لایحه در خصوص تعدد جرم

تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد ؟

تعدد جرم یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی کیفری است. معمولا دادگاه کیفری در این مورد پرونده های زیادی دارد. در موضوع لایحه در خصوص تعدد جرم نیز قوانین زیادی وجود دارد. لایحه های زیادی نیز در این خصوص از سوی وکلا نوشته می شود که نوشتن این لوایح کار افراد عادی و غیر متخصص نیست. افراد متخصصی نیز که این لوایح را می نویسند، باید از دقت بالایی برخوردار باشند.

معمولا افرادی پرونده تعدد جرم را به موفقیت می رسانند که با قوانین کاملا آشنایی دارند. علاوه بر آن نیز حقوقدانان باید کاملا مجرب و خبره در این زمینه باشند. اگر فردی در خصوص اتهاماتی که به او وارد شده است به صورت قطعی به محکومیت کیفری نرسیده باشد ولی جرایم دیگری را نیز انجام داده باشد، ممکن است این موضوع برای او مطرح شود که او جرایم زیادی را انجام داده است و دارای سوابق کیفری است. اما در قانون موضوع تعدد جرم فرق می کند.

لایحه در خصوص تعدد جرم (3)
لایحه در خصوص تعدد جرم (3)

لایحه در خصوص تعدد جرم

اگر یک جرم مقدمه یک جرم دیگر باشد، موضوع لایحه در خصوص تعدد جرم مطرح نخواهد بود. به عنوان مثال فردی که سارق است، برای سرقت بدون اجازه وارد خانه دیگری می شود و بعد از آن سرقت که مرحله اصلی است را انجام می دهد. در این مورد ورود به خانه دیگری و سرقت دو جرم جداگانه محسوب نمی شود و همان سرقت به عنوان جرم مورد محاکمه او خواهد بود. هر چند که ورود به خا نه غیر و بدون کسب اجازه به عنوان جرم ورود به عنف محسوب می گردد، اما یک جرم در یک جرم دیگر اثر جرم دیگری را از بین می برد. ضمن اینکه ورود به یک جرم مقدمه جرم دیگری است، اما مقدمه یک جرم برای انجام جرم بالاتر اثر مقدمه جرم را از بین می برد.

در امور حقوقی با موضوع تعدد جرم و لایحه در خصوص تعدد جرم ، در اینگونه موارد تعدد لایحه نوشته نمی شود و از آنجا که از دادگاه جرم ارتکابی یکی است، لایحه نیز یکی است. این موضوع نیز بسیار مهم است که در امور حقوقی بدون جرم مقدماتی جرم اصلی واقع نمی گردد. در خصوص تعدد جرم دو نوع جرم صدق می کند، یعنی اینکه تعدد جرم یا ازجرایم تعزیری و یا از نوع جرائم حدی است. اگر شخصی مرتکب جرم تعزیری شود و بر او توسط دادگاه رای حکم تعزیری صادر گردد و از زمان صدور حکم قطعی تا زمان اعاده حیثیت جرم دیگری مرتکب گردد و جرائم تعزیری از درجه یک تا درجه شش باشد. شخصی که دارای سه جرم قطعی بوده و جرم او از مصداق قانون تعدد جرایم نیز شده است، تخفیف در مجازات شامل او نخواهد شد .

طبق نظریه حقوقدانان تکرار جرم به معنی این است که یک نوع جرم را چند بار تکرار نماید. در جرایمی که مجرم دارای مجازات حداقل و حداکثر باشد، قاضی می تواند مجازات را کاهش دهد، این مورد در صورتی قابل انجام است که مجازات ثابت و یا فاقد حداقل بوده باشد.

لایحه در خصوص تعدد جرم در جرایم حدی و جرایم مربوط به کودکان

لایحه در خصوص تعدد جرم در جرایم حدی برای بزرگسالان و جرایم مربوط به کودکان بسیار متفاوت است. مجازات حدی بسیار سنگین تر و سختگیرانه اعمال می شوند. زیرا که مجازات حدی توسط قانونگذار مشخص شده است. اگر برای یک مجرم سه بار مجازات حدی قطعی به اجرا درآمده است. دفعه ی چهارم آن شخص مجرم به اعدام محکوم خواهد شد.

مجازات برای کودکان با بزرگسالان فرق می کند. قوانین لایحه در خصوص تعدد جرم در خصوص کودکان و یا نوجوانان صدق نمی کند. در جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان به قوانین جزا محکوم نمی شوند. در مورد جرم کودکان فقط قوانین تربیتی و تامینی در نظر گرفته می شود. حتی اگر مجازاتی صورت گیرد، این نوع مجازات ها بسیار خفیف خواهد بود و جنبه تربیتی دارند، ضمن اینکه همه امور تربیتی و باز پروری مربوط به کودکان در محاکم قضایی با نظارت روانشناسان و روانپزشکان خواهد بود.

یکی از نکات مهم قوانین در خصوص تعدد و تکرار جرم این است که با هم فرق دارند و هر کدام دارای قوانین خاصی است. اگر فردی مرتکب دو جرم در یک زمان باشد، سنگین ترین آن ها برای فرد به اجرا گذاشته می شود و جرم مقدماتی کان لم یکن تلقی میگردد.. اگر فردی در یک جرم به حکم اعدام و تبعید محکوم شود، حکم اعدام برای او اعمال می شود و حکم تبعید اجرا نمی گردد. نکته بسیار مهم و جالب حقوقی این است که که اگر یک شخص تعداد افرادی را قذف کند و آن افراد یکجا از مجرم شکایت کنند، بیش از یک مجازات برای افراد انجام نمی شود. اما اگر هر کدام بصورت جداگانه شکایت کنند به تعداد شکایت آنها بر آن فرد مجازات تعیین می گردد.

لایحه در خصوص تعدد جرم (2)
لایحه در خصوص تعدد جرم (2)

لایحه در خصوص تعدد جرم تعزیری

جرایمی که در درجه های 7 و 8 هستند، همچنین تعزیری می باشند. اجرای قوانین و مقررات مربوط به لایحه در خصوص تعدد جرم در خصوص درجه های 7 و8 انجام نمی شود. در خصوص جرایمی که تعزیری هستند، امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. اما قاضی می تواند بنا بر شرایط اجرای مجازات مجرم، اجرایی حکم را تعلیق نماید. در این موضوع اشد مجازات بسیار مورد توجه است. اشد مجازات در زبان حقوقی یعنی اینکه بالاترین و شدیدترین مجازات برای مجرم تعیین می گردد. شرایط تحقق جرم در دو ماده 136 و توماده توسط قانونگذار 137 مشخص شده است.

ماده 136 بیان می دارد که هرگاه شخصی سه بار مرتکب جرم حد شود و هر بار حد بر او جاری گردد، حد او در مرتبه چهارم اعدام است. در ماده 136 قوانین مربوط به حد و در ماده 137 مربوط به تعزیری است. شرایط تحقق تکرار جرم در ماده 136 اول اینکه هر مرتبه، مجازات جرایم قبلی را تحمل کرده باشد، و دوم اینکه همه جرایم از یک نوع باشد. همچنین اگر فقط حکم به حد باشد، اما به دلایل مختلف اجرا نگردد، مشمول این قانون نخواهد شد.

در مورد ماده 137 که مربوط به قوانین تعزیری است، مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه شش مشخص شده است. از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا درجه شش، اگر مجرم محکوم به جرم دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر محکوم می گردد. در تمامی محکومیت های قبلی برای مجرم، باید مجازات او بصورت قطعی باشد. علاوه بر آن محکومیت قبلی چه عمد و چه غیر عمد باید از مجازات های تعزیری باشد.

از لحاظ حقوقی لایحه در خصوص تعدد جرم باید متناسب با نوع جرم باشد. مهم نیست که جرم قبلی مشابه و یا متفاوت با جرم جدید است، مهم اینجاست که مجازات تعزیری، باید از درجات یک تا شش باشد. اگر محکومیت قبلی و یا جرم جدید مربوط به جرایم تعزیر درجات هفت و هشت است، وصف تکرار جرم محقق نمی گردد. بنابراین همانطور که در ماده 138 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است، مقررات مربوط به تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود.

The post لایحه در خصوص تعدد جرم appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *