وکیل تجاری

وکیل تجاری

وکیل تجاری یکی از انواع وکلا محسوب می شود که در حوزه تجاری و اقتصادی وارد عمل می شود. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که وکیل تجاری در گستره ای بزرگی از قانون فعالیت می کند. گستره ای که شاخه های بسیاری دارد. این شاخه ها هر کدام نیاز به تخصص ها و تجربه های متفاوتی دارد. اما ما در این جا می خواهیم به طور کلی بدانیم که از یک وکیل تجاری چه انتظاراتی می شتوانیم داشته باشیم و این وکیل چه کارهایی می تواند برای ما انجام دهد.

برای این که بتوانیم این موضوع را کامل تر و بهتر درک کنیم بهتر است وکیل تجاری را در چند حوزه مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار باید ابتدا بدانیم منظور تجارت و اقتصاد چیست و اساسا چرا نیاز به قانون تجاری داریم. بر اساس همین چالش و عنوان می توانیم دسته بندی های مختلفی برای این حوزه تعریف کنیم و به واسطه آن به کارایی وکیل تجاری بپردازیم. با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل تجاری (5)
وکیل تجاری (5)

اقتصاد، اساس هر جامعه

وکیل تجاری نقش بسیار مهمی در جریان اقتصاد هر جامعه ای دارد. یک بار به تاریخ انسان نگاه کنید. انسان ها از همان ابتدای خلقت دریافتند که برای بقا باید بجنگند و یک سری امکانات و ویژگی هایی را به دست بیاورند. در روزگاری نیاز انسان محدود به خورد و خوراک بود و امروز نیازهایی وجود دارد که حتی از شمارش خارج است.

نکته ای که وجود دارد این است که انسان دانست که برای پاسخ دادن به این نیازها نمی تواند به تنهایی عمل کند. غالب این نیاز به واسطه همکاری یا همیاری قابل برطرف شدن است. از این رو انسان شروع به تشکیل گروه، اجتماع و جامعه کرد. در اولین روزهایی که انسان ها زیستن را شروع کرده بودند با تشکیل گروه هایی توانستند اقدام به شکار کنند و بر اساس آن بقای خود را تضمین کنند. بنابراین هدف اول و اساسی از تشکیل یک گروه یا اجتماع یا جامعه چیزی جز برطرف کردن نیاز افراد آن جامعه نیست.

این نیاز در روزگاری محدود به شکار کردن و خورد و خوراک بود اما رفته رفته نیازها گستره بیشتری پیدا کردند. این گستره به اندازه ای گسترش پیدا کرد که دیگر نمی شد آن را تحت یک عنوان یا یک گروه یا یک رفتار قرار داد. به طور کلی برای این که انسان ها بتوانند در کنار یکدیگر جامعه ای تشکیل بدهند و در این جامعه به همه نیازها پاسخ داده شود نیاز بود که مدیریتی ایجاد شود و این مدیریت تحت عنوان مفهومی به نام اقتصاد رنگ و بوی خود را گرفت.

به طور کلی اقتصاد علمی است که در اساسی ترین حالت خود به یک خرید و فروش ساده می پردازد. اقتصاد علمی است که می خواهد روند برطرف کردن عمده نیازهای مادی افراد جامعه را مدیریت کند و کاری کند که جامعه از نظر مادی و رفاه در مسیر اهداف خود قرار داشته باشد و در عین حال همه افراد جامعه به نیازهای مورد تایید حاکمیت برسند.

بنابراین اگر ساده تر بیان کنیم اقتصاد و در مفهوم کوچکتر آن تجارت قانون و علمی است که عرضه کننده را با رابطه ای در کنار مصرف کننده قرار می دهد و نشان می دهد که این دو گروه چه رابطه ای باید با یک دیگر داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه بیان کنیم، اقتصاد علمی است که به رابطه میان دو طرف یک معامله در جنبه های مختلف می پردازد. این نکته است که کم کم می تواند ما را به کارکرد اساسی وکیل تجاری برساند.

وکیل تجاری (4)
وکیل تجاری (4)

وکیل تجاری و نقش او در جامعه

وکیل تجاری مسائل بسیار موثری را در روابط انسانی بوجود می آورد. بنابراین دانستیم که اقتصاد رابطه ای میان دو انسان بر اساس یک هدف مادی است. با توجه به این که قانون در ذات خود به دنبال تنظیم کردن رابطه است و جامعه بدون قانون نمی تواند به مسیر خود ادامه دهد می توان به این نتیجه رسید که اساسا لازم است برای روابط اقتصادی نیز قوانینی تعریف شود. این قوانین نشان می دهد که هر کدام از طرفین چه وظایفی نسبت به یکدیگر دارند و چگونه باید با یکدیگر برخورد کنند.

به بیان ساده تر آن چیزی که در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که در هر دو سوی علم اقتصاد انسان نشسته است و انسان موجودی است که می تواند هر رفتاری از خود نشان دهد. اما این چیزی نیست که باعث شود یک رابطه پا برجا باقی بماند.

به طور مثال فرض کنیم شما به عنوان یک خریدار تعداد محصول از تولید کننده تقاضا کرده اید. طرف مقابله شما با وجود این که قبول کرده است با شما وارد رابطه اقتصادی و تجاری شود ممکن است درست همان جایی که شما نیاز دارید از دادن محصولات به شما امتناع کند. بنابراین برای این که یک رابطه به طور کامل ایجاد شود و طرفین توانایی اعتماد به یک دیگر را داشته باشند لازم است چارچوب ها و محدودیت هایی در نظر گرفته شود. این چارچوب همان قانون است که سعی می کند روابط اقتصادی را در مسیر درستی قرار دهد. اینجاست که کم کم کارکرد وکیل تجاری خود را نشان می دهد.

وکیل تجاری (3)
وکیل تجاری (3)

وکیل تجاری در جریان های اجتماعی و اقتصادی جدی بگیرید.

وکیل تجاری در هر جامعه و اقتصاد ا نقش اساسی دارد. حال دانستیم که چرا اقتصاد باید قانون داشته باشد و لزوم استفاده از این قوانین چیست. اما حال می خواهیم کمی با چارچوب های کلی که این قوانین تعریف می کنند آشنا شویم.

به بیان ساده تر می خواهیم بدانیم که قوانین تجاری و اقتصادی در چه حوزه هایی عمل می کنند و چه کاربرد هایی می توانند داشته باشند. برای فهم این کار باید به خود رابطه اقتصادی و تجاری نگاه کنیم.

در یک رابطه اقتصادی ساده دو طرف وجود دارد. یک طرف عرضه کننده و طرف مقابل مصرف کننده. مصرف کننده بر اساس نیازی که دارد به دنبال محصولات یا خدمات مناسب می گردد. این فرد حاضر است در برابر برطرف شدن نیاز خود هزینه ای متناسب پرداخت کند. در طرف مقابل عرضه کننده این محصولات یا خدمات قبول می کند به ازای دریافت این هزینه محصولات یا خدمات مورد بحث را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

این یک رابطه ساده اقتصادی است. حال به نظر شما چه جنبه هایی به قوانین اقتصادی و تجاری نیاز است؟ خوب به این مثال نگاه کنید و قبل از ادامه مقاله سعی کنید پاسخی برای این سوال بیابید. پاسخ این سوال می تواند شما را در مسیر درستی از درک کارکرد و وظیفه وکیل تجاری قرار دهد.

همانطور که در این مثال مشخص است طرفین قرار است بر اساس یک مفهوم مشخص به توافق برسند و بر اساس این توافق تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام دهند. اگر خوب به این جمله نگاه کنید متوجه خواهید شد که این همان تعریف مفهوم قرارداد است. یعنی طرفین بر اساس یک قرارداد تصمیم می گیرند که چه تعهداتی را نسبت به یکدیگر اجرایی کنند.

چالش دوم این است که آیا این قرارداد به درستی اجرا می شود یا خیر؟ در واقع سوال مهم این است که اگر یکی از طرفین بخواهد و نتواند یا به هر دلیل دیگر به تعهدات خود در قرارداد عمل نکند سرنوشت این قرارداد و ضرر و زیان طرف مقابل چه خواهد شد؟

نکته سومی که در این رابطه پایه می توان به آن اشاره کرد این است که این هزینه چگونه تعیین می شود؟ در اقتصاد امروز سرمایه و پول حرف اول و آخر را میزند. بنابراین در قانون نیز باید مشخص شده باشد که این هزینه چگونه باید مشخص شود.

این چند نکته ما را به سه بخش اساسی که می توانیم از یک وکیل تجاری انتظار داشته باشیم برای ما انجام دهد. می رساند. یعنی ما از یک وکیل تجاری باید این انتظار را داشته باشیم که در تدوین قرارداد، اجرایی شدن آن و همچنین تعارضاتی که در آن ایجاد می شود بتواند ما را همراهی کند. اما با این حال این تمام کارکرد وکیل تجاری نیست.

وکیل تجاری (2)
وکیل تجاری (2)

وکیل تجاری و سطح کلان اقتصادی

برای شناخت وکیل تجاری باید او را از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد. اما جنبه مهم دیگری که از یک وکیل تجاری انتظار می رود بتواند به خوبی آن را درک کند و بر اساس آن دفاع خود را از موکل یا موکلین خود انجام دهد، درک اقتصاد کلان است.

در واقع هر خرید و فروش چه به صورت عمده و چه به صورت خرد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کلی کشور دارد. بگذارید با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم.

فرض کنید اقتصاد کلان چیزی شبیه به یک ماشین است. ماشینی پر از چرخ دنده های ریز و درشت. هر کدام از این چرخ دنده ها نمادی از یک صنعت یا کسب و کار یا حتی یک فروشگاه است. یک سوپر مارکت محلی چرخ دنده ای کوچک را در این ماشین به خود اختصاص داده و یک کارخانه بزرگ می تواند چرخ دنده ای بسیار مهم و بزرگ را به نام خود کند. مهم این است که هر واحد صنفی و اقتصادی در این سیستم دارای یک چرخ دنده است.

هر چرخ دنده به واسطه تزریق سرمایه شروع به حرکت می کند. شما با خرید ساده از یک سوپر مارکت سرمایه ای را به این چرخ دنده تزریق می کنید. این چرخ دنده بعد از دریافت سود مابقی سرمایه را به سایر چرخ دنده ها مانند باربری، واسطه و تولید کننده می رساند. هر کدام از این چرخ دنده ها نیز شروع به حرکت می کند و این سرمایه در دل این ماشین می چرخد. اگر این ماشین به شکل درستی طراحی شده باشد و چرخ دنده ها به شکل صحیحی حرکت کنند اساس بخشی از سرمایه ای که شما در ابتدا وارد چرخ دنده سوپرمارکت کرده اید به خودتان بر می گردد.

نکته مهمی که باید بدانید این است که در این بین کار اصلی دولت دقیقا همین است که بتواند این سیستم را مدیریت کند و چرخ دنده ها را در جای درست قرار دهد و بتواند سرمایه را از مسیر درست عبور دهد. حال هر چیزی که باعث شود این سیستم به درستی کار نکند یا باعث شود اقتصاد کلان دچار مشکل شود یک بی قانونی تلقی می شود. قانون گذار قوانینی را تحت عنوان قانون تجارت و اقتصاد در اختیار دولت قرار داده است که واسطه آن می تواند این سیستم را مدیریت کند و با خاطیانی که باعث شوند سیستم اقتصادی به درستی کار نکند مقابله کند.

حال در این بین وکیل تجاری موظف است بر اساس این سیستم اقتصادی و حالتی که دولت این سیستم را می چیند و بر اساس قوانین تجارت سعی کند از موکل خود دفاع کند. بنابراین لازم است وکیل تجاری بر سیستم اقتصادی کلان اشرافیت کامل داشته باشد.

وکیل تجاری (1)
وکیل تجاری (1)

قوانین تجارت را میشناسید؟

تا به این جا دانستیم که قانون تجارت به چه مواردی به صورت کلی می پردازد و بر اساس آن انتظار می رود که یک وکیل تجاری چه کاربردهایی می تواند داشته باشد. به بیان ساده تر دانستیم که چرا جامعه نیاز به مفهومی به نام قانون تجارت دارد. این قانون هم در بعد فردی می تواند روابط اقتصادی را تنظیم کند و هم می تواند در حوزه اقتصاد کلان روابط را کنترل کند. یادتان باشد که یک جامعه بر اساس اهداف اقتصادی پا برجا می ماند و این حوزه اقتصادی است که بر تمامی حوزه های اجتماعی از جمله سیاسی و فرهنگی و … تاثیر گذار است.

اما نوبت این است که به صورت کمی واضح تر بدانیم که وکیل تجاری در چه حوزه هایی فعالیت می کند. به بیان ساده تر باید این گونه پرسید که قوانین تجارت شامل چه حوزه هایی است؟

به صورت کلی می توان اینگونه گفت که قوانین تجارت شامل موارد زیر است:

قانون بازرگانی و اقتصادی قانون حمایت از مصرف کنندگان قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی – قانون رقابت قانون نظام صنفی کشور قانون عملیات بانکی قانون صدور چک قانون راجع به شرکت ها قانون مالیات قانون مقررات واردات و صادرات قانون امور گمرکی قانون تامین اجتماعی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – قانون حمایت از تولید

حال بر اساس این موارد می توانیم به طور کلی مشخص کنیم که وکیل تجاری در چه حوزه هایی می تواند فعالیت کند. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت. با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل تجاری (1)
وکیل تجاری (1)

وکیل تجاری و حوزه کاری آن

یک بار دیگر به بخش های مختلف قانون تجارت نگاه کنید. یک وکیل تجاری می تواند در هر کدام از این بخش ها به صورت تخصصی فعالیت کند. به بیان ساده تر می توان اینگونه گفت که یک وکیل تجاری به صورت کلی در چند بخش اساسی فعالیت می کند.

بخش اول در رابطه میان عرضه کننده و مصرف کننده است که سعی می کند بر اساس قوانین و مقررات موجود در حوزه تجارت و امور قراردادها این رابطه را مورد بررسی قرار دهد.

بخش دوم در حوزه امور بانکی و مالیاتی است. در این حوزه ها اصولا قانون تجارت تحت الشعاع قانون بانک ها و قوانین مالیاتی قرار می گیرد. به بیان ساده تر از یک وکیل تجاری این انتظار می رود که بتواند بر اساس قوانین بانکی و مالیاتی امور مربوط به موکلین خود را پیگیری کند. نکته ای که وجود دارد این است هر کسب و کاری که در سیستم اقتصادی فعالیت می کند مسلما درگیر مسیرهای بانکی و مالیاتی می شود. برخی موارد این مسیر به اندازه ای پیچیده و سنگین می شود که نیاز است از یک وکیل تجاری با تجربه استفاده شود.

بخش دیگری که وکیل تجاری می تواند کارکرد مناسبی از خود نشان دهد در امور صادرات و واردات مانند گمرک است. در واقع قوانین مربوط به گمرک نیز خاص و متغیر است. در واقع گمرک یکی از ابزارهای مهم دولت و حاکمیت محسوب می شود. دولت معمولا سعی می کند وضعیت اقتصادی کلان کشور را به واسطه ابزارهایی مانند گمرک کنترل کند. از این رو بسیار رایج است که قوانین گمرک و شرایط مربوط به آن نو به نو تغییر کند. از این رو در برخی مواقع صادرات یک کالا یا ترخیص کالای وارداتی می تواند با دردسرهای بسیار همراه شود. اینجاست که یک وکیل تجاری می تواند کارایی خوبی از خود نشان دهد و بر اساس قوانین تجاری و قوانین گمرک انتظار موکل خود را برآورده کند.

بخش دیگری که وکیل تجاری می تواند در آن فعالیت داشته باشد در حوزه اقتصاد کلان است. این مسئله معمولا در قوانینی مانند قانون حمایت از تولید یا قانون رقابت مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع در این حوزه وکیل تجاری سعی می کند همان سیستم اقتصادی که در بالا توضیح دادیم را اصلاح کند. در چنین شرایطی معمولا وکیل تجاری در زمینه قانون گذاری و سیاست های کلی فعالیت می کند.

وکیل تجاری از دید یک صاحب کسب و کار

اما اگر بخواهیم از دید یک صاحب کسب و کار به کارکرد وکیل تجاری نگاه کنیم می توانیم برای این وکیل دو کارکرد بسیار مهم متصور شد.

در واقع صاحب یک کسب و کار در دو حالت از وکیل تجاری استفاده می کند. اولین حالت این است که این فرد درگیر یک مسیر قانونی مانند مسیر مالیاتی یا بانکی شده باشد و یا این که درگیر یک تعارض قانونی شده باشد. این فرد در این حالت به سراغ وکیل تجاری می رود و از او می خواهد در این مسیر از او دفاع کند.

حالت دیگری که صاحب کسب و کار سراغ وکیل تجاری می رود در موقعیتی است که این فرد به دنبال تدوین یک قرارداد تجاری و یا رسیدن به یک موقعیت بهتر قانونی است. به بیان ساده تر در این حالت صاحب کسب و کار پیش از این که بخواهد وارد یک تعارض قانونی یا یک مسیر قانونی شود سراغ وکیل تجاری می رود. در این حالت از وکیل تجاری این انتظار می رود که بتواند بر اساس موقعیت کسب و کار بهترین رفتارهای قانونی را پیشنهاد دهد و یا آن ها را اجرا کند. به طور مثال در یک قرارداد تجاری صاحب کسب و کار از وکیل تجاری این انتظار را دارد که بتواند بهترین قرارداد را برای وی تنظیم کند. بهترین قرارداد بدین معنی است که اولا تعهدات به نحوی تعریف شود که علاوه بر این که نیاز طرفین به درستی برطرف شود تعارض قانونی ایجاد نشود. همچنین این قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که احتمال فسخ آن بسیار کم باشد و در صورت فسخ نحوه جبران ضرر و زیان بیان شده باشد. یادتان باشد که در دادگاه این قرارداد است که به عنوان شاخص مورد استفاده دادگاه قرار می گیرد. این نکته است که باید به آن توجه کافی داشته باشد.

این دو دیدگاهی است که به صورت عملی برای وکیل تجاری می توان در نظر گرفت. حال بر اساس این موارد بیان شده در پایان این مقاله می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که بهترین وکیل تجاری باید چه ویژگی هایی داشته باشد.

انتخاب بهترین وکیل تجاری

اما برای انتخاب یک وکیل تجاری باید به چه ویژگی هایی توجه کنیم؟ بر اساس تمام موارد گفته شده می توان به این نتیجه رسید که در اولین گام شما باید بدانید در چه حوزه ای به دنبال یک وکیل تجاری هستید. یعنی اولا باید مشخص کنید که شما به عنوان صاحب کسب و کار در کدام یک از دو دسته ای قرار می گیرید که در بالا بیان کردیم. سپس بر اساس آن مشخص کنید که این وکیل باید در کدام بخش قانونی تخصص داشته باشد.

شما به تنهایی می توانید به پرسش اول پاسخ دهید اما در مورد دوم احتمالا شما نیاز به یک مشاوره حقوقی دارید. شما به واسطه یک مشاوره حقوقی می توانید مشخص کنید که دقیقا در چه حوزه قانونی نیاز به وکیل تجاری دارید. یعنی نیاز قانونی خودتان را مشخص می کنید. بر اساس این نیاز قانونی شما هم اکنون می توانید سراغ انتخاب وکیل تجاری بروید.

اما در انتخاب وکیل تجاری باید به این نکته توجه داشته باشید که اولا این وکیل باید به موارد و مفاهیم اقتصادی چه از نظر کلان و چه از نظر خرد آگاهی و اشرافیت داشته باشد. همچنین ویژگی مهمی که می تواند برای شما بسیار مهم باشد تجربه کاری وکیل است. در واقع این تجربه کاری وکیل است که می تواند راه را از چاه مشخص کند و کاری کند که شما سریعتر به نتیجه مطلوب برسید. یادتان باشد که یک مسیر قانونی و حقوقی به اندازه ای می تواند مبهم و پیچیده باشد که حتی مردان و زنان قانون در آن دچار اشتباه شوند. در این چنین موقعیتی این تجربه است که می تواند به عنوان چراغ راه نقش بسزایی داشته باشد. یادتان باشد هزینه برای یک وکیل با تجربه می تواند مانند یک سرمایه گذاری باشد.

The post وکیل تجاری appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *