شرایط ابطال وقف نامه

شرایط ابطال وقف نامه

ابطال وقف نامه به چه معنا است؟ چگونه می توان در مورد ابطال وقف نامه اطلاعات کسب کرد؟ کسانی که می خواهند برای ابطال وقف نامه اقدام کنند باید بر چه مفاد قانونی و حقوقی استناد کنند؟ ابطال وقف نامه را باید از کجا اغاز کنیم؟ کسانی که درگیر دعاوی حقوقی مربوط به ابطال وقف نامه می شوند چگونه بایداز حقوق خود در این راستا دفاع کنند؟ ایا ممکن است ابطال وقف نامه در موراد مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد؟

ابطال وقف نامه در سال های اخیر افراد بسیار زیادی را به خود درگیر کرده است و باعث بوجود امدن مشکلات بسیار زیادی شده است. کسانی که قصد دارند در مورد ابطال وقف نامه اطلاع کسب کنند ودر جریان دعاوی مختلف مربوط به این پرونده ها شرکت کنند بای بتوانند در ابتدا با وکیل حقوقی مشورت کنند و مارا را با او در میان بگذارند تا به نتایج دقیقی برسند و در مورد پرونده های مختلف و رویه قضایی ان ها اگاهی کسب کنند.

ابطال وقف نامه یکی از ان دسته موضوعاتی است که نیاز به رسیدگی تخصصی دارد و کسانی که می خواهند در این پرونده ها به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند باید بتوانند موضوع را با وکیل حقوقی تهران در میان بگذارند تا راه حل قانونی مناسبی به انها ارائه شود. امروزه کسانی که در پرونده های وقف دچار مشکل می شوند و حقوق قانوی انها مورد تضییع واقع می شود معمولا اگاهی های قانونی کاملی در راستای این پرونده ها ندارند و همین موضوع باعث می شود تا اسیب ها و خسارات بسیار زیادی به انها وارد شود.

شرایط ابطال وقف نامه (3)
شرایط ابطال وقف نامه (3)

ابطال وقف نامه و مباحث حقوقی مربوط به این حوزه

ابطال وقف نامه جز ان دسته از مسائل قانونی و حقوقی است که نمی توان ان را به راحتی و بدون حضور یک وکیل پایه یک دادگستری پشت سر گذاشت. از انجایی که در معنای حقوقی کلمه وقف معمولا این کلمه به معنای منحصر کردن و حبس کردن یک مال و سپردن منافع ان به شخص دیگری است بنابراین عین مال باید از هرگنه دخل و تصرفی به دور بماند و انتفاع ان به صورت همیشگی به موقوف علیهم واگذار می گردد. دقت داشته باشید وقف برای مصرف د رامور خیریه و و رضایت خداوند کاربرد دارد.

ابطال وقف نامه در وقف از نوع عام و خاص با یکدیگر متفاوت هستند. وقف عام به وقفی گفته می شود که برای امور عام المنفعه در نظر گرفته می شود. وقف عام را بسیاری از ما دیده ای و در مورد ان شنیده ایم، برای مثال مساجد و یا مدارسی که منفعت انها برای عموم است و همه می توانند از انها استفاده کنند ازنوع وقف عام هستند.

وقف خاص به وقفی گفته می شود که موقوف علیهم انها خاص هستند. برای مثال شما زمینی را در نظر بگیرید که واقف ان را به بیماران سرطانی و کسانی که در این حوزه دارای مشکل هستند انتقال می دهد. همانطور که می بینید امور وقفی دارای شرایط مختلفی هستند و بسیار حساس هستندو کسی که وکالت پرونده های مربوط به ابطال وقف نامه را بر عهده می گیرد نیز باید دارای تخصص و تجربه در این حوزه باشد.

شرایط ابطال وقف نامه (1)
شرایط ابطال وقف نامه (1)

ابطال وقف نامه و مدارک ان

ابطال وقف نامه و مراحل ان مختلف هستند. بنابراین مشخص است که مدارک لازم برای ابطال وقف نامه باید به طور کامل تهیه شوند. از نجایی که موضوع پرونده های مربوط به ابطال وقف نامه بسیار حساس هستند به شما توصیه می کنیم که قبل از اغاز مراحل حقوقی ان مدارک نمربوطه را تهیه و اماده کنید:

شهادت شهود و اظهارات مطلعین

اصل کارت ملی برای احراز هویت

درخواست جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری

اتیان سوگند

کپی مصدق وقف نامه

شماره پرونده های استنادی

تحقیقات محلی

دلایل و مستندات کافی

شرایط ابطال وقف نامه (2)
شرایط ابطال وقف نامه (2)

ابطال وقف نامه در قانون مدنی

ابطال وقف نامه در مفاد قانون مدنی مشخص شده اس و به صورت حقوقی به تمامی مباحث ان اشاره شده است. به چند مورد از اساسی ترین و مهم ترین مفاد قانونی در مورد ابطال وقف نامه دقت کنید:

وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود ‌بعنوان تولیت دخالت کند.

در صورتی‌که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند. ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و هم‌چنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون این‌که بحق مزبور خللی وارد آید. صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.

وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ ‌آن باشد صحیح است.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه ‌واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است. وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.

وقف بر مجهول صحیح نیست. وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع ‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت. وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است. در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

The post شرایط ابطال وقف نامه appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *