وکیل در تهران

وکیل در تهران

امروز وکیل در تهران تبدیل به یکی از نیازهای اساسی زندگی شده است. در واقع اگر بخواهیم بهتر و ساده تر بیان کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که استفاده از وکیل در تهران جزئی از کارهایی است که برای داشتن زندگی بهتر باید سراغ آن رفت. اما چرا؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند مفهوم ساده اما اساسی نگاه کرد و سعی نمود بر اساس آن کارکرد وکیل در تهران و یا هر مکان دیگر را مشخص کرد.

قبل از هر چیزی لازم است ابتدا بدانیم یک وکیل چه وظایفی دارد و در چه محدوده هایی می تواند ورود کند. بر اساس این محدوده اختیاراتی متوجه خواهیم شد که کارکرد وکیل در تهران، در شهری که شالوده تمام اتفاقات کشور در آن رقم می خورد، چیست. با ما در ادامه مسیر همراه بمانید.

وکیل در تهران (1)
وکیل در تهران (1)

از یک وکیل در تهران چه انتظاراتی می توان داشت؟

به طور کلی وکلات شغلی است که به صورت مستقیم با قانون و علم حقوق سر و کار دارد. در واقع یک وکیل در تهران یا در هر مکان دیگر عمر خود صرف کسب تخصص و تجربه در حوزه علم قانون و حقوق کرده است و به نوعی می توان گفت که قانون شغل اصلی یک وکیل محسوب می شود.

بنابراین محدوده اختیارات یک وکیل در تهران درست به اندازه محدوده اختیارات قانون است. اگر بخواهیم بهتر بگوییم، محدوده اختیارات یک وکیل به اندازه هر قدمی است که ما در جامعه بر می داریم. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که کارکرد وکیل در تهران یا هر شهر و دیار دیگری به اندازه بسیار وسیعی گسترده است.

همانطور که بیان کردیم این گستردگی درست به اندازه گستردگی قانون است. از این رو بهتر است قبل از این که بخواهیم به ادامه انتظارات خود از یک وکیل در تهران بپردازیم و به صورت تخصصی به کارکرد یک وکیل در تهران نگاه بیاندازیم با مفهوم بسیار مهم و گسترده قانون آشنا شویم.

توجه داشته باشید که شاید در هر جامعه و در هر دیاری قوانین خاصی وجود داشته باشد اما مفهوم و شالوده اصلی همه این قوانین از یک منبع و یک سرچشمه شروع شده است. بنابراین با شناخت مفهوم قانون می توان به طور کلی با کارکرد آن در جامعه و در نهایت با محدوده کارکرد یک وکیل در تهران یا هر کشور و شهر دیگری آشنا شد. با ما در ادامه مسیر بمانید. می خواهیم نگاه دیگری به قانون بیاندازیم و از جنبه ای دیگر آن را بشناسیم.

وکیل در تهران (2)
وکیل در تهران (2)

قانون، مفهومی که به روابط نگاه می کند

قانون یکی از قدیمی ترین و مهمترین اساسا تمدن انسان محسوب می شود. به طور کلی این گونه تصور می شود که قانون از زمان همان پادشاه بابلیان وارد جامعه شده است. اما نکته ای که وجود دارد این است که انسان ها از همان لحظه خلقت ناخواسته درگیر مفهوم قانون شده اند.

بگذارید با یک مثال ساده این مفهوم را توضیح دهیم. انسان های اولیه برای این که بتوانند دست به شکار بزنند تصمیم گرفتند که با یکدیگر همکاری کنند و به نوعی با یک دیگر تشکیل اجتماع بدهند. افراد این جامعه بر اساس یک هدف در کنار یک دیگر جمع آمده اند و اگر می خواهند این جامعه به این هدف برسد باید بتوانند روابط خود را تحت چارچوب های خاصی قرار دهند. به طور مثال باید بدانند که سرگروه قرار است شکار به دست آمده را تقسیم کند و اوست که مشخص می کند به هر فرد جامعه چه مقدار غذا می رسد. این چارچوب همان مفهومی است که امروز ما تحت عنوان قانون می شناسیم.

در واقع نکته ای که وجود دارد این است که انسان ذاتا انسان اجتماعی نیست. یعنی نمی تواند بر اساس ذات و غریزه خود در جامعه حضور داشته باشد. چرا که انسان موجود مختاری است و در هر لحظه و هر مکان می تواند فارغ از شرایط موجود تصمیم خود را بگیرد و دست به عمل بزند.

بنابراین اگر بخواهیم ساده تر قانون را تعریف کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که قانون چارچوبی است که می خواهد روابط انسان با سایر موجود در جامعه را تنظیم و مدیریت کند. بنابراین قانون مهم ترین مفهوم یک جامعه محسوب می شود. یک جامعه زمانی می تواند تشکیل شود که افراد جامعه بتوانند روابط خودشان را در قالب های مشخص شده قرار دهند و بر اساس این قالب ها به نیازهای خود پاسخ دهند.

بنابراین قانون قرار است تمامی روابط انسان در جامعه با سایر مفاهیم جامعه مانند سایر انسان ها، محیط زیست، اموال و … مشخص کند. توجه داشته باشید قوانین چارچوب هایی هستند که بر اساس روابط انسان ها تنظیم می شود.

بنابراین اگر می خواهیم قوانین و محدوده آن را بشناسیم باید به روابط یک انسان در جامعه نگاه کنیم. در روزگاری این رابطه تنها محدود به شکار گروهی بود. اما امروز آیا همچنان چنین است؟ مسلما خیر. در جامعه امروز انسان روابطی بسیار گسترده تر دارد.

وکیل در تهران (2)
وکیل در تهران (2)

قوانینی که پیچیده تدوین شده است

امروز در دنیایی زندگی می کنیم که انسان ها نه تنها در محدوده یک جامعه بلکه در محدوده کل دنیا توانسته روابط خود را گسترده کند. امروز یک انسان از ایران می تواند به سادگی با فردی در آن سوی دنیا ارتباط برقرار کند و این وظیفه قانون است که مشخص کند که این رابطه باید تحت چه چارچوبی باید انجام بگیرد.

اگر بخواهیم مشخص تر بیان کنیم هر گامی که انسان امروزی در جامعه می خواهد بردارد و هر رابطه ای که می خواهد ایجاد کند باید تحت عنوان قانون باشد و باید این فرد قانون را بشناسد و بر اساس قوانین مربوط به همان رابطه کار را پیش ببرد. اینجاست که وکیل در تهران یا در سایر شهرها و کشورها می تواند کارایی خودش را نشان دهد. چرا که عدم درک این قوانین و استفاده از این قوانین می تواند باعث ایجاد تعارض های مختلف میان اشخاص جامعه شود. بنابراین تک تک افراد جامعه باید نسبت به این قوانین در روابط خود باید آگاهی داشته باشند.

اما نکته دیگری که باعث می شود که استفاده از وکیل در تهران تبدیل به یک ضرورت شود این است که قوانین امروز به شکل ساده و قابل فهم تدوین نشده اند و علت این موضوع نیز کاملا ساده و روشن است. همانطور که گفتیم قوانین بر اساس روابط تدوین شده اند. با توجه به این که روابط در دنیای امروز بسیار پیچیده و عجیب و غریب شده است کاملا طبیعی است که قوانین نیز بر اساس آن پیچیده تدوین شده باشد. بنابراین نمی توان از یک فرد عادی در جامعه انتظار داشته باشیم که بتواند این قوانین را درک کنند و یا راحت تر بگوییم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این قوانین را بتوانند بخوانند.

در حالت دو راهکار وجود دارد. اول این که جامعه باید قبول کند که باید در مسیر آموزش قوانین و استفاده از آن عمر خود را صرف کند که این راه اساسا امکان پذیر نخواهد بود. به بیان ساده تر نمی توان انتظار داشت یک نانوا شغل و پیشه خود را رها کند و سراغ فراگیری علم قانون برود.

بنابراین تنها یک راه خواهد بود و آن چیزی جز استفاده از وکیل در تهران یا هر شهر و دیار دیگر نیست. در واقع وکیل در تهران به خوبی این قوانین را درک کرده اند و می توانند آن را با زبان ساده تر به جامعه منتقل کنند. این کارکرد کلی است که می توان بر اساس مفهوم قانون برای یک وکیل در تهران یا در هر شهر و جامعه ای دیگر در نظر گرفت. اما در ادامه می خواهیم به صورت تخصصی تر به این کارکرد نگاه کنیم.

وکیل در تهران (3)
وکیل در تهران (3)

کارکردی که برای وکیل در تهران می توان در نظر گرفت

اما سوال مهمی که از ابتدای این مقاله به دنبال پاسخ آن هستیم این است که چه کارکردهایی می توانیم برای وکیل در تهران یا در هر شهرستان و دیار دیگری در نظر داشت؟ یعنی چه انتظاراتی می توان از یک وکیل در تهران داشت؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است به دو دیدگاه رایج در دنیا نسبت به کارکرد وکیل وجود دارد. دیدگاه اول که نگاه کشورها و جامعه های پیشرفته جهان است اینگونه است که وکیل نقش آموزش دهنده قوانین در جامعه را دارد. یعنی از وکیل این انتظار را دارند که بتواند این قوانین را با زبانی ساده تر به جامعه منتقل کند. این دیدگاه پیشگیرانه نسبت به کارکرد وکیل در کشورها و جامعه های پیشرفته است. در این جوامع وکیل نقشی مانند یک مشاور بر عهده خواهد داشت.

اما در دیدگاه دوم کارکردی همان چیزی است که ما در سریال ها و فیلم و … می بینیم. در واقع غالب ما تصور می کنیم که وکیل در تهران تنها در دادگاه ها حضور دارد و با شور و حرارتی زائد الوصفی در حال دفاع از موکل خودش است. در واقع اگر بخواهیم واقع بینانه تر این تصور را بیان کنیم، کارکرد دوم وکیل در تهران یا هر وکیل دیگری این است که بتواند در تعارض ها و مسیرهای قانونی از موکل خود دفاع کند و در موقعیت های مناسب بتواند حق و حقوق موکل خود را از دادگاه بگیرد.

کارکرد سومی نیز برای برخی از وکلا قابل تصور است. بر اساس نوع کاری وکلا برخی از این افراد به عنوان وکیل یا همان نماینده قانونی می تواند در مسیرهای اداری و دولتی و حکومتی یا لشکری حضور داشته باشد و به عنوان نماینده قانونی موکل خود به جای او همه کارها را انجام دهد. این کارکردی است که الزام قانونی مبنی بر وکیل پایه یک دادگستری بودن برای آن وجود ندارد.

این سه کارکرد اصلی است که برای یک وکیل در تهران می توان در نظر گرفت. حال قصد داریم در ادامه به صورت مشخص تر در مورد هر کدام از این کارکرد ها صحبت کنیم و آن ها را بیشتر بشناسیم. با ما در ادامه همراه باشید.

وکیل در تهران (3)
وکیل در تهران (3)

وکیل یک عامل پیشگیری در جامعه

همانطور که گفتیم قانون یک مفهوم کاملا پیچیده محسوب می شود و نمی توان به سادگی با آن کنار آمد. به بیان ساده تر نمی توان انتظار داشت که بسیاری از افراد جامعه بتوانند این قوانین را درک کنند و یا حتی آن را به درستی بخوانند.چیزی که در این بین می تواند همه چیز را خراب کند این است که در عین حال که این قوانین تقریبا از سطح عمومی جامعه بسیار بالاست، تک تک افراد جامعه باید به آن عمل کنند. یعنی باید توسط تمامی افراد جامعه درک شده باشد. در غیر این صورت احتمال بروز تعارض های قانونی میان افراد جامعه به سبب عدم دانش کافی بر قوانین بسیار بالا خواهد بود.

اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، مردم هر جامعه باید قوانین آن جامعه را بدانند تا بتوانند آن ها را رعایت کنند. اما وقتی این قوانین به اندازه ای سخت و پیچیده تدوین شده است که نمی توان حتی به صورت ساده آن را روخوانی کرد، تکلیف چه خواهد بود؟ اینجاست که وکیل در تهران یا به طور کلی وکیل می تواند کارایی خودش را نشان دهد.

در واقع اگر بخواهیم به صورت آکادمیک نگاه کنیم، وکیل کسی است که می توان قوانین را به زبان ساده برای جامعه شرح دهد و این وکیل است که سعی می کند اجرایی شدن قوانین تسهیل شود و مانع از بروز تعارض های قانونی می شود. چرا که این وکیل است که می داند هر فردی بر اساس چه موقعیت هایی باید چه رفتارهایی از خود نشان دهد که در حیطه چارچوب قانون باشد. اما این کارکردی است که تنها در برخی از کشورها و جامعه های پیشرفته جهانی به آن توجه می شود، اما چرا؟

برای پاسخ به این سوال تنها کافی است نگاهی به آمار و اطلاعات قوه قضاییه یا دادگستری بیندازیم. در این آمار می توان به خوبی متوجه شد که درصد بالایی از تعارضات ایجاد شده و دعوی های تشکیل شده در مسیرهای قضایی ناشی از عدم آگاهی یا عدم اشرافیت کامل بر قوانین است. یعنی یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوی نسبت به قوانین آگاهی نداشتند و بر اساس همین عدم آگاهی رفتارهایی از خود نشان داده اند که خلاف قانون بوده است و یا باعث شده است که دعوی در این بین ایجاد شود.

به طور مثال اگر شما در تدوین قرارداد نسبت به قوانین آن آگاهی نداشته باشید احتمال این که در آن متضرر شوید و کارتان به مسیرهای قضایی برسد بسیار زیاد خواهد بود.

این نکته ای است که در تمامی کشورها و جوامع جهانی وجود دارد. در واقع حاکمیت هر جامعه ای قبول دارد که قوانین در روزگار امروز با ابهام و سختی بسیار تدوین شده است پس نمی توان انتظار داشت که هر فرد جامعه آن را به تنهایی درک کند. اما همین مسئله باعث بروز انواع تعارض های قانونی می شود. این بدین معنی است که عملا بخش بزرگی از بودجه تعیین شده برای قوه قضایی و حل تعارضات قانونی باید صرفا صرف تعارضاتی شود که به جهت عدم آگاهی از قوانین ایجاد می شود. حال تصور کنید با حذف این بخش عمده از دعوی ها و تعارضات تا چه اندازه بار مالی و روانی از روی دوش دولت و جامعه برداشته خواهد شد.

در سطح کلان این کارکرد بسیار مهم و عمده ای برای یک وکیل محسوب می شود. از طرف دیگر در این کشورها و جوامع این دیدگاه وجود دارد که وکیل به صورت مستقیم در سطح جامعه حضور دارد و با مشکلات و باگ های قانونی آشنایی دارد. از این رو می توانند با انتقال این مسائل به نهادهای بالا دستی عملا در بهبود این دست مشکلات نقش اساسی داشته باشند. این مهمترین کارکرد از نظر منطقی برای یک وکیل در تهران یا در هر جای دیگر می تواند باشد.

وکیل در تهران (4)
وکیل در تهران (4)

وکیل در تهران و برای دفاع از شما

اما کارکرد دومی که می توان برای یک وکیل در تهران یا در هر جای دیگر در نظر گرفت این است که او باید از ما در مسیرهای قانونی و تعارض های ایجاد شده دفاع کند.

در واقع در کشورهایی مانند ایران غالبا این نوع تصور وجود دارد که تا قبل از بروز هر نوع تعارضی کسی سراغ وکیل نمی رود، اما بعد از ایجاد تعارض و ایجاد انواع گره های قانونی دقیقا زمانی است که افراد به دنبال وکیل در تهران می گردند.

دفاع از موکل در دادگاه ها یا مسیرهای قانونی به عنوان یک کارکرد مهم وکالت در تمامی دنیا شناخته می شود. در واقع ما از وکیل خود این انتظار را داریم که بتواند در هر موقعیتی بهترین راهکار را به ما ارائه بدهد و ما را از مسیر درستی به مقصد برساند.

بر اساس قانون در بسیاری از دعوی ها الزام استفاده از وکیل وجود ندارد. تنها در برخی دعوی های خاص و بسیار مهم مانند برخی دعوی های کیفری قانون استفاده از وکیل به عنوان فردی آگاه به زبان قوانین را ایجاد کرده است. در این حالت نیز اگر فرد توانایی استخدام وکیل را نداشته باشد قانون گذار دولت را مکلف کرده تا در این چنین شرایطی دولت برای آن فرد وکیل انتخاب کند.

با وجود این که در بسیاری از دعوی ها قانون الزامی برای استفاده از وکیل ندارد اما چرا بهتر است همچنان سعی کنیم از یک وکیل بهره ببریم؟

همانطور که گفتیم در کشورهای سطح اول جهان پیش از بروز هر تعارضی سراغ وکیل می روند، حال شما بعد از ایجاد تعارض و ورود به یک مسیر قانونی، جایی که همه چیز بر اساس قانون و زبان قانون است همچنان نمی خواهید از وکیل بهره ببرید؟ مسیرهای قانونی و قضایی دقیقا همان جاهایی است که یک وکیل زبان آن را به خوبی می داند با چاله و چاه آن آشناست و می تواند شما را از عجیب ترین و پیچیده ترین مسیرها عبور دهد این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

یک وکیل در تهران بر اساس دانش و تجربه ای که دارد می تواند به خوبی تشخیص بدهد که در هر موقعیتی از چه مواردی استفاده کند. تنها هدف این وکیل این است که بتواند از شما دفاع کند و به نوعی باعث شود شما به سلامت از این منطقه خطر عبور کنید. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

وکیل در تهران (5)
وکیل در تهران (5)

کارکرد سوم وکیل در تهران

اما آخرین کارکرد کلی که می توان برای یک وکیل در تهران در نظر گرفت این است که از او انتظار می رود به عنوان یک وکیل یا نماینده قانونی در انواع مسیرهای قضایی، اداری، دولتی، حکومتی یا لشکری حضور داشته باشد. در واقع در این کارکرد وکیل به عنوان یک نماینده با در اختیار داشتن وکالت نامه رسمی می تواند به جای فرد اقدامات لازم را انجام دهد.

نکته مهمی که باید بدانید این است که اساسا الزام قانونی وجود ندارد که این نماینده قانونی همان وکیل پایه یک دادگستری باشد. در واقع یک فرد عادی با در اختیار داشتن همان وکالت نامه می تواند کار را انجام دهد. اما نکته ای که وجود دارد این است که اساسا در مسیرهای دولتی و … نیز قوانین خاصی وجود دارد و کسب بهترین نتیجه منوط به فهم این قوانین است. اما نکته مهم دیگر تجربه کاری در این زمینه است.

در واقع یک وکیل با تجربه در حوزه کاری مورد نظر می تواند چنان سریع کارها را انجام دهد که حتی خودتان هم تعجب کنید. این همان چیزی است که باعث می شود بتوان از جنبه نیز به کارکرد وکیل در تهران نگاه کرد.

انتخاب بهترین وکیل در تهران

همانطور که در بالا بیان کردیم برای یک وکیل در تهران می توان سه کارکرد مختلف در نظر گرفت. بنابراین برای انتخاب بهترین وکیل در تهران باید ابتدا بدانیم که در چه حوزه ای به دنبال وکیل هستیم. در این مسیر یک مشاوره حقوقی می تواند کارایی خوبی داشته باشد. در واقع یک مشاوره حقوقی نشان می دهد که چه نیاز قانونی دارید و این نیاز چگونه باید برطرف شود.

بعد از آن شما باید سراغ وکیلی بروید که دو ویژگی عمده و اساسی دانش و تجربه را به صورت همزمان داشته باشد. دانش نشان می دهد که بهترین راه رسیدن به هدف چیست و تجربه باعث می شود که این راه سریع تر و ساده تر بگذرد. بنابراین اگر شما می خواهید سریع تر به هدف مورد نظر برسید باید از وکیل در تهران استفاده کنید که تجربه و دانش خوبی در این زمینه دارد. به نوعی می توان گفت که هزینه برای این چنین وکیلی خود به خود یک سرمایه گذاری محسوب می شود.

The post وکیل در تهران appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *