دادخواست تحویل مبیع

دادخواست تحویل مبیع چیست؟

در مورد قراردادهای خرید و فروش، مال مورد معامله یا همان مبیع، باید توسط فروشنده ها به خریداران تحویل داده شود. در بعضی از قراردادها یا به اصطلاح مبایعه نامه ها، فروشندگان بنا به دلایلی از تحویل مال خودداری می نمایند. مبیع در واقع همان مالی می باشد که زمان خرید و فروش، یعنی در عقد بیع مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرد. در مواردی که به دلایل مختلف فروشنده از تحویل مال خودداری کند، دادخواست تحویل مبیع به عنوان بهترین راهکار برای خریدار است، که از این طریق به حق خود می رسد.

دادخواست تحویل مبیع (4)
دادخواست تحویل مبیع (4)

مراحل دادخواست تحویل مبیع:

ابتدا اظهارنامه از طرف خریدار مبنی بر الزام به تحویل مبیع در مدت زمانی خاص، مثلا یک هفته تا ده روز تنظیم می شود. این اظهارنامه برای فروشنده ارسال می گردد، که باید در آن روز و تاریخ و همچنین محل تحویل مبیع را نیز مشخص نماید.

اگر مدت معین تمام شود و فروشنده به تعهد خود عمل نکرده و خریدار جوابی دریافت نکرده باشد، می تواند بر طبق قرارداد منعقد شده، دادخواست تحویل مبیع را به انضمام وجه التزامی که تعیین شده و خسارتی که در نظر گرفته شده، در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کند.

نحوه تحویل مبیع:

چنانچه بعد از عقد بیع معلوم شود مالی که مورد معامله قرار گرفته است، در دسترس فروشنده نیست، یا اصلا از همان زمانی که عقد بیع منعقد شده امکان تسلیم کردن این مال به خریدار وجود نداشته است، عقد بیع باطل می شود. بنابراین خریدار می تواند ثمنی که بابت این معامله به فروشنده پرداخت کرده است را استرداد بنماید.

اما اگر مشخص شود مالی که مورد معامله قرار گرفته است، در زمان عقد بیع قابلیت تسلیم داشته و بعد از عقد قرارداد امکان تسلیم آن مال از بین رفته باشد، یا اینکه توسط فروشنده و یا هر فرد دیگری تلف شده و از بین رفته باشد، بنابراین در این مورد فرد مذکور به عنوان ضامن مثل، یا ضامن کل قیمت مال می باشد. در این صورت فرد مذکور باید مشابه مالی که معامله شده است را به فرد خریدار تحویل بدهد. در حالتی که مشابه آن مال وجود نداشته باشد، باید طبق قیمت روز خسارت را به خریدار پرداخت کند. به این ترتیب یا ثمن معامله یا مثل قیمت آن باید به خریدار داده بشود.

دادخواست تحویل مبیع (3)
دادخواست تحویل مبیع (3)

قانون درباره مبیع چه می گوید؟

مبیع باید دارای ویژگی های خاصی باشد که بر اساس قانون مدنی کشور عزیزمان می توانیم مفاد قانونی در این رابطه را به موارد زیر تقسیم نماییم:

باید جنس، مقدار، و وصف مبیع به صورت دقیق مشخص باشد، طبق عرف مقدار مبیع، یا وزن یا مساحت، یا عدد یا ذرع باید مشخص گردد.

اگر بنا به شرط مقدار معینی از مبیع فروخته شود، باز هم بیع واقع شده، حتی اگر مبیع هنوز شمرده نشده باشد.

اگر برای تسلیم نمودن مبیع قیمتی معین نشده باشد، یا در عقد بیع شرطی را ذکر نکرده باشند، باز هم بیع قطعی بوده و ثمن حال محسوب می شود. مگر در مواردی که عادت تجارت یا عرف محل در معاملات تجاری وجود شرطی معهود در نظر گرفته شده باشد، حتی اگر در قرارداد بیع هم ذکر نکرده باشند.

عقد مکره نافذ نمی باشد، بنابراین عقد بیع باید با رضایت طرفین باشد.

بیع در مورد چیزهایی که منفعت عقلانی ندارند، یا خرید و فروش آنها به لحاظ قانونی ممنوع است، یا چیزهایی که بایع قادر به تسلیمشان نیست باطل می باشد.

از نظر قانون، بیع مال وقفی صحیح نبوده، مگر در مواردی که منجر به خرابی مال وقفی شود.

مبیع می تواند مشاع باشد یا مفروز، یا میزان معینی از شیء، یا می تواند کلی فی الذمه نیز باشد.

اگر مبیع کلی باشد و بر افراد متعدد صدق کند، در صورتی که جنس و وصف و مقدار مبیع ذکر شود، بیع صحیح است.

بر حسب عرف هر چیزی که تابع مبیع باشد یا جزئی از آن باشد، یا شواهد و قرائنی بر دخولش در مبیع وجود داشته باشد، داخل در بیع محسوب شده و به مشتری تعلق می یابد.

دادخواست تحویل مبیع (2)
دادخواست تحویل مبیع (2)

مدارک لازم برای دادخواست تحویل مبیع:

برای طرح دادخواست تحویل مبیع باید مدارک مربوط به معامله، تمام رسید های بانکی پرداخت شده برای ثمن معامله، اگر لازم بود در موارد خاص گواهی عدم حضور، در نهایت اظهارنامه مبنی بر الزام به ایفای تعهد وجود داشته باشند.

نحوه طرح دادخواست:

ابتدا خواهان با ارائه مدارک خود که شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، همچنین کپی سند یا مبایعه نامه و سایر مدارک لازم است، دادخواست تحویل مبیع را در دفتر خدمات قضایی به ثبت می رساند.

سپس اگر مال مورد نظر ملک باشد، بر اساس قیمت منطقه ای ارزش گذاری شده و هزینه دادرسی تعیین می گردد. اگر مال مورد نظر خودرو باشد، هزینه دادرسی بیست میلیون و صد هزار تومان مقوم می شود تا بعد از کارشناسی مجددا در دادگاه هزینه دادرسی دقیق مشخص شود.

اگر خواهان مالک سند رسمی نیست، بهترین کار ارائه همزمان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه دادخواست تحویل مبیع است.

درنهایت بر اساس شواهد و دلایل و تمام مدارک ارائه شده توسط خواهان، همچنین دفاعیات انجام شده از طرف خوانده، قاضی اقدام به صدور رای می کند.

وقتی حکم صادر شده به نفع خواهان قطعی شد، حکم مورد نظر برای انجام سایر موارد، به اجرای احکام ارجاع می شود.

ارائه راه کار:

اگر می خواهید کمتر با مشکلات تحویل مبیع برخورد کنید، باید حتما در قراردادی که منعقد می کنید یک بند بازدارنده اضافه کنید. این بند مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت روزانه به عنوان خسارت، وجه التزام، یا تأخیر در انجام دادن تعهدات می باشد.

معمولا برای معاملات خودرو یا ملک، در قراردادهای خرید و فروش تاریخی را در نظر می گیرند که آن ملک یا خودرو به خریدار تحویل می شود. خریدار هم که قبلا مقداری از ثمن معامله را پرداخته، مابقی را به فروشنده می پردازد.

در نتیجه به دلیل پیچیدگی های دادخواست تحویل مبیع، همچنین وجود مقررات متعدد، بهتر است قبل از انجام هرگونه اقدامی در خصوص دادخواست تحویل مبیع، ابتدا با وکلای ملکی متخصص در این زمینه مشورت های لازم را انجام دهید و از خدمات ارزشمندشان بهره مند شوید تا متضرر نشوید.

The post دادخواست تحویل مبیع appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *