وکیل برای اجرای مهریه

وکیل اجرای مهریه

وکیل برای اجرای مهریه

وکیل برای اجرای مهریه کیست؟ وکیل برای اجرای مهریه چه کارکردی دارد؟ در چه مواقعی می توانیم از وکیل برای اجرای مهریه استفاده کنیم؟ بهترین وکیل برای اجرای مهریه کیست؟ چگونه می توانیم وکیل برای اجرای مهریه را پیدا کنیم؟ هزینه وکیل برای اجرای مهریه چقدر است؟ حیطه کاری وکیل برای اجرای مهریه در کدام بخش از قانون است؟ وکیل برای اجرای مهریه چه ویژگی هایی دارد؟ بهترین وکیل برای اجرای مهریه چه خصوصیاتی دارد؟ وکیل برای اجرای مهریه باید از کجا پیدا کنیم؟ آیا عموم مردم جامعه می توانند به وکیل برای اجرای مهریه مراجعه کنند؟ وکیل برای اجرای مهریه در چه شرایطی وکالت پرونده ها را بر عهده می گیرد؟

وکیل برای اجرای مهریه از انواع وکلا در حوزه حقوقی و خانواده محسوب می شود. در واقع وکیل برای اجرای مهریه را می توان به عنوان یک وکیل خانواده نیز شناخت. اگر بخواهیم ساده تر کارکرد وکیل برای اجرای مهریه را تعریف کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که وکیل برای اجرای مهریه می تواند به جای موکل خود دادخواست دریافت مهریه را ارائه دهد و بر اساس قوانین و مراحل قانونی نسبت به دریافت مهریه اقدام کند. مهریه به عنوان حق زن در زندگی شناخته می شود اما مسئله ای که وجود دارد این است که اگر زنی بخواهد این حق را بگیرد و از آن استفاده کند چه کارهایی باید انجام دهد و از چه مسیرهایی باید عبور کند؟ پاسخ به این سوال به نوعی به طور کامل می تواند کارکرد وکیل برای اجرای مهریه را به ما نشان دهد.

مسئله ای که وجود دارد این است که وکیل برای اجرای مهریه و مفاهیم وابسته به عنوان از جمله مفاهیم مهم قانونی محسوب می شود. بنابراین برای درک درست آن باید با زبان قانون آشنا شد. در واقع ما باید ابتدا بتوانیم قانون و زبان آن را درک کنیم سپس بر اساس زبان مشترکی که با قانون پیدا می کنیم بتوانیم مفهوم وکیل برای اجرای مهریه را متوجه شویم.

از این رو برای درک زبان قانون ناچار به فهم الفبای مهم آن هستیم. اما همانطور که مشخص است که در این مقاله فرصت و توان کافی برای بررسی تمامی این مفاهیم وجود ندارد. بنابراین در ادامه تنها به بخشی از این اساس قانونی می پردازیم که به صورت مستقیم با مفهوم و کارکرد وکیل برای اجرای مهریه در ارتباط است. توجه کنید که مطالعه دقیق این مطالب و مفاهیم ابتدایی می تواند دید درستی نسبت به کارکرد وکیل برای اجرای مهریه ایجاد کند. به واسطه همین مفاهیم می تواند به بخش بزرگ از سوالات مطرح شده پاسخ داد.

وکیل برای اجرای مهریه (14)
وکیل برای اجرای مهریه (14)

وکیل برای اجرای مهریه را یک وکیل حقوقی می دانند.

وکیل برای اجرای مهریه را بر اساس قانون می توان یک وکیل حقوقی بدانیم. در واقع وکیل برای اجرای مهریه بر اساس ساختار حقوقی قانون کارکرد خودش را نشان می دهد. بنابراین با فهم درست مفهوم حقوقی در قانون می توانیم با چارچوب و ساختار کلی کارکرد وکیل برای اجرای مهریه آشنا شویم. در واقع می خواهیم بدانیم وکیل برای اجرای مهریه به عنوان یک وکیل در حوزه حقوقی چه تفاوت هایی با انواع وکلای حوزه کیفری مانند یک وکیل جنایی دارد.

به طور کلی قانونگذار قوانین ایران، قوانین را به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم کرده است. در زبان ساده تر قانون ایران از دو ساختار کلی حقوقی و کیفری ساخته شده است. بنابراین هر چیزی که در قانون می شنوید و یا از قانون می بینید همه و همه تحت این دو عنوان بزرگ قانونی تعریف می شود.

حقوقی به آن بخش از قانون گفته می شود که در آن قانونگذار حقوق هر فرد در جامعه را مشخص کرده است. در واقع در این بخش مشخص می شود که هر شهروند در موقعیت های مختلف از چه حقوقی برخوردار است و نسبت به سایر مفاهیم دیگر در جامعه باید چه حقوقی را رعایت کند. اگر بخواهیم با زبان دیگری بیان کنیم قانون در بخش حقوقی چارچوب روابط را بیان می کند. این کاری است که وکیل برای اجرای مهریه به خوبی آن را می داند و بر اساس آن است که فعالیت خود را انجام می دهد. در واقع وکیل برای اجرای مهریه بر اساس همین چارچوب ها قصد دارد از موکل خود دفاع کند.

اما قانون در بخش کیفری به جرم و اثبات آن می پردازد. در واقع در این بخش از قانون ثابت می شود که کدام دسته از افعال جرم است و چه مجازاتی برای این جرایم باید در نظر گرفته شود. همچنین در این بخش از قانون به نحوه اجرای این مجازات ها نیز پرداخته می شود. همه این موارد به خوبی نشان می دهد که بخش کیفری و مفاهیم وابسته به آن از جمله وکیل کیفری می تواند به صورت مستقیم در زندگی، جان یا مال افراد تاثیرگذار باشد. همین موضوع حساسیت بخش کیفری را افزایش داده است. این مسئله ای است که باید به آن توجه داشته باشیم. بنابراین یک وکیل شکایت از پزشک می تواند بر اساس بخش کیفری دست به شکایت و اعلام جرم کند. اما این کاری نیست که بخواهیم از وکیل برای اجرای مهریه برای ما انجام دهد.

وکیل برای اجرای مهریه (11)
وکیل برای اجرای مهریه (11)

وکیل برای اجرای مهریه و مفهوم ازدواج

وکیل برای اجرای مهریه به خوبی می داند که مفهوم مهریه مفهومی وابسته به ازدواج است. بنابراین برای این که بتوانیم به درستی این مفهوم را درک کنیم باید بدانیم که اساسا ازدواج چیست و چه دیدگاهی در خصوص ازدواج در قانون وجود دارد. این مسئله می تواند بخش مهمی از کارکرد وکیل برای اجرای مهریه را برای ما نمایان کند.

مسئله ای که وجود دارد این است که ازدواج برای بسیاری از ما مفهومی احساسی دارد. در واقع به نظر بسیاری از افراد جامعه ازدواج یک نوع پیوند احساسی دو انسان نسبت به یک دیگر برای تشکیل زندگی است. اما آیا این تعریفی است که قانون بتواند آن را درک کند؟ مسلما خیر. در واقع قانون گوشی برای شنیدن احساس ندارد. از این رو ازدواج به عنوان یک رابطه مهم و بنیادی در جامعه باید به نحوی منطقی تعریف شود تا قانون بتواند برای آن چارچوب هایی را در نظر بگیرد. این مسئله می تواند بخشی از کارکرد وکیل برای اجرای مهریه مشخص کند.

به طور کلی قانون ازدواج را یک نوع قرارداد می داند. بگذارید ساده تر بیان کنیم، در جامعه هر نوع رابطه ای که ایجاد میشود خواسته یا ناخواسته بر اساس یک قرارداد تشکیل شده است. به نوعی زمانی که شما از یک سوپرمارکت خریداری می کنید در حال عمل به قراردادی پنهان هستید و زمانی که می خواهید دست به خرید و فروش ملک بزنید آشکارا در پی یک قرارداد حرکت می کنید. ازدواج نیز یکی از انواع مهم روابط در جامعه محسوب می شود. بنابراین کاملا طبیعی است که قانون بخواهد آن را بر اساس مفهوم قراردادها مورد بررسی قرار دهد.

اما قرارداد به چه معنی است؟ وکیل برای اجرای مهریه به عنوان یکی از انواع وکلا در گروه خانواده می داند که قرارداد یک نوع تعهد طرفین بر اساس یک هدف مشترک است. در واقع طرفین بر اساس یک هدف مشترک تصمیم به انعقاد قرارداد می گیرند. در این قرارداد تعهداتی برای طرفین ( با توافق آن ها ) تعیین می شود. این تعهدات و شرایط مشخص شده در قرارداد در جهت رسیدن به این هدف مشترک است. نکته مهمی که در خصوص قراردادها وجود دارد این است که عمل به قرارداد بعد از امضای آن الزام قانونی دارد و در صورت عدم اجرای بند های قرارداد طرف مقابل امکان پیگرد قانونی دارد. این نکته مهمی است که در کارکرد وکیل برای اجرای مهریه می تواند تاثیرگذار باشد.

وکیل برای اجرای مهریه (5)
وکیل برای اجرای مهریه (5)

وکیل برای اجرای مهریه و انواع قراردادها

وکیل برای اجرای مهریه به خوبی می داند که ازدواج یک نوع قرارداد است. بنابراین قوانین مربوط به حیطه ازدواج از جمله حیطه کاری وکیل برای اجرای مهریه را می توان بر اساس مفهوم قراردادها مورد بررسی قرار داد. نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم این است که قرارداد در قانون از دو مهم جایز و لازم تشکیل شده است. هر کدام از این انواع کارکردها و قوانین خاص خودش را دارد. به نظر شما ازدواج را در کدام دسته از قراردادها می توان جای داد؟ پاسخ این سوال بخش مهمی از اهمیت وکیل برای اجرای مهریه را نشان می دهد.

به طور کلی می توان اینگونه گفت که قراردادهای جایز قراردادهایی هستند که انعقاد و انحلال آن ها تحت شرایط قانونی خاصی نیست. به نوعی طرفین قرارداد جایز این امکان را دارند که بدون پیگرد قانونی نسبت به انحلال قرارداد اقدام کنند. یکی از معروف ترین این قراردادها را می توان قرارداد وکالت دانست. در واقع موکل این امکان را دارد در هر موقعیتی که بخواهد این قرارداد را منحل کند.

اما جامعه به قراردادهای قوی تری نیاز دارد که امکان فسخ یا انحلال آن ها به سادگی وجود نداشته باشد. فرض کنید که یک قرارداد ازدواج این امکان را داشت که بدون هیچ مرحله قانونی و بدون هیچ پیگردی محل می شد. احتمالا تا به امروز بارها و بارها جوامع از بین می رفت! بنابراین قانون در بخش دیگری از قرارداد ها به مفهوم قرارداد لازم می پردازد. قرارداد لازم قراردادی است که انحلال آن تنها تحت یکی از حالت های چهارگانه ابطال قرارداد، انفساخ قرارداد، فسخ قرارداد یا اقاله است. مسلما قرارداد ازدواج یکی از انواع قراردادهای لازم محسوب می شود. اما نکته ای که باید بدانید این است که بر اساس قانون امکان اقاله برای ازدواج وجود ندارد. این نکته بسیار مهمی است که یک وکیل طلاق به خوبی به آن آگاه است.

بنابراین اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که ازدواج یک نوع قرارداد لازم است که انعقاد و انحلال آن تحت شرایط خاص قانونی امکان پذیر است. نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که هر قرارداد تعهدات و بندهای مختلفی دارد که در انعقاد و انحلال آن تاثیر مستقیم دارد. بنابراین همانطور که یک وکیل برای اجرای مهریه و یا یک وکیل طلاق توافقی می داند برای انحلال قرارداد باید به این بند ها و تعهدات توجه داشته باشیم.

وکیل برای اجرای مهریه (6)
وکیل برای اجرای مهریه (6)

وکیل برای اجرای مهریه و نگاه به مفهوم مهریه

وکیل برای اجرای مهریه با مفهوم مهریه به صورت مستقیم سر و کار دارد. حال که با مفهوم ازدواج به عنوان یک قرارداد لازم آشنا شدیم نوبت به این موضوع می رسد که بدانیم مهریه چیست و چه کارکردی در قانون دارد. در واقع مهریه را می توان یکی از مهمترین چالش های قانونی در ایران دانست. بنابراین شناخت آن و شرایط قانونی که دارد می تواند بخش دیگری از کارکرد وکیل برای اجرای مهریه به ما نشان دهد.

به طور کلی مهریه یکی از حقوق مهمی است که زن هنگام عقد به دست می آورد. در واقع مهریه حق زن بر گردن مردن است. این حق حتی با مرگ مرد نیز از بین نمی رود و باید پرداخت شود. مگر این که خود زن این حق را هبه کرده باشد. نکته مهم این است که در برخی از موارد این هبه قابل رجوع است و زن دوباره می تواند مهریه را از طریق قانونی طلب کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که عمده قوانین ایران بر اساس قوانین اسلامی تدوین شده است. بخش خانواده از جمله قوانینی است که تقریبا می توان گفت بر اساس اسلام تدوین شده است. مهریه از جمله بند هایی است که اسلام به عنوان شرط اساسی یک عقد در نظر گرفته است. بنابراین این شرط هنگام عقد اجرا می شود. در واقع از لحظه عقد و انعقاد آن، مهریه به عنوان یک حق برای زن شناخته می شود. او این قدرت را دارد که در هر لحظه ای که می خواهد این حق را مطالبه کند.

بنابراین برخلاف تصور برخی از افراد، درخواست مهریه لزوما به منزله طلاق نیست. در واقع زن این قدرت و اختیار را دارد که در هر زمانی که بخواهد بدون این که دادخواست طلاق داده باشد و یا این که بخواهد طلاق بگیرد مهریه خود را از مرد طلب کند. مرد نیز موظف است این حق را بدون هیچ کمی و کاستی پرداخت کند. این نکته مهمی است که در خصوص مهریه وجود دارد و وکیل برای اجرای مهریه به خوبی آن را برای موکلین خود توضیح می دهد.

نکته مهم دیگری که در خصوص مهریه وجود دارد این است که مهریه یک طلبه برتر محسوب می شود. به بیان ساده تر مهریه اولین چیزی است که باید از سرمایه مرد پرداخت شود. به طور مثال اگر مرد فوت کرده باشد. مهریه زن ( در صورت درخواست زن ) پیش از انحصار وراثت باید پرداخت شود. سپس بر اساس باقی مانده دارایی ها امکان انحصار وراثت ایجاد می شود.

وکیل برای اجرای مهریه (8)
وکیل برای اجرای مهریه (8)

وکیل برای اجرای مهریه و اهمیت آن در جامعه

وکیل برای اجرای مهریه را شاید بتوان یکی از پرکاربردترین انواع وکلا ها در جامعه دانست. مسئله ای که وجود دارد این است که وکیل برای اجرای مهریه چه اهمیتی در جامعه دارد؟ پاسخ این سوال وابسته به فهم اهمیت مهریه در جامعه است.

مهریه جزو آن دسته از قوانین و شرایطی محسوب می شود که می توان گفت که عمدتا مخصوص ایران و برخی از کشورهای عربی است. به طور کلی مهریه یک عنصر مهم ازدواج از دید اسلام است. اما چرا؟ در بسیاری از موارد گفته می شود که مهریه به عنوان یک نوع پشتیبان زندگی محسوب می شود. زن و مرد بر اساس پشتوانه مهریه می توانند رو به جلو حرکت کنند. در واقع عقیده برخی این است که مهریه می تواند یک مانع برای جدایی محسوب شود. این ایده زمانی تقویت می شود که بدانیم حق طلاق با مرد است. یعنی این مرد است که می تواند زن را طلاق بدهد. بنابراین مهریه یک نوع اهرم برای عدم استفاده از این حق محسوب می شود. این ایده را می توان تا حدودی قبول کرد. اما مشکل این ایده این است که این حق همواره قابل مطالبه است. بنابراین اگر قرار بر پشتیبان بودن مهریه بود، عملا باید مانعی نیز برای مطالبه زن پیش بینی می شد.

اما به نوعی می توان گفت که اصول مهریه به نوعی به اصول قرارداد وابسته است. در واقع در قرارداد باید بده بستانی صورت بگیرد تا این قرارداد رسمیت داشته باشد. زن در اسلام به عنوان یک مفهوم ارزشمند شناخته می شود. بنابراین مرد به عنوان فردی که خواهان به دست آوردن این ارزش است باید بهای آن را پرداخت کند. این بها در اسلام و در قانون تحت عنوان مهریه شناخته می شود.

نکته مهم دیگری که اهمیت کاری وکیل برای اجرای مهریه را می تواند تا حدودی به ما نشان دهد این است که مهریه اصولا باید بر اساس شرایط اجتماعی و ارزش فرد ( زن ) در آن جامعه سنجیده و تعیین شود. وقتی به این مفاهیم نگاه می کنیم متوجه می شویم که همه چیز به ذات قراردادی بودن ازدواج باز می گردد. این نکته بسیار مهمی است که باید در خصوص اهمیت و کارکرد وکیل برای اجرای مهریه به آن توجه داشته باشیم.

وکیل برای اجرای مهریه (10)
وکیل برای اجرای مهریه (10)

وکیل برای اجرای مهریه و تفاوت میان قانون ایران و اسلام

وکیل برای اجرای مهریه از جمله وکلایی محسوب می شود که علاوه بر قوانین ایران باید بر قوانین اسلام در حوزه خانواده نیز تسلط داشته باشد. از این رو می توان اینگونه گفت که یک وکیل برای اجرای مهریه باید در خصوص قوانین ایران و اسلام در حوزه خانواده و البته مهریه اطلاعات کامل و بالایی داشته باشد.

اما سوال مهمی که می تواند مطرح شود این است که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قانون ایران و قانون اسلام در خصوص مهریه وجود دارد؟ به طور کلی می توان گفت که مهریه عنصر و مفهومی است که بر اساس اسلام وارد قوانین ایران شده است. همانطور که بیان کردیم مهریه در اسلام به نوعی حقی برای زن در نظر گرفته شده است. از این رو می توان اینگونه گفت که نه تنها تفاوت میان دیدگاه قانون ایران نسبت به قانون اسلام در خصوص مهریه وجود ندارد. بلکه این اسلام است که اساسا تمام شرایط و موارد مربوط به مهریه را مشخص کرده است. بر اساس قوانین شرعی چند نوع مهر پیش بینی شده است.

مهرالسنه به مهری گفته می شود که بر اساس سنت پیامبر تعیین شده باشد. در واقع به صورت سنتی دختران پیامبر از جمله فاطمه زهرا با مهر 500 درهم نقره ازدواج کردند. از این رو مستحب است که این میزان مهر به عنوان مهر ازدواج تعیین گردد. اگر بخواهیم این میزان مهر را برای دنیای امروز در نظر بگیریم چیزی حدود 150 تا 230 گرم طلا باید به عنوان مهر در نظر داشته باشیم.

مهرالمسمی همان مهری است که امروز به عنوان مهریه در عقد در نظر گرفته می شود. مهر المثل نیز در شرایطی است که مهریه بر اساس شرایط قانونی تعیین نشده باشد و یا در تعیین مهریه اشکالی وجود داشته باشد، بنابر قانون بر اساس شأن خانوادگی و اجتماعی دختر برای او مهریه تعیین می شود. انواع دیگر مهریه نیز وجود دارد که در اینجا نیازی به بیان آنها وجود ندارد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اساسا مهریه در عقد دائم یک اساس و عنصر اصلی است و نظر بسیاری از مراجع و تفاسیر این است که در عقد و نکاح موقت نیز باید مهریه تعیین شود. بنابراین اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم در هر نوع عقدی وجود مهریه الزامی است. این نکته بسیار مهمی است که باید در خصوص مهریه به آن توجه داشته باشیم.

وکیل برای اجرای مهریه (9)
وکیل برای اجرای مهریه (9)

وکیل برای اجرای مهریه و قانون جدید 110 سکه

وکیل برای اجرای مهریه به خوبی می داند که مهریه به عنوان یکی از مهمترین دعوا های خانوادگی شناخته می شود. در واقع در خصوص مهریه و دعاوی مربوط به آن توجه داشته باشیم که مهریه درست مانند یک طلب است. بنابراین زن می تواند به کمک وکیل برای اجرای مهریه به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری نسبت به طلب مهریه خود اقدام کند. بر اساس این اقدام زن قانون موظف است که طلب زن را از مرد بگیرد. اما اگر مرد توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداشته باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟ در قانون گذشته مرد به عنوان بدهکار مالی به زندان می افتاد و تا زمان تسویه باید در زندان می ماند. این اتفاق به اندازه ای زیاد شد که دستگاه قضایی مجبور به تغییر رویه قضایی و قانونی در خصوص مهریه شد. اولین قانونی که در این تغییر روند بیان شد، محدود تعداد سکه به عنوان مهریه بود. در واقع زن تنها می توانست برای 110 سکه از مهریه خود اقدام قضایی و پیگرد قانونی کند. البته این بدین معنی نیست که بیش از 110 سکه نمی تواند مهریه خود را طلب کند. بلکه بالغ بر 110 سکه امکان پیگرد قضایی وجود ندارد. اما همچنان مرد باید تمام مهریه را به صورت تمام و کمال پرداخت کند.

در واقع هدف اصلی در خصوص استفاده از محدودیت 110 سکه این است که مرد تنها برای پرداخت این تعداد سکه اجبار قانونی دارد و زن تنها برای این محدوده است که می تواند از ابزار قانونی مانند زندان و … استفاده کند. این نکته مهمی است که باید در خصوص کارکرد قانون جدید مهریه به آن توجه داشته باشیم. به طور کلی تا 110 سکه مرد مجبور به پرداخت مهریه است و بعد از آن همه چیز بسته به توانایی مالی مرد دارد. بنابراین اگر فردی توانایی پرداخت 200 سکه از 500 سکه مهریه زن خود را دارد، دادگاه دستور پرداخت 200 سکه را می دهد و برای 300 سکه باقی مانده راه حلی هایی مانند اعسار را در نظر می گیرد. نکته اینجاست که زن برای دریافت 300 سکه باقیمانده نمی تواند از ابزار قانونی و قضایی استفاده کند. این اساس قانون جدید مهریه است که البته برخی ها نیز نسبت به آن اعتراضاتی هم دارند.

وکیل برای اجرای مهریه (1)
وکیل برای اجرای مهریه (1)

وکیل برای اجرای مهریه و فرق بین عندالاستطاعه و عند المطالبه

وکیل برای اجرای مهریه به عنوان یک وکیلی که در حوزه حقوقی مانند وکیل ملکی کار می کند به خوبی می داند که مفاهیم تا چه اندازه می تواند مهم باشد. به طور کلی می توان اینگونه گفت که دو مفهوم عندالاستطاعه و عندالمطالبه از مهمترین مفاهیمی است که در خصوص مهریه وجود دارد.

به طور کلی باید گفت که همه چیز بین این دو مفهوم از نظر اجرای مهریه برابر است. در واقع یک وکیل برای اجرای مهریه بر اساس قانون می تواند در هر دو این مفاهیم مهریه موکل خود را به اجرا بگذارد و مهریه موکل خود را طلب کند. اما تفاوت زمانی آغاز می شود که مرد ادعا می کند که توان پرداخت مهریه را ندارد.

در حالت عندالمطالبه همانطور که از اسمش پیداست کاری به توانایی پرداخت مرد ندارد. بنابراین زن و وکیل برای اجرای مهریه می تواند در هر زمانی که بخواهند نسبت به دریافت مهریه از طریق قانون اقدام کنند. البته بر اساس قانون تنها برای 110 سکه امکان پیگرد قانونی و قضایی وجود دارد. اگر مرد توان پرداخت این میزان را داشته باشد باید آن را پرداخت نماید اما اگر توان پرداخت این مهریه را نداشته باشد باید به صورت قسطی این طلب را پرداخت نماید.

اما در حالت عندالاستطاعه تنها زمانی می توان برای دریافت مهریه اقدام کرد که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد. در واقع اگر مرد توانایی پرداخت مهریه ( حتی آن 110 سکه ) را نداشته باشد امکان پیگرد قانونی برای زن و وکیل او وجود ندارد. بنابراین مهمترین تفاوتی که میان این دو مفهوم مهم قانونی در خصوص مهریه وجود دارد این است که اساسا در حالت عندالاستطاعه امکان پیگرد قضایی برای وکیل برای اجرای مهریه یا موکل او وجود ندارد.

نکته مهم دیگر در خصوص این مسئله این است که در زمان عقد باید مشخص شود که نوع مهریه از کدام یک از این دو مفهوم است. مسئله مهم دیگر این است که در خصوص مهریه عندالاستطاعه نیاز به حکم اعسار و تقسیط نیست و وکیل برای اجرای مهریه زمانی می تواند برای این نوع مهریه اقدام کند که لیستی از اموال مرد برای اثبات تمکن مالی وی نسبت به پرداخت طلب مهریه به دادگاه ارائه دهد. این نکته مهمی است که باید در خصوص کارکرد وکیل برای اجرای مهریه به آن توجه داشته باشید.

وکیل برای اجرای مهریه (2)
وکیل برای اجرای مهریه (2)

وکیل برای اجرای مهریه و چند نکته مهم قانونی

وکیل برای اجرای مهریه درست مانند هر نوع وکیل دیگر مانند وکیل تغییر نام به خوبی می داند که یک سری قوانین و نکات مهم حقوقی در این خصوص وجود دارد. در ادامه می خواهیم برای درک بهتر کارکرد وکیل برای اجرای مهریه به این نکات بپردازیم.

نکته مهم اول در خصوص مهریه دختر باکره است. فرض کنید دختری ازدواج کرده باشد و این دختر پیش از آن که وارد رابطه زناشویی شود و به شکل باکره طلاق بگیرد. در این حالت مهریه این فرد نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه خواهد بود. در بیان ساده تر دختر باکره و وکیل برای اجرای مهریه تنها می تواند نسبت به دریافت نیمی از مهریه خود اقدام کند. توجه داشته باشید که لزومی برای جاری شدن طلاق برای دریافت مهریه نیست.

نکته مهم دیگر در خصوص کارکرد وکیل برای اجرای مهریه می تواند مربوط به مسئله هبه مهریه باشد. هبه یا بخشش مهریه یکی از مهمترین مفاهیم قانونی است. در واقع برخی اینگونه تصور می کنند که با بخشش مهریه همه چیز تمام شده است و دیگر این حق از زن گرفته می شود که بخواهد حقوق مهریه خود را پیگیری کند. اما نکته اصلی که وجود دارد این است که هبه در قانون قابل رجوع است. یعنی زن می تواند نسبت به بخشش مهریه خود بازگردد و مهریه خود را تمام و کمال مطالبه کند. اما این موضوع در حالی است که هبه مهریه در قبال چیزی نباشد. به طور مثال بسیار شنیده یا دیده اید که زن در قبال دریافت حضانت فرزندان خود اقدام به بخشش مهریه می کند. این هبه در قبال دریافت چیزی رخ داده است. بنابراین بر اساس قانون این نوع هبه قابل بازگشت نیست و زن نمی تواند نسبت به دریافت مهریه خود با این شرایط اقدام کند.

نکته مهم دیگر که می تواند در خصوص کارکرد وکیل برای اجرای مهریه تاثیرگذار باشد این است که مهریه به نرخ روز در زمان درخواست دریافت مهریه محاسبه می شود. در واقع نرخ مهریه در روز عقد مهم نیست و این میزان بر اساس شرایط اقتصادی روز محاسبه می شود. به طور مثال اگر مهریه سکه تعیین شده باشد قیمت روز سکه در زمان درخواست دریافت مهریه و اگر مهریه وجه نقد باشد بر اساس شاخص یک سال قبل زمان درخواست مهریه میزان آن تعیین می شود. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص کارکرد وکیل برای اجرای مهریه به آن باید توجه کرد.

وکیل برای اجرای مهریه (7)
وکیل برای اجرای مهریه (7)

انتخاب بهترین وکیل برای اجرای مهریه

وکیل برای اجرای مهریه را می توان یکی از مهمترین وکلا در حوزه خانواده و حقوقی دانست. در واقع از جهاتی می توان وکیل برای اجرای مهریه را یک نوع وکیل مالی نیز در نظر گرفت. به هر حال این وکیل با مفاهیم و مباحثی سروکار دارد که به صورت مستقیم با مفهوم اقتصاد درگیر است. از این رو انتخاب بهترین وکیل برای اجرای مهریه می تواند بسیار مهم باشد.

نکته مهمی که در انتخاب این وکیل باید در نظر داشته باشید این است که شما باید بر اساس نیاز حقوقی و قانونی خودتان دست به انتخاب وکیل بزنید. در واقع عنوان بهترین وکیل برای اجرای مهریه برای شما زمانی تعیین می شود که شما دقیقا بدانید چه نیاز قانونی دارید و کدام وکیل می تواند در بهترین حالت ممکن این نیاز را پاسخ دهد. از این رو در اولین گام شما باید نیاز خودتان را کشف کنید. برای این کار می توانید از کارشناسان حقوقی و قانونی وکلای پارسا کمک بگیرید. این کارشناسان با شنیدن نیاز شما می توانند بهترین گزینه ها را در اختیار شما قرار دهند. اما به صورت کلی بهترین وکیل برای اجرای مهریه باید یک سری شرایط و ویژگی داشته باشد.

در واقع باید گفت که یک وکیل برای اجرای مهریه باید بر قوانین گروه خانواده تسلط کامل و کافی داشته باشد. همچنین با توجه به این که قوانین مهریه از جمله قوانینی محسوب می شود که طی سال های گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده. این وکیل باید نسبت به این قوانین تغییر یافته آگاهی کاملی داشته باشد. اما این تخصص کافی برای بهترین وکیل برای اجرای مهریه نیست. همانطور که گفتیم مهریه یک ریشه اسلامی و فقهی نیز دارد. از این رو این وکیل برای این که بتواند کارایی خوب و درستی داشته باشد باید بتواند بر این مفاهیم فقهی و شرعی نیز تسلط داشته باشد. در دادگاه ها استفاده از چنین مفاهیمی می تواند نظر قاضی را به خود جلب کند.

اما این تمام کار نیست. وکیل برای اجرای مهریه تحت عنوان یک وکیل مجرب باید تجربه خوبی نیز در این حوزه داشته باشد. در واقع مسیرهای قانونی به اندازه ای سخت و پیچیده است که تنها تجربه می تواند کاری کند که وکیل پرونده را به نتیجه برساند. بنابراین یک وکیل با تجربه و البته با تخصص خوب می تواند در سریع ترین زمان ممکن بهترین نتیجه را برای شما بگیرد. این قاعده در مورد تمامی وکلا صادق است و برای مثال در زمینه پرونده های مربوط به تصادفات به شما توصیه می کنیم که حتما به وکیل تصادفات با تجربه مراجعه کنید.

وکیل برای اجرای مهریه (4)
وکیل برای اجرای مهریه (4)

وکیل برای اجرای مهریه و یین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

وکیل برای اجرای مهریه به خوبی در مورد تمامی آیین نامه های قانونی اطلاع دارد و می داند که چگونه این موارد را باید به موکلان خود نیز اطلاع دهد. همانطور که وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد تمامی آیین نامه های مربوط به حوزه پرونده های کاری که آنان را به نتیجه می رساند اطلاع دارد، وکیل برای اجرای مهریه نیز باید در مورد این مباحث حقوقی و آیین نامه های ذیربط اطلاعات لازم را داشته باشد. به چند مورد از مباحث قانونی در مورد این ایین نامه که توسط وکیل برای اجرای مهریه برای شما تفسیر می گردد، دقت کنید:

چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید. در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد. نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه. در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوجه متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید. دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در آیین‌نامه اقدام نمایند. در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر‌المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهر‌المسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود. در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

وکیل برای اجرای مهریه (3)
وکیل برای اجرای مهریه (3)

وکیل برای اجرای مهریه و چند نکته قانونی دیگر که باید بدانید:

وکیل برای اجرای مهریه می تواند در مورد قوانین و جزییات مربوط به قانون حمایت از خانواده شما را آگاه کند، برای مثال دقت داشته باشید که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراء شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

The post وکیل برای اجرای مهریه appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *