مطالبه و استرداد وجه از وکیل

انتصاب و عزل وکیل طبق چه قوانینی می باشد؟

زمانی که موکل، وکیل خود را انتخاب می کند، در قبال کاری که از او می خواهد وجه نقدی را به او پرداخت می کند. مطالبه و استرداد وجه از وکیل در صورت عدم اقدام خواسته شده وجود دارد. انتصاب و عزل وکیل طبق قوانین مدنی تبیین شده است. در ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت را عقد معین معرفی کرده است که طبق این ماده قانونی یک نفر برای انجام کار دیگری را نماینده خود می نماید.

در تقسیم بندی عقود، عقد وکالت ازجمله عقود جایز می باشد. به موجب ماده 186 قانون مدنی عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می تواند آن را فسخ نماید.در ماده 185 قانون مدنی عقد دیگری لازم نامیده می شود و به موجب این قانون هیچ کدام از طرفین حق فسخ را ندارد. مگر در موارد معینه یعنی با خیارات یا اقاله به هم می خورد مانند عقد بیع، اجاره، صلح و نکاح می باشد.

در عقد وکالت هریک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند و مطالبه و استرداد وجه از وکیل در قانون وجود دارد. همچنین با جنون یا موت نیز وکالت منفسخ و از بین می رود. اقسام وکالت نیز به دو قسم وکالت ساده و وکالت بلاعزل تقسیم می گردد که موضوع مطالبه و استرداد وجه به وکالت ساده مرتبط است. در ماده 679 قانون مدنی بیان شده است که موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل کند. مگر اینکه وکالت در عقد لازم شرط شده باشد.

مطالبه و استرداد وجه از وکیل (2)
مطالبه و استرداد وجه از وکیل (2)

مطالبه و استرداد وجه از وکیل

اگر فردی به دیگری مالی تحویل دهد، ظاهر در عدم تبرع است و می تواند آن مال را استرداد کند. اکثر حقوقدانان متفق القول هستند که اصل بر عدم بخشش است. بنابراین برای مطالبه و استرداد وجه از وکیل اول باید طی نامه کتبی به او اعلام فرمایید و از آنجا که اقدامات لازمه توسط وکیل اعمال نشده است، وکیل را از سمتشان عزل کنید و حق الوکاله را از او مطالبه کنید.

اگر مبلغ مورد نظر را در مهلتی که در اظهار نامه تعیین نموده اید دریافت نکردید، می توانید اقدام به شکایت حقوقی و مطالبه وجه خود از این راه کنید. البته قطعا این موضوع برای وکیل دادگستری نیست. زیرا که وکیل دادگستری در دفترخانه اسناد رسمی و یا در محضر، وکالت نمی گیرد. وكلاي دادگستری در دفتر خود یعنی دفتر وکلا و نزد ایشان تنظیم می شود. البته موضوع مطالبه و استرداد وجه از وکیل در مورد وکلای دادگستری نیز صدق می کند. لازم به ذکر است که احتمال دریافت وجه از سوی وکلای دادگستری و عدم انجام کار توسط آنان بسیار ضعیف است.

مطالبه و استرداد مال عینی و قیمی از وکیل

مطالبه و استرداد وجه از وکیل شامل وجه نقد و پول رایج است. البته این دعوا شامل مطالبه هر نوع مال کلی در مقابل مال عینی و قیمی نیز می شود. دعوای مالی از دعاوی حقوقی بوده و در دادگاه عمومی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد. حقوقدانان مال را به مال قیمی و مال مثلی تقسیم می کنند که اگر مال قیمی فاقد شود مال مثلی مطالبه می گردد. مال مثلی از لحاظ قیمت و ارزش باید به اندازه مال قیمی باشد. موضوع مطالبه مال هرچه باشد ویژگی هایی دارد.

دادگاه صالحی که موضوع مطالبه وجه را رسیدگی می کند مکان اقامت خوانده است. منشآ دعواهای مطالبه و استرداد وجه از وکیل یک قرار داد است. همچنین می تواند یک تعهد و یا یک مسِئولیت قانونی و یا اسناد تجاری نیز باشد.

مطالبه و استرداد وجه از وکیل (1)
مطالبه و استرداد وجه از وکیل (1)

اسناد لازم جهت مطالبه و استرداد وجه از وکیل

اسناد لازم جهت مطالبه و استرداد وجه از وکیل فیش واریزی به حساب وکیل است. فردی که به حساب فرد دیگری مبلغی را واریز کرده باشد، می تواند با تقدیم شکایت و ارائه اسناد لازم مطالبه و استرداد وجه از دادگاه را بخواهد. نکته قابل توجه اینجاست که قرارداد کتبی یک سند کامل و خاص و قابل قبول دادگاه است.

با توجه به اصل برائت هیچ کس مدیون دیگری نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با اثبات وجود دین، اثر ذمه مدیون باقی می ماند. وجود چک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادر کننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی انقلاب دعوا

اگر خوانده در مقام دفاع خود ادعای جدیدی مطرح کند، مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به این انقلاب دعوا گفته می شود. در این مورد جای خوانده و خواهان عوض می گردد و در این شرایط اثبات دعوا به عهده خوانده خواهد شد. اگر خوانده بگوید من بدهکار بوده ام ولی بدهی خود را پرداخت کرده ام در این خصوص خوانده ادعایی کرده که باید ادعای خود را ثابت نماید. چنانچه خوانده مدعی شود که از خواهان طلبکار است. باید مستند و مستدل ادعای خود را ثابت نماید. سوگند و قسامه در صورت نبود دلایل اثبات دو طرف شرایط قانونی خود را دارد که در صورت نبود اسناد لازم می توان از روش قسامه نیز استفاده نمود.

مراحل عزل و دریافت وجه و انتخاب وکیل دیگر

در صورت ایجاد اختلاف بین وکیل و موکل ابتدا طی اظهارنامه ای به ایشان اعلام فرمایید. اظهار نامه با نامه کتبی متفاوت است، نوشتن و ارسال اظهار نامه باید از طریق ساختمان دادگستری اعمال گردد. در اظهار نامه نوشتن دلیل عزل وکیل و مبلغ حق وکالت لازم است. اگر وجه مورد نظر را در مهلتی که در اظهار نامه مشخص کرده ا ید دریافت نکردید، می توانید علیه وکیل شکایت حقوقی کنید. شما می توانید مطالبه وجه خود را از طریق دادگاه حقوقی دریافت و با عزل وکیل شما می توانید وکیل خبره دیگری تعیین کنید. فرم دادخواست و مطالبه طلب یک فرم مخصوص قضایی است که نمونه آن در دادگستری و دفاتر سامانه قضایی یافت می شود. در این فرم مشخصات دو طرف و دلایل و منضمات مشخص شده است. همچنین تعیین خواسته و بهای آن، شرح دادخواست و مطالبه وجه تعیین باید مشخص شود.

The post مطالبه و استرداد وجه از وکیل appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *