تفاوت اختلاس با دزدی

تفاوت اختلاس با دزدی از منظر قانون

تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟ در قانون تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟ تفاوت اختلاس با دزدی چه آثاری دارد؟ تفاوت اختلاس با دزدی از نظر مجازات چیست؟ تفاوت اختلاس با دزدی از نظر اثبات جرم چیست؟ شباهت و تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟ نظر قانونگذار در خصوص تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟ آیا از نظر جامعه می توان تفاوت اختلاس با دزدی را مورد بررسی قرار داد؟ تفاوت اختلاس با دزدی از چه ابعادی قابل بررسی است؟ نکات مربوط به تفاوت اختلاس با دزدی چیست؟

تفاوت اختلاس با دزدی یکی از چالش ها سوالات مهم این روزهای جامعه محسوب می شود. به طور کلی از منظر قانون کیفری اختلاس و دزدی دو جرم متفاوت و مستقل از یک دیگر شناخته می شوند. در کلام ساده تر اختلاس همان دزدی یا سرقت محسوب می شود که به صورت اختصاصی از اموال دولتی انجام می شود. بنابراین سرقت را می توان ریشه اختلاس دانست، اما با توجه به شرایط ایجاد جرم، تعاریف مختلفی برای هر کدام از آن ها ارائه شده است.

در واقع سوالی که وجود دارد این است که آیا از نظر قانون تفاوتی میان اختلاس و دزدی وجود دارد؟ همچنین چرا باید این تفاوت وجود داشته باشد؟ ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم از منظر قانونی و البته اجتماعی چه تفاوت هایی را می توان میان اختلاس و دزدی در نظر گرفت؟ از طرف دیگر همانطور که گفتیم سرقت ریشه اختلاس محسوب می شود. بنابراین باید بتوانیم روابطی میان سرقت و اختلاس کشف کنیم. این روابط می تواند چارچوب های مهم و مختلفی را در خصوص شباهت ها و تفاوت اختلاس با دزدی برای ما مشخص کند. در ادامه همراه ما باشید.

تفاوت اختلاس با دزدی (1)
تفاوت اختلاس با دزدی (1)

تفاوت اختلاس با دزدی و بررسی مفهوم جرم

تفاوت اختلاس با دزدی را می توان در چارچوب کلی قانون کیفری مورد بررسی قرار داد. اما برای این کار لازم است که ابتدا بدانیم جرم چیست و چگونه در مسیر قضایی و کیفری تعریف می شود؟ هر وکیل کیفری به خوبی می داند که قانونگذار به سادگی هر فعلی را جرم شناخته است. در کلام ساده تر برای این ثابت شود یک فعل، جرم محسوب می شود باید سه رکن مادی، معنوی و قانونی به صورت همزمان اثبات شود. این مسئله در خصوص تفاوت اختلاس با دزدی نیز صدق می کند.

به طور کلی باید در نظر داشته باشید که رکن مادی به آثار منفی و قابل اثبات جرم می پردازد. در صورتی که هر فعلی دارای آسیب مادی یا معنوی قابل اثباتی باشد می توان گفت که رکن مادی برای این فعل اثبات می شود. در رکن معنوی به نیت و هدف فاعل توجه می شود. در کلام ساده تر اگر فاعل بر اساس برنامه ریزی، هدف یا نیت خاصی فعل را انجام داده باشد، عمدی بودن رفتار اثبات و بر اساس آن رکن معنوی محرز می شود. در رکن قانونی نیز به مصادیق قانون از فعل به عنوان جرم توجه می شود. توجه کنید که در ماده دو قانون مجازات اسلامی عنوان شده است در صورتی که یک فعل به عنوان جرم در قانون تعریف نشده باشد، حتی در صورت اثبات دو رکن قبلی نمی توان آن فعل را جرم و فاعل را مجرم دانست.

همچنین در نظر داشته باشید که در رکن قانونی مربوط به جرم است که مجازات تعیین می شود. در واقع در قانون کیفری مشخص می شود که جرم چیست و چه مجازاتی باید برای آن در نظر گرفته شود. حال بر اساس این تعاریف پایه ای می خواهیم بدانیم که تفاوت اختلاس با دزدی در چیست؟ در واقع می خواهیم بدانیم که آیا به عقیده بسیاری از افراد جامعه اختلاس را می توان همان دزدی تلقی کرد یا خیر؟ با بررسی سه رکن اثبات جرم در خصوص هر کدام از این جرایم می توان به پاسخ درست رسید. با ما همراه بمانید.

تفاوت اختلاس با دزدی بر اساس ارکان جرم

یکی از بهترین ابزارها برای شناخت تفاوت میان جرایم و مجازات های مربوط به آن ها را می توان بررسی ارکان جرم در خصوص هر کدام از این جرایم دانست. از این رو برای فهم تفاوت اختلاس با دزدی بهتر است برای هر کدام از این جرایم ارکان تعریف شده در بالا را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر بخواهیم ساده و خلاصه بیان کنیم هر دو جرم اختلاس و دزدی در دو رکن اول اثبات جرم مانند یکدیگر هستند. در واقع رکن مادی جرم اختلاس و رکن مادی جرم دزدی هر دو آسیب مادی قابل اثبات به فرد یا جامعه محسوب می شود. فردی که دست به دزدی می زند در واقع باعث می شود یک فرد یا گروه یا جامعه دچار زیان مادی شود. همچنین فردی که دست به اختلاس می زند همین زیان مادی را برای جامعه ایجاد می کند.

در خصوص رکن معنوی نیز می توان برابری خاصی میان جرایم دزدی و اختلاس مشاهده کرد. هدف هر دو مجرم، در غالب موارد کسب سود و مال اندوزی است. اما رکن معنوی یا همان تعاریف و مصادیق ارائه شده توسط قانون برای هر کدام از این جرایم متفاوت است.

سرقت همان استفاده یا برداشتن بدون اجازه مالک یا قانون توسط شخص دیگر است. در صورتی که اموال مورد سرقت یا مورد استفاده تحت مالکیت دولت باشد ( یعنی به عنوان بیت المال شناخته شود ) این عمل را اختلاس می گوییم. در کلام ساده تر اختلاس همان دزدی است که از دولت و اموال دولتی صورت می گیرد. بنابراین اگر یک کارمند دولت از امکانات و اختیارات خود سوءاستفاده کند و اموال دولتی را در جهت منفعت خود بردارد و یا مورد استفاده قرار دهد عملا مرتکب جرم اختلاس شده است.

در اصل هر وکیل کیفری تهران یا شهرستان به خوبی می داند که بر اساس مفاهیم قانونی می توان اختلاس را همان دزدی دانست. اما علت مجزا دانست این دو جرم از یک دیگر در واقع تفاوتی کوچکی است که در رکن مادی وجود دارد. در واقع دزدی یا سرقت از یک فرد یا حتی گروهی از افراد آسیب محدودی دارد. اما سرقت از اموال دولت یا همان بیت المال آسیب گسترده در ابعاد یک جامعه می تواند داشته باشد. این موضوع می تواند دلیل روشنی برای جدایی این دو جرم از یک دیگر باشد.

The post تفاوت اختلاس با دزدی appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *