وکیل قصور پزشکی

وکیل قصور پزشکی

وکیل قصور پزشکی کیست؟ وکیل قصور پزشکی چه کارکردی دارد؟ مهمترین ویژگی های وکیل قصور پزشکی چیست؟ در چه حوزه هایی می توانیم از یک وکیل قصور پزشکی کمک بگیریم؟ مهمترین قوانین مربوط به حوزه کاری وکیل قصور پزشکی چیست؟ در چه موقعیت هایی می توانیم از یک وکیل قصور پزشکی استفاده کنیم؟ بهترین وکیل قصور پزشکی کیست؟ بهترین وکیل قصور پزشکی چه خصوصیاتی دارد؟ در انتخاب وکیل قصور پزشکی باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟ مهمترین شرایطی که باعث می شود از یک وکیل قصور پزشکی کمک بگیریم چیست؟ وکیل قصور پزشکی در قانون چه نقشی بر عهده دارد؟

وکیل قصور پزشکی یکی از انواع وکلا در حوزه کیفری محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که این وکیل با مفاهیمی مانند جرم و مجازات سر و کار دارد. همین تعریف کوتاه کافی است تا بتوانیم به اهمیت و کارکرد وکیل قصور پزشکی تا حد زیادی برسیم. نکته ای که وجود دارد این است که اساسا وکیل قصور پزشکی یکی از پرکار ترین وکلا در حوزه قوانین ایران محسوب می شود. اما با وجود این که تعداد پرونده های زیادی در این حوزه وجود دارد شما وکلای کمتری را شاهد هستید که در این حوزه فعالیت کنند. همین مسئله پیدا کردن و انتخاب وکیل قصور پزشکی را کمی سخت تر می کند.

از طرف دیگر قصور پزشکی گرچه یک عمل عمدی محسوب نمی شود اما به طور مستقیم با جان انسان ها مرتبط است. از این رو هیچ نوع قصور پزشکی قابل قبول نیست و برای هر کدام از این اتفاقات مجازات های خاصی در نظر گرفته شده است. مسئله ای که وجود دارد این است که کارکرد وکیل قصور پزشکی عمدتا بر اساس قانون و مفاهیم قانونی است. از این رو در ادامه ما باید سعی کنیم بر اساس مفاهیم قانونی این دست از مفاهیم را شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم. در کلام ساده تر ما باید سعی کنیم زبان قانون را بشناسیم تا بتوانیم بر اساس این زبان با مفاهیمی مانند کارکرد وکیل قصور پزشکی آشنا شویم. ما نیز بر اساس همین نیاز در ابتدای این مقاله برخی از الفبای مورد نیاز در مفهوم کارکرد وکیل قصور پزشکی مورد بررسی قرار دادیم. بررسی این الفبای قانونی می تواند کمک بزرگی به ما در فهم قصور پزشکی و کارکرد وکیل در این حوزه داشته باشد. بنابراین پیشنهاد ما این است که این مفاهیم را دست کم نگیرید و سعی کنید آن ها را به درستی متوجه شوید.

وکیل قصور پزشکی (9)
وکیل قصور پزشکی (9)

وکیل قصور پزشکی یک وکیل کیفری است

وکیل قصور پزشکی را از نظر قانونی می توان یک کیفری دانست. در واقع وکیل قصور پزشکی یک وکیل در حوزه قانون کیفری محسوب می شود. بنابراین چارچوب هایی که باید رعایت کند و بر اساس آن از موکل خود دفاع کند را می توانیم در حوزه قوانین کیفری جست و جو کنیم. به نوعی اگر می خواهیم بدانیم که وکیل قصور پزشکی چه کارکردی دارد و بر اساس چه فاکتورهایی می تواند کارایی خودش را نشان دهد باید ابتدا بدانیم که وکیل قصور پزشکی به عنوان یک وکیل در حوزه کیفری از چه چارچوب هایی پیروی می کند و این چارچوب ها چه تفاوت هایی با عملکرد یک وکیل حقوقی دارد.

به طور کلی قانون ایران از دو قانون و ساختار عمده حقوقی و کیفری ساخته شده است. به نوعی می توان گفت که هر چیزی که شما در قانون می بینید و یا از قانون می شنوید همه و همه تحت ساختار قانون حقوقی یا کیفری بیان شده است. این اصل مهمی است که در قانون ایران وجود دارد و شما نیز باید آن را به خوبی بدانید. بنابراین در کنار وکیل قصور پزشکی به عنوان وکیلی در حوزه کیفری انواع وکلای حوزه حقوقی مانند یک وکیل تخلیه یا … حضور دارند.

قانون در بخش حقوقی سعی می کند حقوق هر فرد در جامعه را مشخص کند. در واقع قانون در این بخش مشخص می کند که هر فرد در جامعه چه چارچوبی را باید رعایت کند و برای رسیدن به نیازهای خود باید از چه طریقی عمل کند. همه این ها در کنار یک دیگر بخش و ساختار حقوقی قانون را تشکیل می دهند. به طور مثال یک وکیل خانواده نسبت به قوانین و حقوق مربوط به خانواده آگاه است. این وکیل می داند که قانون در خصوص خانواده چه چارچوب هایی را تعیین کرده است و هر فرد باید چه رفتاری در دل این چارچوب از خود نشان دهند.

اما قانون در بخش کیفری به مفهوم بسیار مهم و قابل توجه جرم می پردازد. در واقع قانون در این بخش مشخص می کند که آیا فعل صورت گرفته جرم است؟ اگر جرم است چه مجازاتی باید برای آن در نظر گرفت؟ و چگونه این مجازات باید اجرایی شود؟ این ها مهمترین سوالاتی است که قانون کیفری و وکلای این حوزه مانند وکیل شکایت از پزشک باید به آن پاسخ دهند. توجه داشته باشید که تنها یک وکیل کیفری است که امکان شکایت کیفری و اعلام جرم را دارد.

وکیل قصور پزشکی (10)
وکیل قصور پزشکی (10)

وکیل قصور پزشکی و مفهوم مهم جرم

وکیل قصور پزشکی را یک وکیل کیفری دانستیم. همچنین بیان کردیم که این وکیل با مفهوم مهم جرم و مجازات و … سر و کار دارد. بنابراین برای این که بتوایم ساده تر و بهتر با مفهوم وکیل قصور پزشکی آشنا شویم و آن را درک کنیم باید بدانیم که جرم چیست و قانون چگونه آن را تعریف می کند. در واقع مهمترین تفاوت وکلای حقوقی و کیفری مانند وکیل قصور پزشکی با یک وکیل طلاق دقیقا در همین عنوان خلاصه می شود. از این رو بسیار مهم است که بتوانیم بفهمیم که جرم چیست و وکیل قصور پزشکی با چه مفهومی سر و کار دارد.

شاید از دید ما جرم یک مسئله عادی محسوب شود. به نظر بسیاری از ما جرم به هر کار خلاف قانون گفته می شود. اما مسئله ای که وجود دارد این است که اساسا قانون کیفری به واسطه اثبات جرم این قدرت را پیدا می کند که در زندگی، جان یا مال افراد تاثیرگذار شود. به نوعی قانون به واسطه اعمال مجازات این تاثیر را می تواند داشته باشد. از این رو نمی توان انتظار داشت که قانون به سادگی یک جرم را تایید یا اثبات کند. این نکته ای است که وکیل قصور پزشکی به خوبی به آن آگاه است.

وکیل قصور پزشکی در دادگاه کیفری و برای دفاع از موکل خود می تواند از سه ابزار بسیار مهم اثبات جرم یعنی رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی استفاده کند. این سه رکن اگر به صورت همزمان برای یک فعل اثبات شود می توان آن فعل را جرم دانست. رکن مادی به این سوال در خصوص فعل پاسخ می دهد که این فعل چه اثرات منفی قابل اثباتی در پی داشته است؟ به طور مثال در خصوص قصور پزشکی غالبا پزشکی قانونی مرجع تشخیص این رکن محسوب می شود. در رکن معنوی عمدی یا غیر عمدی بودن عمل و آگاهی نسبت به قوانین مربوط به عمل مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع ممکن است فرد به اجبار یا به صورت سهوی دست به چنین کاری زده باشد. در این چنین حالت مجرم خواندن آن از نظر قانون در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست. از طرف دیگر دادگاه در رکن قانونی به این مسئله نگاه می کند که آیا قانون گذار در خصوص فعل مصداقی بیان کرده است یا خیر. چرا که بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی اگر قانون در خصوص فعلی سکوت کرده باشد نمی توان آن فعل را جرم دانست.

وکیل قصور پزشکی (1)
وکیل قصور پزشکی (1)

وکیل قصور پزشکی و مفهوم مجازات در قانون

وکیل قصور پزشکی بعد از جرم اثبات آن با مفهوم مهم مجازات سر و کار دارد. در واقع بخش مهم دیگری از کارکرد وکیل قصور پزشکی در حوزه تعیین مجازات و اجرایی شدن آن است. بنابراین وکیل قصور پزشکی باید بداند که مجازات چیست و از چه انواعی در قانون تشکیل شده است. یکی از تفاوت های اصلی وکیل قصور پزشکی با وکلایی مانند یک وکیل طلاق توافقی در چنین مفاهیمی خلاصه می شود.

به طور کلی همه ما می دانیم که مجازات به نوعی تاوان گناه و جرمی است که اتفاق افتاده است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که در قانون ایران دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است. به نوعی می توان گفت که با توجه به این که بخش عمده ای از قوانین ایران بر اساس اسلام و شرع تدوین شده عملا می توان گفت که شرع نیز این اجازه را پیدا کرده است که بخشی از مجازات ها و جرایم را تعیین کند.

به نوعی می توان گفت که در قانون ایران دو نوع مجازات حدی و تعزیری در نظر گرفته شده است. وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که مجازات حدی مجازاتی است که توسط اسلام و شرع تدوین شده است. به نوعی می توان گفت آن دسته از مجازات هایی که توسط اسلام مشخص شده باشد را مجازات حدی می گوییم. نکته بسیار مهمی که در خصوص این دسته از مجازات ها وجود دارد این است که اساسا شما نمی توانید نسبت به تغییر ( کم یا زیاد ) کردن آن اقدام کنید. در کلام ساده تر هیچکس نمی تواند نسبت به تغییر حکم حدی صادر شده اقدام کند. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص مجازات حدی وجود دارد.

اما مجازات های تعزیری به مجازات هایی گفته می شود که توسط قانون گذار و بر اساس کیفیت جرم، شدت جرم و شرایط اجتماعی و سایر فاکتورهای تاثیرگذار تعیین شده است. این دسته از مجازات ها معمولا به صورت بازه ای بیان می شود. به طور مثال گفته می شود که برای یک جرم مجازات تعزیری حبس سه تا شش ماه در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر این مجازات ها در این است که اساسا وکیل قصور پزشکی یا هر وکیل با تجربه کیفری دیگری در این حوزه به خوبی می داند که در خصوص مجازات های تعزیری می توان از تشدید یا تخفیف مجازات تحت شرایط قانونی مشخصی استفاده کرد. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص بخش دوم کارکرد وکیل قصور پزشکی می تواند بسیار مهم باشد.

وکیل قصور پزشکی (2)
وکیل قصور پزشکی (2)

وکیل قصور پزشکی و نگاهی به مفهوم قصور پزشکی

وکیل قصور پزشکی زمانی وارد پرونده یا دعوی می شود که قصور پزشکی اتفاق افتاده باشد و بیمار یا خانواده او از پزشک شکایت کرده باشند. در این حالت است که وکیل قصور پزشکی می تواند به عنوان وکیل مدافع پزشک یا وکیل مدافع خواهان ( بیمار ) وارد دعوی شود. بنابراین همه چیز به تعریف قصور پزشکی باز می گردد. بنابراین بیایید قصور پزشکی را بشناسیم و بدانیم که اساسا قانون به چه مواردی قصور پزشکی می گوید.

به طور کلی بر اساس قانون پزشک موظف به حفظ جان و سلامتی بیمار خود است. پزشک پیش از شروع طبابت سوگندی نیز در این جهت یاد می کند. بنابراین هدف اول و اصلی پزشکی و طبابت حفظ جان و سلامتی بیمار است. از این رو هر اتفاقی که رخ می دهد و هر نتیجه ای که حاصل می شود بر اساس این هدف و این سوگند مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع یکی از مهمترین وجه های تمایز میان پزشکی و سایر مشاغل جامعه این است که این شغل بیش از آن که به بازار سرمایه و اقتصاد مرتبط باشد به جان انسان ها مرتبط است. از این رو قوانین خاصی برای آن نیز در نظر گرفته شده و به نوعی برای قانون حساس تر از سایر مشاغل است.

نکته بسیار مهمی که در خصوص کارکرد وکیل قصور پزشکی وجود دارد این است که اساسا قصور در قانون به معنی جرم در نظر گرفته نمی شود. در واقع قصور یک نوع اتفاق غیر عمد یا از روی ناآگاهی است و بر اساس رکن معنوی جرم نمی توان این مسئله را جرم تلقی کرد. اما در خصوص قصور پزشکی این داستان به شکل دیگری تعریف می شود.

قصور پزشکی بدین معنی است که پزشک با انجام کاری یا ترک یک فعل باعث آسیب و ضرر و زیان به بیمار شود. در این حالت قصور زمانی معنی پیدا می کند که پزشک قصد آسیب و زیان به بیمار را نداشته است اما به هر حال به عمد و با آگاهی دست به تصمیم گیری برای انجام دادن آن فعل یا ترک فعل گرفته است. توجه داشته باشید که اگر ثابت شود پزشک با هدفی قبلی و با نیتی سوء دست به این کار زده است به جرم او به عنوان جنایت در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص کارکرد وکیل قصور پزشکی باید به آن توجه داشته باشید. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص کارکرد وکیل قصور پزشکی باید به آن توجه داشت.

وکیل قصور پزشکی (3)
وکیل قصور پزشکی (3)

وکیل قصور پزشکی و مرجع صالح رسیدگی به آن

وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که پزشکی یکی از معدود شغل های حساس و خاص جامعه محسوب میشود. زمانی یک دادگاه یا قاضی می تواند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و آن را از منظر قانونی مورد بررسی قرار دهد که اشرافیتی نیز بر کلیت علم پزشکی داشته باشد. از این رو در قانون ایران دادسرایی به عنوان دادسرای پزشکی در نظر گرفته شده است. اما دادسرا چیست؟

زمانی که شما در اولین گام شکایت خود را در سامانه ثبت می کنید، این دادخواست به دادسرا ارجاع داده می شود. در واقع دادسرا اولین مرحله ای است که شکایت شما را بررسی می کند. در این بخش شکایت شما از نظر کیفری و همان سه رکن که در ابتدای این مقاله مورد بررسی قرار دادیم بررسی می شود. بنابراین اگر بر اساس این ارکان و بر اساس قانون جرمی اتفاق افتاده باشد دادسرا آن را کشف و با ارائه کیفرخواست پرونده را به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد. زمانی که گفته می شود در قانون ایران دادسرا پزشکی در نظر گرفته شده است بدین معنی است که شما با شکایت از یک پزشک به کمک وکیل قصور پزشکی وارد مسیر دادسرای پزشکی می شوید. دادسرا پزشکی علاوه بر قانون بر مفاهیم پزشکی و موارد مربوط به آن نیز آگاهی دارند. همچنین این دادسرا بر قوانین حاکم بر این شغل نیز آشناست. بنابراین شکایت شما در این دادسرا مورد بررسی قرار می گیرد و وکیل قصور پزشکی به عنوان وکیل مدافع متهم یا وکیل مدافع خواهان در این دادسرا حاضر می شوند.

همانطور که گفتیم اولین و مهمترین کارکرد وکیل قصور پزشکی در مراحل اثبات جرم است. در واقع در دادسرای پزشکی عمدتا تلاش می شود که ثابت شود آیا جرمی از جانب پزشک به عنوان قصور پزشکی یا تقصیر پزشکی اتفاق افتاده است یا خیر. در صورتی که در نهایت سه رکن اثبات شود پرونده به همراه کیفر خواست دادسرا به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. بر اساس قانون یکی از دادگاه های عمومی یا دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه صالح انتخاب می شود. همانطور که گفتیم عمدتا دادگاه های عمومی به عنوان مرجع اساسی قصور پزشکی انتخاب می شود. اما در برخی از موارد نیز دادگاه انقلاب به عنوان مهمترین دادگاه قضایی ایران مسئول رسیدگی به این پرونده ها انتخاب می شود. اما نکته دیگری که وجود دارد این است که این ها تنها مراجع صالح برای رسیدگی به قصور پزشکی نیست. از این روست که گفته می شود کارکرد وکیل قصور پزشکی بسیار گسترده است. گسترده تر از وکلایی مانند یک وکیل تصادفات.

وکیل قصور پزشکی (7)
وکیل قصور پزشکی (7)

وکیل قصور پزشکی و دیگر مراجع صالح رسیدگی به پرونده

وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که به جز مسیر قضایی و دادگاه های انقلاب و عمومی، مسیر دیگری نیز برای رسیدگی به شکایت های قصور پزشکی وجود دارد. در واقع اگر شما نخواهید از طریق کیفری و اعلام جرم اقدام کنید می توانید به طور کلی وارد مسیر قضایی نشوید و سراغ دادسرا و اثبات جرم و … نروید. در این حالت به گفته وکیل قصور پزشکی پرونده شما معمولا سریع تر به نتیجه می رسد.

اولین مرجع که به عنوان متولی این دسته از امور هم شناخته می شود، سازمان نظام پزشکی کشور است. در واقع سازمان نظام پزشکی است که پزشکان را تایید می کند و به آن ها این اجازه را می دهد که در کشور مشغول به پزشکی یا سایر اعمال وابسته به این حوزه شوند. بنابراین پزشکان بر اساس ضمانت این سازمان است که اجازه فعالیت پزشکی را در جامعه پیدا می کنند. بنابراین قاعدتا اولین مرجعی که باید نسبت به قصور یک پزشک پاسخگو باشد و سعی کند به شکایات پاسخ دهد همین سازمان است. این سازمان موظف است شکایات مربوط به پزشکان را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهد. سازمان نظام پزشکی یک سازمان و نهاد قضایی محسوب نمی شود اما دارای ابزارهای قانونی مختلفی است. یکی از مهمترین این ابزارها باطل کردن پروانه طبابت پزشک است. فارغ از این این نهاد نظارت های قوی بر کار پزشکان دارد و با مشاهده کوچکترین قصوری حتی بدون شاکی خصوصی اقدامات لازم را انجام می دهد.

اما مرجع صالح دوم برای رسیدگی به پرونده های پزشکی و قصور پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان عالی ترین نهاد و مرجع مربوط به مشاغل است. بنابراین هر اتفاقی که در خصوص مشاغل مختلف در کشور رخ می دهد تحت مدیریت این سازمان و نهاد است. بنابراین هر فردی می تواند شکایت خود را از هر صنف یا هر شغلی به این سازمان ارجاع دهد. اما آن چیزی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اساسا دعوی های مالی و مباحث مربوط به آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود. زمانی که یک صنف مانند پزشکان مالیات ندهند و یا حق ویزیت بالاتری دریافت کنند و … شما می توانید از طریق سازمان تعزیرات حکومتی شکایت خودتان را پیگیر شوید. در مواردی مانند قصور یا تقصیر پزشکی به نظر نمی رسد که انتخاب سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب عاقلانه ای باشد. این نکته است که وکیل قصور پزشکی به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری نیز به خوبی به آن آگاه است.

وکیل قصور پزشکی (6)
وکیل قصور پزشکی (6)

وکیل قصور پزشکی و انواع قصور پزشکی

وکیل قصور پزشکی بر اساس قانون زمانی می تواند کارایی خودش را داشته باشد که اولا مشخص شود که آیا فعل صورت گرفته جرم است یا خیر. همانطور که گفتیم یکی از مهمترین ارکان اثبات جرم میز رکن معنوی است. بنابراین باید دید که در قانون چه دیدگاهی نسبت به قصور پزشکی وجود دارد و انواع قصور پزشکی کدام است. پیش از آن که بخواهیم به این نکته بپردازیم باید به این مسئله توجه داشته باشید که قصور پزشکی مفهومی بسیار جزئی تر از تقصیر پزشکی است. در واقع تقصیر رنگ و بوی عمدی در دل خود دارد اما قصور به حالتی گفته می شود که فرد بدون آگاهی از عواقب آن یا اشتباه در فهم عواقب آن دچار چنین اشتباهی شده است. اما توجه داشته باشید بر خلاف چیزی که در بسیاری از سایت ها گفته می شود قصور پزشکی لزوما برابر با اشتباهی جزئی نیست. یک قصور پزشکی می تواند باعث مرگ یک بیمار شود. در این حالت نمی توان گفت که اشتباه جزئی رخ داده است. به طور کلی در قانون اشتباه پزشکی ( قصور و تقصیر پزشکی ) بر اساس دانش وکیل قصور پزشکی از موارد زیر تشکیل شده است.

بی احتیاطی اولین نمونه از اشتباهات رایج پزشکی است. به طور مثال یک پزشک بنابر تجربه ای که دارد نسبت به استفاده از وسایل کمی بی احتیاط تر رفتار می کند. همین مسئله می تواند باعث ایجاد مشکلات دیگر در بدن بیمار شود. همچنین بسیار پیش می آید که پزشک به خصوص پزشکان تازه کار لوازم خود را در بدن بیمار ( بعد از عمل جراحی ) جای می گذارند. در این حالت این پزشکان دچار بی احتیاطی شده اند. بی مبالاتی نوعی دیگر از تقصیر پزشکی محسوب می شود. از نظر برخی از افراد بی مبالاتی برابر با بی احتیاطی است. اما از دید قانون این دو را نمی توان برابر دانست. به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که بی مبالاتی بر اساس اعتماد به نفس کاذب در پزشک ایجاد می شود. به طور مثال پزشکی با تجربه بدون آن که آزمایشات لازم را انجام دهد اقدام به عمل جراحی کند. این مسئله می تواند نماد کامل بی مبالاتی در قانون باشد.

نداشتن مهارت کافی از شایع ترین اتفاقاتی است که باعث میشود پای وکیل قصور پزشکی به میان این پرونده باز شود. در واقع داشتن مدرک پزشکی و همچنین شماره نظام پزشکی نمی تواند دلیل بر داشتن مهارت کافی پزشک باشد. این مسئله ای است که طی سال های گذشته به خصوص در خصوص عمل ها جراحی زیبایی به وضوح آن را می بینیم. عدم رعایت قوانین نیز از دیگر مصادیق قصور پزشکی می تواند محسوب شود.

وکیل قصور پزشکی (5)
وکیل قصور پزشکی (5)

وکیل قصور پزشکی و مجازات هایی که در قانون تعیین شده است.

وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند بسیاری از کسانی که از قصور پزشکی آسیب می بینند به سادگی این مسئله را رها نمی کنند و وارد مسیر قضایی و کیفری می شوند. به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد از آن جایی که عمده مجازات تعیین شده در خصوص قصور پزشکی دیه است، بسیاری از کسانی که درگیر این پرونده می شوند عملا مسیر کیفری را به جای دو مرجع صالح دیگر استفاده می کنند. با توجه به این مسئله بهتر است کمی در خصوص مجازات های تعیین شده در مسیر کیفری برای قصور پزشکی صحبت کنیم. این مسئله می تواند تا حدود زیادی کارکرد وکیل قصور پزشکی را برای ما توضیح دهد.

به طور کلی مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی به طور کامل و مشخص به جرم قصور پزشکی و مجازات آن پرداخته است. بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی زمانی که معالجه پزشک موجب تلف شدن بیمار یا بروز ضرر و زیان جسمی به او شده باشد این پزشک مکلف به پرداخت دیه است. اما اگر پزشک به کمک وکیل قصور پزشکی بتواند ثابت کند که معالجه صورت گرفته بر اساس اصول پزشکی و قوانین مربوطه بوده و هیچ راهکار دیگری وجود نداشته می تواند از این جرم تبرئه شود. همچنین اگر پزشک احتمال می دهد که معالجه او دارای خطراتی برای فرد است باید پیش از معالجه از فرد یا اولیای او اجازه نامه ای دریافت کند. این مسئله می تواند باعث شود که فرد در دادگاه مقصر شناخته نشود. با این حال عمل این فرد از نظر تخصص و حرفه ای نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مشخص شدن این مسئله که پزشک امکان انتخاب راهی غیر از آن چیزی که انجام داده داشته است، دادگاه می تواند او را محکوم به پرداخت دیه کند.

همچنین قانون در ماده 496 قانون مجازات اسلامی به دستورات پزشک اشاره می کند. در واقع در این ماده قانونی مشخص شده است که حتی اگر پزشک به صورت مستقیم در جریان معالجه و درمان بیمار قرار نداشته باشد و افرادی مانند خود بیمار، خانواده او یا پرستاران صرفا بر اساس دستورات این فرد دست به کار شده باشند، در صورت بروز هر نوع زیان جانی این پزشک است که ضامن دیه محسوب می شود. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص وکیل قصور پزشکی و کارکرد او باید به آن توجه داشت. بنابراین قانون در مواد ذکر شده به طور کامل مشخص کرده است که مجازات اصلی قصور پزشکی دیه است.

وکیل قصور پزشکی (4)
وکیل قصور پزشکی (4)

وکیل قصور پزشکی و تعیین دیه

وکیل قصور پزشکی فردی است که به خوبی می داند قانون سعی کرده است همه چیز را مشخص و واضح بیان کند. از این رو با وجود این که در مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی از پرداخت دیه صحبت کرده، وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که منظور از پرداخت دیه دقیقا چقدر است و چگونه می توان آن را محاسبه کرد.

در واقع در قانون ایران دیه بر اساس قوانین اسلامی تعیین می شود. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم دیه یک نوع خون بها محسوب می شود. این مفهومی نیست که یک وکیل تغییر نام بخواهد با آن سروکار داشته باشد. در واقع وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که تعیین دیه از جمله مهمترین کارهای قانون و دادگاه محسوب می شود.

توجه داشته باشید که دیه مفهومی است که از شرع و اسلام گرفته شده است. بنابراین نحوه محاسبه آن نیز بر اساس قوانین شرعی و اسلامی است. به طور مثال بر اساس شرع دیه کامل انسان بر اساس ارزش صد شتر بالغ در نظر گرفته می شود حال ارزش سایر اندام های بدن و یا احساس هایی مانند حواس پنجگانه درصدی از این دیه در نظر گرفته می شود. محاسبه دیه روش ها و قوانین خاص خودش را دارد از این رو ما در این مقاله وارد این مبحث بسیار مهم نمی شویم.

چیزی که در این جا باید بدانید این است که وکیل قصور پزشکی به عنوان یک وکیل مجرب باید در خصوص قوانین مربوط به دیه آگاهی کامل داشته باشد. چرا که در قانون برای برخی از اندام ها، به خصوص اندام های داخلی بدن دیه ای مشخص نشده است. از این رو روش تعیین دیه این اندام ها به دادگاه و قاضی واگذار شده است. اینجاست که وکیل قصور پزشکی می تواند کارایی بسیار مهمی داشته باشد. با توجه به این که کارکرد عمده پزشکان با اندام های داخلی بدن است می توان گفت که لازم است وکیل قصور پزشکی توانایی این را داشته باشد که بتواند بر اساس مفاهیم اسلامی و شرعی دفاع خوبی از موکل خود داشته باشد و در تعیین دیه کارایی مهمی از خود نشان دهد. نکته مهم دیگری که در خصوص دیه وجود دارد این است که با وجود این که دیه کامل انسان از تک تک اعضای بدن بالاتر و گران تر است اما گاهی شرایطی ایجاد می شود که دیه نقص عضو از دیه کامل انسان گران تر محاسبه می شود. این ها نکات بسیار مهم و ظریفی است که در خصوص کارکرد وکیل قصور پزشکی باید به آنها توجه داشت.

وکیل قصور پزشکی (1)
وکیل قصور پزشکی (1)

وکیل قصور پزشکی و دیگر مجازات های تعیین شده

وکیل قصور پزشکی به خوبی می داند که دو ماده 495 و 496 قانون مجازات اسلامی تنها مصادیق قانونی در خصوص تقصیر یا قصور پزشکی نیست. به طور کلی قانون در خصوص تقصیر پزشکی منجر به فوت در ماده 616 قانون مجازات اسلامی پزشک را علاوه بر پرداخت دیه به حبس 1 تا 3 سال محکوم کرده است. در واقع اگر ثابت شود اشتباه پزشکی بر اساس یکی از موارد چهارگانه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت کافی و یا عدم رعایت قوانین و مقررات پزشکی باشد و این اشتباه منجر به فوت بیمار شود عملا این پزشک علاوه بر پرداخت دیه به تحمل حبس تعزیری یک تا سه سال محکوم می شود.

همچنین بیان کردیم که سازمان نظام پزشکی بر اساس قوانین اداری و داخلی که دارد می تواند در خصوص قصور پزشکی مجازات هایی را تعیین کند. بر اساس آیین نامه اجرایی این سازمان قصور پزشکی از توبیخ و درج در پرونده شروع می شود و می تواند به محرومیت های پزشک ختم شود. به طور کلی این محرومیت ها می تواند شامل مواردی مانند 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب جرم، سه ماه تا یک سال در تمام کشور و یا بیش از 1 سال تا 5 سال در تمام کشور باشد. در واقع سازمان نظام پزشکی می تواند پزشک را طبابت برای حداکثر 5 سال در تمام کشور منع کند و این مجازاتی است که برای تقصیر یا قصور پزشکی در نظر گرفته می شود.

به طور مثال در آیین نامه و مقررات پزشکی آورده شده است که پزشک باردار باید وضعیت خود را به بیمارستان اطلاع دهد و از انجام عمل های جراحی خودداری کند. حال اگر پزشکی این مسئله را نادیده بگیرد در صورت بروز اتفاقی مانند فوت بیمار به عنوان مقصر شناخته می شود. زیرا قوانین و مقررات را نادیده گرفته است. از این رو این فرد باید از نظر قوانین نظام پزشکی یا مراجع کیفری مورد بازخواست قرار بگیرد. همانطور که بیان کردیم کمترین مجازاتی که برای این فرد در نظر گرفته می شود پرداخت دیه خواهد بود. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص کارکرد وکیل قصور پزشکی باید به آن توجه داشته باشیم.

وکیل قصور پزشکی (8)
وکیل قصور پزشکی (8)

انتخاب بهترین وکیل قصور پزشکی

ما تا به اینجا جنبه های مختلف کاری وکیل قصور پزشکی را بیان کردیم تا بتوانیم ابزاری دقیق برای انتخاب بهترین وکیل قصور پزشکی داشته باشیم. در واقع همانطور که تا به اینجا مشخص شده، وکیل قصور پزشکی وکیلی کاملا متمایز نسبت به وکلای دیگر مانند یک وکیل ملکی است. این وکیل علاوه بر قوانین مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری و … باید بر قوانین دیگری مانند قوانین پزشکی، آیین نامه نظام پزشکی و همچنین قوانین شرعی و اسلامی آگاهی داشته باشد. همین موضوع انتخاب وکیل قصور پزشکی را می تواند بسیار سخت کند. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که اساسا وکیل قصور پزشکی باید دانش بسیار بالا و البته گسترده ای داشته باشد.

همانطور که در این مقاله مشخص شد این وکیل دارای کارکرد بسیار گسترده است. در واقع می توان اینگونه گفت که حوزه کاری این وکیل بسیار گسترده است و در خصوص تمامی موارد پزشکی می تواند ورود کند. از طرف دیگر قوانین و مراجع صالح رسیدگی به این پرونده به اندازه ای گسترده و البته متفاوت است که باعث می شود انتخاب وکیل قصور پزشکی کار سختی باشد.

نکته ای که شما باید بدانید این است که در انتخاب وکیل قصور پزشکی باید نیاز واقعی خودتان را بشناسید. در واقع اولین گام برای انتخاب وکیل مناسب، شناخت واقعی نیاز خودتان است. شاید تشخیص این نیاز برای بسیار امری ساده به نظر برسد، اما مسئله ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید این نیاز را به زبان قانون بیان کنید. این نکته ای است که هر کسی نمی تواند به سادگی از عهده آن بر بیاید. در واقع شما باید بدانید که اساسا نیاز شما در کدام زمینه قانونی است و از کدام مرجع قانونی می توانید اقدام کنید. بعد از آن است که بهتر می توانید نسبت به انتخاب وکیل قصور پزشکی اقدام کنید.

مسئله دیگری که در انتخاب وکیل قصور پزشکی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد تجربه کاری وکیل است. در واقع مسیرهای قضایی و قانونی به خودی خود ابهام و سختی های خاص خودش را دارد. از طرف دیگر قانون به نحوی تدوین شده است که می تواند هر کسی را سر در گم کند. این که یک وکیل بداند در هر موقعیتی باید از چه ابزار قانونی استفاده کند همه و همه نشانه تجربه وکیل است. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که دانش و تخصص می تواند بهترین مسیر را به ما نشان دهد و تجربه کاری می کند که این مسیر در سریع ترین زمان و بهترین حالت طی شود.

The post وکیل قصور پزشکی appeared first on گروه وکلای پارسا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *