکسته برعکس تصورات بسیاری از افراد به هر تاجری که دچار شکست مالی می شود گفته نمی شود و یک نوع لفظ حقوقی است که حتی در قانون تجارت نیز به آن اشاره شده است و قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین تاجر ورشکسته باید دارای ویژگی های خاصی باشد و تا زمانی که تمامی ملاک هایی که قانون برای ان مشخص کرده است را نداشته باشد نمی توان گفت که این فرد می تواند برای اعلام ورشکستگی خود اقدام کند.
جالب است بدانید بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی در مورد امورات مربوط به تاجر ورشکسته نمی توانند تصمیم گیری درستی کنند و در نهای..

اهمیت حضور وکیل رباخواری

اهمیت حضور وکیل رباخواری اهمیت حضور وکیل رباخواری در جامعه و ملاک های شناخت او
وکیل رباخواری جزء آن دسته از وکلایی است که به خوبی با پیچیدگی ها و سختی های مربوط به به پرونده های رباخواری آشنایی دارد و میداند که برای احقاق حقوق موکل خود باید از چه راهکار هایی استفاده کند و چگونه شرایط مناسب را برای به نتیجه رساندن این پرونده ها ایجاد کند.
رباخواری یکی از سنگین ترین جرایمی است که در هر جامعه ای دارای آثار مخرب بسیار زیادی است و باعث تضییع حقوق مردم آن جامعه می گردد. چنین جرمی دارای مجازات های سنگینی در قانون کشور ما است و از آنجایی که آثار مخربی همچون آسیب های اجتماعی و مشکلات اقتصادی را به همراه دارد، قانونگذار کشور ما توجه ویژه ای به این پرونده ها کرده است و مراحل دادرسی حساسی را برای آن در نظر گرفته است.
اهمیت حضور وکیل رباخواری (1) مشاوره حقوقی با وکیل رباخواری یکی از مهمترین خدماتی که در سال های اخیر توسط وکیل رباخواری به عموم مردم ارائه شده، مشاوره حقوقی به صورت حضوری غیرحضوری است. آمار و ارقام بدست آمده در سال های اخیر به خوبی نشان دهنده این موضوع است که افراد با دانش حقوقی عمل..

جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن

جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن جرایم رایانه ای و نحوه ی رسیدگی به آن
جرایم رایانه ای چیست؟ جرایم رایانه ای چه شرایطی دارد؟ نحوه اثبات جرایم رایانه ای چگونه است؟ مجازات جرایم رایانه ای چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم رایانه ای چیست؟ مرجع رسیدگی به جرایم رایانه ای کدام نهاد است؟ قانون مربوط به جرایم رایانه ای چیست؟ ادله اثبات در جرایم رایانه ای چیست؟ مهمترین شرایط جرایم رایانه ای چیست؟ نکات مربوط به جرایم رایانه ای چیست؟ چرایی جرایم رایانه ای در قانون کیفری چیست؟
جرایم رایانه ای از جمله جدید ترین جرایم تدوین شده در قوانین کیفری محسوب می شود. این دسته از جرایم بنا بر شرایط ایجاد شده و استفاده از تجهیزات جدید تحت عنوان رایانه ایجاد شده است. به طور کلی این قوانین به جرایمی می پردازد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مفاهیم رایانه ای مرتبط شده باشد. به طور مثال در مواردی ممکن است جرم به صورت مستقیم به رایانه یا دستگاه های نزدیک به آن ارتباطی نداشته باشد، بلکه صرفا از این دستگاه ها در جهت انجام جرم دیگر استفاده کرده باشد. در این شرایط نیز علاوه بر بررسی جرم انجام..

انواع دعاوی حقوقی

انواع دعاوی حقوقی انواع دعاوی حقوقی بر اساس قانون
انواع دعاوی حقوقی کدام است؟ شرایط انواع دعاوی حقوقی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی بر اساس قانون چیست؟ فاکتور تفکیک انواع دعاوی حقوقی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انواع دعاوی حقوقی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ اقامه دعوی در خصوص انواع دعاوی حقوقی چگونه است؟ چگونه می توان انواع دعاوی حقوقی را شناخت؟ ضرورت شناخت انواع دعاوی حقوقی چیست؟ وجه تمایز انواع دعاوی حقوقی چیست؟ تفاوت انواع دعاوی حقوقی در دادرسی چیست؟ انواع دعاوی حقوقی از نظر هزینه دادرسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
انواع دعاوی حقوقی مفهومی است که تقریبا عموم افراد جامعه با آن سروکار دارد. با توجه به این مسئله که دعاوی حقوقی مربوط به حقوق افراد در جامعه و در موقعیت های مختلف می باشد. می توان گفت که این دعاوی در مسیر قضایی و قانونی از گسترده ترین دعاوی شناخته می شود.
ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم آیا می توانیم وجه تمایزی میان انواع دعاوی حقوقی در نظر بگیریم یا خیر؟ در کلام ساده تر می خواهیم بدانیم که قانون چه تفکیکی در خص..